Astrologie geschiedenis

De basis in een horoscoop zijn de 4 elementen deze vormen het kruis
vuur, aarde, lucht en water.
De 12 sterrenbeelden zijn de sferen
De Zon is de geest die door de 12 sferen heen reist in een jaar
De planeten zijn de krachten die de 12 sferen beinvloeden.
Vroeger zag men 7 planeten = gelijk aan onze weektelling
Het kruis (de stof) de 12 sferen en het getal 7 (De zeven invloeden) komen bijna in alle religies voor.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

© Willem Kunst