astrologie Jaar 4

Vakopleiding astrologie- Jaar 4

Docent: Willem Kunst in Nijmegen 


  In het vierde jaar wordt de zakelijke en de medische kant van de

 astrologie behandeld. Om je einddiploma te halen bestaat tevens de

 mogelijkheid om begeleid te worden bij het maken van werkstukken. We

 behandelen:

 * Zakelijke astrologie.Medisch.jpg

 * Beroepskeuze.

 * Uurhoekastrologie.

 * Bedrijvenastrologie.

 * Medische astrologie.

 * Booggraden.

 Totale lestijd: 30 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.


 Einddiploma

 Voor het einddiploma is het noodzakelijk dat je 5 lessen communicatie

 volgt. Centraal staat: professionaliteit, consulten en de omgang met

 cliënten. Met het behalen van de 6 deelcertificaten plus het volgen van de

 lessen communicatie kun je het A.V.N. diploma aanvragen.