Aristoteles over de kosmos

Aristoteles over de kosmos

De Vijf elementen van Aristoteles

Bij Aristoteles zijn er vijf elementen, namelijk aarde, lucht, water, vuur en aether. Deze vijf elementen zijn gesitueerd in vijf opeenvolgende sferische zones, zodat telkens de kleinere omvat word door de grotere – ik bedoel aarde door water, water door lucht, lucht door vuur, vuur door achter, tezamen vormen zij de hele kosmos. Het totale deel van de kosmos dat boven is toont de woonplaats van de goden, het deel dat beneden is, de verblijf plaats van de wezens die sterfelijk zijn.

ordening:
van de kosmos ontvangen alle levende wezens hun levensadem en hun ziel.
En zelfde onverwachte ingrijpende verschijnselen in de kosmos gebeuren op een geordende wijze – winden van verschillende soort botsen tegen elkaar, bliksemschichten schieten uit de hemel, extreme stormen breken los. Hierdoor wordt vocht afgescheiden en trekt vurige warmte door alles heen, en zo wordt het totaal tot eensgezindheid en stabiliteit gebracht.

Aristoteles legt uit dat er een beweger is die al het andere in beweging zet hij gebruikt hiervoor de metafoor van een trompetter in het leger.
Als deze begint te blazen staat iedereen op, doet zijn uniform aan of spant de paarden of laadt het kanon, enz. enz. Hij zet ineens honderden verschillende radertjes afzonderlijk in beweging en toch zijn zij één (het leger). Hiermee doelend op dat God(-delijke natuur) alles in beweging zet.
De planeten maken altijd hun vaste baan, vaste sterren hebben hun plek alles heeft zijn orde en hoewel het oog zegt dat zij alle los van elkaar staan houden zij elkaar in beweging en zijn in evenwicht.
Dit geeft de hiërarchie weer : God de Aether alles omvattend
Hemel Oranos= Olympia
Kronos= de stralende
Zues = de schijnende
Herakles = de vurige
Hermes = de glanzende
Aphrodite – de licht brengster
Zon en Maan werden als dichterbij gezien men dacht toen dat alles nog om de aarde draaide.

Plato zegt: ‘God, zoals de oude overlevering meedeelt, houdt begin, midden en einde van alle dingen in zijn vaste gang, overeenkomstig de natuur, brengt hij alles tot zijn bestemming. Hem vergezelt altijd Dikè, die vergelding bewerkt aan alle die de goddelijke wet niet volbrengt’. Wie gelukkig en welzalig wil zijn, moge van meet af aan haar respecteren.

Aristoteles

Scroll naar top