Aristoteles over de kosmos

AristotleAristoteles over de kosmos

Geboren

384 v. Chr. Stagira, Griekenland
Overleden

322 v. Chr. Chalkis, Griekenland
Hoofdwerken

Physica; De anima; Metaphysica; Ethica Nicomacheia; Poetica
Opleiding

Twintig jaar leerling van Plato aan de Academie

De Vijf elementen van Aristoteles

Bij Aristoteles zijn er vijf elementen, namelijk aarde, lucht, water, vuur en aether. Deze vijf elementen zijn gesitueerd in vijf opeenvolgende sferische zones, zodat telkens de kleinere omvat word door de grotere – ik bedoel aarde door water, water door lucht, lucht door vuur, vuur door achter, tezamen vormen zij de hele kosmos. Het totale deel van de kosmos dat boven is toont de woonplaats van de goden, het deel dat beneden is, de verblijf plaats van de wezens die sterfelijk zijn.

Ordering:
van de kosmos ontvangen alle levende wezens hun levensadem en hun ziel.
En zelfde onverwachte ingrijpende verschijnselen in de kosmos gebeuren op een geordende wijze – winden van verschillende soort botsen tegen elkaar, bliksemschichten schieten uit de hemel, extreme stormen breken los. Hierdoor wordt vocht afgescheiden en trekt vurige warmte door alles heen, en zo wordt het totaal tot eensgezindheid en stabiliteit gebracht.

Aristoteles legt uit dat er een beweger is die al het andere in beweging zet hij gebruikt hiervoor de metafoor van een trompetter in het leger.
Als deze begint te blazen staat iedereen op, doet zijn uniform aan of spant de paarden of laadt het kanon, enz. enz. Hij zet ineens honderden verschillende radertjes afzonderlijk in beweging en toch zijn zij één (het leger). Hiermee doelend op dat God(-delijke natuur) alles in beweging zet.
De planeten maken altijd hun vaste baan, vaste sterren hebben hun plek alles heeft zijn orde en hoewel het oog zegt dat zij alle los van elkaar staan houden zij elkaar in beweging en zijn in evenwicht.
Dit geeft de hiërarchie weer : God de Aether alles omvattend
Hemel Oranos= Olympia
Kronos= de stralende
Zues = de schijnende
Herakles = de vurige
Hermes = de glanzende
Aphrodite – de licht brengster
Zon en Maan werden als dichterbij gezien men dacht toen dat alles nog om de aarde draaide.

Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Zijn werk gaat over wiskunde, biologie, kunst, ethiek, logica en politiek. De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote.

Aristoteles maakt onderscheid tussen theoretische (fysica, ontologie, logica) en praktische filosofie (ethica, politiek, poëtica). De hoogste, ‘eerste’, wetenschap zou zich niet met specifieke delen van de werkelijkheid bezighouden, maar met het gehele zijn (ontologie). Toen men Aristoteles’ werken ordende, plaatste men zijn geschriften over deze eerste wetenschap achter zijn werken over fysica. Zo kreeg de eerste wetenschap de naam ‘ta meta ta fusika’ (dat wat na de fysica komt), oftewel metafysica.
Aristoteles is de eerste filosoof die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzoekt door dieren en planten te bestuderen. Daarbij komt hij tot de conclusie dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom. Hetzelfde geldt voor een baby. Hoewel een pasgeborene in veel opzichten nog nauwelijks op een mens lijkt, heeft het alle typisch menselijke eigenschappen en vormen latent in zich. Daarom kunnen we een baby mens noemen.

Plato zegt: ‘God, zoals de oude overlevering meedeelt, houdt begin, midden en einde van alle dingen in zijn vaste gang, overeenkomstig de natuur, brengt hij alles tot zijn bestemming. Hem vergezelt altijd Dikè, die vergelding bewerkt aan alle die de goddelijke wet niet volbrengt’. Wie gelukkig en welzalig wil zijn, moge van meet af aan haar respecteren.

Aristoteles

 

 

Geboorte van Plato
Samen met zijn leraar, Socrates, en zijn leerling. Aristoteles, legt Plato uit het fundament van de westerse filosofie en wetenschap.
Deze wetenschap (polymath) wordt ook gevonden bij
de Platonische Academie in Athene, het eerste centrum voor hoger onderwijs in het Westen.

 

 

 

 


Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde? Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden  

 

 

Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen: Gelukshoroscoop Wat kun je doen om gelukkig te zijn. De levensles horoscoop Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop. Hondenhoroscoop Wat is het basis karakter van jouw hond?

Ook vindt je hier tarotleggingen Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is. Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan. De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan. De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes. De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten. De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart: Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart: Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest? De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten Bekers De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart: Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen. Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren. Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Scroll naar boven