Aardetekens

Aardetekens zijn Stier, Maagd en Steenbok

Stieraarde teken Aarde teken Stier – Venus – bezit

Maagd aarde teken Aarde teken Maagd – Mercurius – analyseren

steenbok aarde teken Aarde teken Steenbok – Saturnus – de grens

Principes die bij een aardetekens horen zijn:
Het vermogen om praktisch en nuchter bezig te zijn, stabiel, solide, met beide benen op de grond staan, geestelijk bezit, omzetting van talenten in daden, inzicht, dingen weten, economische inslag, zakelijkheid, volhardendheid, ambitieus, zinvol bezig willen zijn, behoefte aan zekerheid.

Stier:


Bezitsdrang, praktisch, koppig, volhardend, realistisch, rustig, traag, bezit, materie, kunstzinnig (ambachtelijk), sensueel, liefdevol, warm.

Maagd:


Kritisch, arbeidzaam, angstvallig, nauwkeurig, analytisch, pietluttig, keurig, netjes, orde, gezondheid en hygiëne, dienstbaar.

Steenbok:


Plichtbewust, ambitieus, eerzuchtig, geduldig, verantwoordelijkheid, conservatief, streberig, zwartgallig, zuinig, lijkt emotieloos, muren


Aarde

Principes die bij een  aaarde tekens

aarde type horen zijn:

Vermogen om praktisch en nuchter

bezig te zijn, stabiel, solide, met beide

benen op de grond staan, geestelijk bezit, omzetting van talenten in daden, inzicht, dingen weten, economische inslag, zakelijk, volhardend, ambitie, zinvol bezig willen zijn, behoefte aan zekerheid.

Bij te veel aarde:

maakt materialistisch, stug, eigenwijze doorzetter, te zakelijk, gierig, te veel materiële zekerheid nodig hebben, traagheid, saaiheid, te vasthoudend.

Bij te weinig aarde:

maakt iemand koppig, star, moeite met verantwoordelijkheid, weinig ambities, te weinig concreet om nuchter met de feiten om te gaan, weinig inspiratie, niet met beide benen op de grond staan.

Het aarde  of gewaarwordingstype.

De aarde types reageren precies tegenovergesteld aan de drie vuur types: stond bij de vuur types het kijken achter de vormen centraal, hier vormt het waarnemen en het zien van de concrete dingen en feiten de kern voor dit type. Met de zintuigen wordt alles wat maar mogelijk is afgetast en op zijn concrete waarde getoetst. Realiteit en efficiëntie zijn begrippen die bij dit type horen. Dit type zal dan maar weinig begrijpen van de fantasiewereld van de vuurtekens, die voor de vuurtekens net zo werkelijk is als de aarde. Het bewustzijn van aarde types is gericht op concreet ervaren, reden waarom veel waarde wordt gehecht aan uiterlijk mooie zaken.

Copyright © Willem Kunst

Scroll naar top