Astrologie Filosofie

Filosofie Astrologie

Astrologie Filosofie, wat betekent ‘Nous’ Plato beschreef het als het onsterfelijke, rationele deel van de ziel, een soort goddelijk denken waarin waarheid en conclusies onmiddellijk bekend zijn zonder noodzaak aan voorafgaande premisse. Aristoteles verklaarde dat ‘Nous’ gelijkstond aan het intellect en onderscheidde het van zintuiglijke waarneming. Hij verdeelde het in een passief en actief ‘Nous’. Het passieve deel wordt beïnvloed door kennis. Het actieve is een onsterfelijke “eerste oorzaak” van alle daaropvolgende oorzaken in de wereld.

Gedachten gang achter mijn horoscopen

Mijn horoscopen zijn geschreven in een vorm die niet bepalen hoe iemand precies in elkaar zit of zou moeten zijn. ‘Geloof’ daarom mijn horoscopen niet maar gebruik ze als een spiegel waar hopelijk dingen in staan die je tot nadenken stemmen. Hopelijk heeft het ‘t effect dat je geprikkeld wordt om naar jezelf te kijken, te schouwen. Waardoor er meer inzicht, acceptie en mededogen ontstaat voor het feit dat jij/wij alle onvolmaakt zijn. In ieder bijzonder individu schuilen eigen talenten en mogelijkheden.

Autonomie en gelijkwaardigheid gelden voor mij als één van de meest gerespecteerde waarden binnen een samenleving waarin we accepteren dat het kwaad, lees onvermogen de drijfveer is om goed of beter te doen. Kortom door te vallen en opstaan komen we tot inzicht wat ons mild maakt wat de bron van waardigheid en gelijkwaardigheid is.

© Willem Kunst

Scroll naar top