Astrologie Filosofie

Filosofie over astrologie

Astrologie Filosofie, wat betekent ‘Nous’ Plato beschreef het als het onsterfelijke, rationele deel van de ziel, een soort goddelijk denken waarin waarheid en conclusies onmiddellijk bekend zijn zonder noodzaak aan voorafgaande premisse.
Aristoteles verklaarde dat ‘Nous’ gelijkstond aan het intellect en onderscheidde het van zintuiglijke waarneming. Hij verdeelde het in een passief en actief ‘
Nous’. Het passieve deel wordt beïnvloed door kennis. Het actieve is een onsterfelijke “eerste oorzaak” van alle daaropvolgende oorzaken in de wereld.

De astrologie filosofie achter mijn horoscopen

Astrologie Filosofie Horoscopen en tarot

Mijn horoscopen zijn geschreven in een vorm die niet bepalen hoe iemand precies in elkaar zit of zou moeten zijn. ‘Geloof’ daarom mijn horoscopen niet maar gebruik ze als een spiegel waar hopelijk dingen in staan die je tot nadenken stem men. Hopelijk heeft het ’t effect dat je geprikkeld wordt om naar jezelf te kijken, te schouwen. Waardoor er meer inzicht, acceptie en mededogen ontstaat voor het feit dat jij/wij alle onvolmaakt zijn. In ieder bijzonder individu schuilen eigen talenten en mogelijkheden.

In mijn astrologie filosofie zijn autonomie en gelijkwaardigheid voor mij als één van de meest gerespecteerde waarden binnen een samenleving waarin we accepteren dat het kwaad, lees onvermogen de drijfveer is om goed of beter te doen. Kortom door te vallen en opstaan komen we tot inzicht wat ons mild maakt wat de bron van waardigheid en gelijkwaardigheid is.

Astrologie is geen waarheidsleer maar een ervaringsleer en het heeft in die zin een boeiend bestaansrecht.

Astrologie is voor mij een middel geworden om in contact te komen met een ander.  Astrologie is een systeem waarmee je iets over iemands karakter = zijn natuur zeggen kunt, maar niet over de geest die in die natuur woont. Als astroloog wil ik mijn bijdrage leveren om (inter-)persoonlijke vragen die mensen hebben, te helpen verduidelijken m.b.v van het astrologische systeem zodat men gemakkelijker met zijn eigen of elkanders natuur om kan gaan. En als dat lukt, is dat al heel veel.

ASTROLOGIE

Astrologie is een vorm van natuurkunde, in die zin dat volgens de astroloog alles een uitdrukking is van een energie die zich op vele manieren vertoont.
Je kunt deze kracht vergelijken met de energie die bloemen, dieren en mensen laat groeien en er voor zorgt dat er leven is.
In de biologie is het een samengaan van moleculen en atomen die allerlei vormen kunnen aannemen maar los van elkaar uit één energie bestaan.
Deze gedachtegang heeft vroeger filosofen (die in die tijd ook astrologen waren) het idee gegeven dat er allerlei krachten zijn die op elkaar inwerken.
Zij zagen de zon als de bron van het heelal en de veroorzaker van energie.
Deze energie wordt door de planeten opgevangen en omgezet in een andere vorm.
DE BRON- DE ZON- DE NIET KENBARE IN DE FILOSOFIE- IS HET HART VAN ONS STELSEL- GELIJK AAN HET LICHAAM VAN DE MENS POMPT HIJ SYMBOLISCH
DE ENERGIE NAAR DE ANDERE PLANETEN..
Bij de aanvang van de seizoenen veranderde steeds de sterrenhemel.
Telkens als RAM verscheen was de lente in aankomst en bij het sterrenbeeld KREEFT de zomer,de warmte neemt toe en de meeste mensen gaan zich prettig voelen.
In het teken LEEUW is de zon op zijn hoogst, het is juli en de zomer is op zijn toppunt.
De planten, bloemen en bomen groeien gestaagt door en in de laatste maand van de zomer begint de voorbereiding van de oogst.
Deze symbolische indeling van de seizoenen vindt men overal op de wereld terug, alle religies hebben een vermenging met de astrologie.
Via de astrologie en de astronomie leerden de mensen de natuur te interpreteren, bv. bij volle maan was het goed zaaien.
Men zag steeds meer samenhang tussen hoe de dingen op aarde verliepen en de planeetstanden.
Al snel was het fundament gelegd voor de interpretatie van de mens zelf.
In die tijd, zeker vanuit de heersende filosofie en religies ging men ervan uit dat er drie oorden waren…
1. God = de niet kenbare
2. Het goddelijke deel in de mens.
3. De natuur.
God of het niet kenbare heeft de vorm en in het bijzonder de mens nodig om gekend te kunnen worden.
De menselijke natuur is datgene wat een astroloog kan lezen.
WAT HEB JE ER AAN?
Mensen hebben karaktertrekken, sommigen zijn stil en gevoelig, anderen zijn weer driftig en opstandig.
Het karakter is eigenlijk je natuur, Iets wat je volgens alle religies moet overwinnen.
Stel dat je als karaktereigenschap hebt dat je driftig bent, dan zul je dat uiteindelijk met je geest moeten overwinnen.
Doordat de astrologie in staat is om te zien hoe die drift in elkaar zit is het een uitstekend middel om de natuur= karakter te doorgronden.
Astrologie helpt dus bij het verkrijgen van inzicht over hoe iemand in elkaar zit en wat zijn krachten, valkuilen en talenten zijn.
Hierdoor komt men tot BEWUST-ZIJN.
Astrologie laat tevens zien dat iedereen anders is en dat iedereen op een andere manier in het leven staat en dus ook een ander pad zal moeten bewandelen om zichzelf te overwinnen.
In de Metafysica gaat men er vanuit dat bewust-zijn gelijk is als 1en met het 1ne te zijn.
Ik ben er, als astroloog, dan ook van overtuigd dat er maar één God bestaat, of het nu om Allah, Bhoeda, Mohammed of de Chistelijke God gaat.
God is er voor alle mensen, onafhankelijk van ras, geloof of sexe.
Dit is wat astrologie zo humaan maakt, men leert inzien dat iedereen hier op aarde moet leren om met zijn natuur om te gaan en dat iedereen voor elk stukje persoonlijk inzicht offers moet brengen.
Wijsheid komt met de ervaring, men heeft de pijn en het verdriet nodig om wakker te worden en te erkennen dat we geboren zijn in een lichaam en met karaktertrekken die verre van perfect zijn.
De menselijke tragiek die door de astrologie duidelijk wordt gemaakt zorgt ervoor dat je een groot inlevingsvermogen en begrip kunt krijgen voor je medemensen.


Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Filosofie over astrologie

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programa

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com/

Naar begin mijn astrologie filosofie
@ W.Kunst
astrologie filosofie

Scroll naar boven