Corpus Hermeticum

Corpus Hermeticum: De mens

De mens wordt in de Corpus Hermeticum het derde levende wezen genoemd, na God en de Kosmos.
Hij overtreft alle andere levende wezens op aarde en is, in de woorden van de Aslepius *,’een groot wonder’. Hij is van nature niet volmaakt, maar kan dit wel worden.
Dat hangt samen met de tweevoudige natuur die hem kenmerkt: naar zijn lichaam is hij stoffelijk en in staat tot het goede. Door zijn lichamelijkheid is hij een prooi van zijn hartstochten, die hem suggereren dat de aardse geneugten de zin van het leven uitmaken. Maar in het stoffelijk lichaam bevindt zich ook de ware, de wezenlijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en de geest (Nous). Deze kunnen door de begeerten van het lichaam in een staat van onbewustheid worden gebracht, een toestand die als een diepe slaap of dronkenschap wordt ervaren. Om tot zichzelf te komen, tot zijn ware zelf, moet de mens weer wakker en nuchter worden. Daarbij heeft hij hulp nodig, en dat is wat Hermes Trismegistus * hem wil geven. Hij helpt de mens op weg door hem te onderrichten over zijn eigen aard, de kosmos en god. Hij begeleidt hem op de weg naar gnosis, naar het uiteindelijke doel, de ervaring van de goddelijke gave. De gangbare opvatting is, dat het verstand de mens doet begrijpen en zijn geest hem het intuïtieve inzicht in de eenheid van het Zijn schenkt.

* Beschrijving dat het goede alleen in god en nergens anders is.
* Hermes Trismegistus was een Egyptische god of een Egyptische priester die de Hermetica onderwees. Hermetica is de wiskundige benadering van de kosmos die ontstond door de astrologie.

Corpus hermeticum
Samenvatting

Het Corpus Hermeticum is een verzameling van zeventien esoterische traktaten in het Grieks uit het Egypte van de 2e en 3e eeuw. Deze verzameling werd toegeschreven aan de legendarische Hermes Trismegistus. In de traktaten wordt zogenaamd oude wijsheid geopenbaard door een god, Hermes en zijn volgelingen. Die wijsheid is een mengeling van religieuze en filosofische denkbeelden en moet leiden tot het verkrijgen van gnosis (intuïtieve, goddelijke kennis) en verlossing.
bron samenvating Bol.com

© Willem Kunst

Scroll naar top