Corpus Hermeticum

Corpus Hermeticum: De mens

De mens wordt in de Corpus Hermeticum het derde levende wezen genoemd, na God en de Kosmos.
Hij overtreft alle andere levende wezens op aarde en is, in de woorden van de Aslepius *,’een groot wonder’. Hij is van nature niet volmaakt, maar kan dit wel worden.
Dat hangt samen met de tweevoudige natuur die hem kenmerkt: naar zijn lichaam is hij stoffelijk en in staat tot het goede. Door zijn lichamelijkheid is hij een prooi van zijn hartstochten, die hem suggereren dat de aardse geneugten de zin van het leven uitmaken. Maar in het stoffelijk lichaam bevindt zich ook de ware, de wezenlijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en de geest (Nous). Deze kunnen door de begeerten van het lichaam in een staat van onbewustheid worden gebracht, een toestand die als een diepe slaap of dronkenschap wordt ervaren. Om tot zichzelf te komen, tot zijn ware zelf, moet de mens weer wakker en nuchter worden. Daarbij heeft hij hulp nodig, en dat is wat Hermes Trismegistus * hem wil geven. Hij helpt de mens op weg door hem te onderrichten over zijn eigen aard, de kosmos en god. Hij begeleidt hem op de weg naar gnosis, naar het uiteindelijke doel, de ervaring van de goddelijke gave. De gangbare opvatting is, dat het verstand de mens doet begrijpen en zijn geest hem het intuïtieve inzicht in de eenheid van het Zijn schenkt.

* Beschrijving dat het goede alleen in god en nergens anders is.
* Hermes Trismegistus was een Egyptische god of een Egyptische priester die de Hermetica onderwees. Hermetica is de wiskundige benadering van de kosmos die ontstond door de astrologie.

Corpus hermeticum
Samenvatting

Het Corpus Hermeticum is een verzameling van zeventien esoterische traktaten in het Grieks uit het Egypte van de 2e en 3e eeuw. Deze verzameling werd toegeschreven aan de legendarische Hermes Trismegistus. In de traktaten wordt zogenaamd oude wijsheid geopenbaard door een god, Hermes en zijn volgelingen. Die wijsheid is een mengeling van religieuze en filosofische denkbeelden en moet leiden tot het verkrijgen van gnosis (intuïtieve, goddelijke kennis) en verlossing.
bron samenvatting Bol.com

Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

 

Corpus Hermeticum © Willem Kunst

Scroll naar boven