Esoterisch christendom

Het onze Vader
(inleiding)
Onze vader die in de hemelen zijt uw wil geschiede op aarde
gebed van de goddelijke geest
tot de vader voor het stoffelijk lichaam
uw koninkrijk kome
gebed van de levens geest tot de zoon
voor het levens lichaam
verlos ons van den boze
gebed voor het denkvermogen
vergeef ons onze schulden
gelijk wij vergeven onze
schuldenaren
gebed voor het levens lichaam
geef ons heden ons dagelijks brood
gebed voor het stoffelijk lichaam
Leid ons niet in verzoeking
gebed voor het begeerte lichaam
uw naam worde geheiligd
gebed van de menselijke geest tot de
heilige geest voor het begeerte lichaam.

Scroll naar top