Geboortehoroscoop

De uitgebreide geboortehoroscoop geeft inzicht in de aard van je karakter.

Tussen de 20 en 30 pagina’s vol tips, eye openers en bewustmakende adviezen

Beknotte uitleg van de inhoud of lees de uitgebreide uitleg iets verder op. De uitgebreide geboortehoroscoop geeft inzicht in de aard van je karakter. De geboortehoroscoop geeft onder andere zicht op je leerbaarheid en wat je talenten en je valkuilen zijn. Ook geeft de horoscoop jouw persoonlijke natuurlijke krachten weer en toont ze de eigenschappen die je van nature bezit en hoe je omgaat met liefde en vriendschap. Zodoende is de geboortehoroscoop een origineel cadeau om te geven bij een verjaardag of kraamvisite.

Een geboortehoroscoop aanvragen gaat via het contactformulier.
Benodigde gegevens bij een bestelling van een geboortehoroscoop zijn: Naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. De betaling gaat via een bankoverschrijving. Na betaling krijgt u uw uitgebreide horoscoop per email toegestuurd.
Triodos Bank IBAN NL97 trio 0198516746 t.n.v. W. Kunst. Prijs € 80,- (exclusief een persoonlijk consult)
Prijs inclusief een persoonlijk online consult van anderhalf uur bedraagt 140 euro
Lees onder het contactformulier wat er behandeld wordt in deze horoscoop.

Thema’s die behandeld worden in een geboortehoroscoop in het kort:

 • Basisdriften
 • Karakter: wie ben ik
 • Emoties: wat voel ik
 • Verstand: hoe denk ik
 • liefde: waar verlang ik naar
 • Kracht: waar komt mijn energie tot zijn recht
 • Groei: hoe ontwikkel ik mij
 • Begrenzen: welke kaders heb ik nodig
 • Onafhankelijkheid: waar ligt mijn orginaliteit
 • Sensitiviteit: hoe zet ik mijn voelsprieten uit
 • Wat is mijn masker: hoe kom ik over
 • Crisissen: waar ligt mijn pad om te transformeren
 • Opdracht waar ligt mijn doel in deze horoscoop
 • Waar vind ik mijn geluk


  Thema’s die behandeld worden in een geboortehoroscoop uitgebreid:

  Zon heerser Leeuw
  Wat betekent de Zon in de geboortehoroscoop?
  De Zon staat voor ons ego en hoe deze door de ander gestreeld kan worden. De Zon laat jouw trots en jouw kracht zien. Het is een zeer belangrijke planeet in de geboortehoroscoop want hij vertegenwoordigt ook hoe je graag opgemerkt wenst te worden door de ander. De Zon vertegenwoordigt ook je gevoelige plek voor complimentjes. Hij geeft het meest pure van jezelf weer. Of je een vuur-, aarde-, lucht- of waterzonneteken hebt, is bepalend voor hoe je je op deze manier manifesteert .

  De vuurzon heeft passie nodig en avontuur, samen dingen doen is belangrijk. Zo heeft de aardezon meer tastbaarheid nodig en wil hij fysiek kunnen zijn. De luchtzon wil goed kunnen communiceren om het intellect te prikkelen. Voor de waterzon is het belangrijk dat hij voelt dat het goed zit want dat geeft zekerheid.

  Echter bovenal wil de Zon gezien worden en zich verwarmen aan de erkenning van zijn geliefden. Wanneer iemand gelukkig is bv. in de liefde, dan zegt men vaak dat hij straalt van oor tot oor. Dat is eigenlijk wat de Zon het liefste en altijd zou willen. Helaas is dit niet mogelijk. Maar de kracht die erkenning aan de bron van ons bestaan biedt, levert zoveel kracht op dat jouw zon daarmee in staat is om de meeste tegenslagen te verslaan.

  Wat betekent de Maan in de Geboortehoroscoop?
  Emotie test

  De Maan staat voor je emoties en de manier waarop je deze wilt delen. De Maan geeft ook weer hoe we veiligheid bij elkaar zoeken. In de geboortehoroscoop is de Maan dan ook zeer belangrijk. Zij geeft weer hoe we bereid zijn om voor elkaar te zorgen, maar ook hoe we bereid zijn om onszelf even opzij te zetten voor de ander. We gebruiken de Maan-kracht om te begrijpen hoe de ander zich voelt en wat we kunnen doen voor elkander. De maan geeft ook onze dagelijkse emoties weer. Je zou in die zin dus kunnen zeggen dat iemands gevoeligheid goed af te lezen is van iemands houding of gezicht. In de geboortehoroscoop staat de Maan voor het vrouwelijke. De Maan staat voor de manier waarop we proberen om het elkaar naar de zin te maken.
  Ook verbeeldt zij hoe je de ander laat voelen dat hij welkom is en zich bij jou thuis mag voelen.

  Wat betekent Mercurius in de Geboortehoroscoop?
  Mercurius symbool
  In de geboortehoroscoop staat Mercurius voor de manier waarop we met elkaar communiceren. Ook symboliseert Mercurius op welk vlak onze interesses liggen en hoe we deze met elkander delen. Mercurius staat voor ons intellect, het is geen fysieke planeet. Deze planeet verbeeldt veeleer hoe we omgaan met onze nieuwsgierigheid en waar onze mentale behoeftes liggen.

  Mercurius is de bode van de goden of anders gezegd, verstand geeft ons de mogelijkheid om alle andere gevoelens en driften tot uitdrukking te brengen. Mercurius, ons verstand, geeft onze verfijning aan. Door te denken en afstand te nemen van het persoonlijke, kunnen wij onszelf en die ander beter zien.

  Wat betekent de Venus in de Geboortehoroscoop?
  Venus symbool
  Venus is de planeet van de liefde. Zij geeft aan hoe we met de liefde omgaan en hoe we onze affectie naar een ander uiten. Venus staat voor schoonheid en het mooie in het leven. Zo valt de één meer voor de mooie vormen en de ander meer voor iemand met een liefdevolle inborst. Over schoonheid valt niet te twisten, iedereen heeft zo zijn eigen kijk op wat hij wel en niet mooi vindt.

  Maar de liefde en de kunst, het gevoel voor mooie dingen, kleurt de wereld zeer aangenaam. Zonder de verfraaiing van Venus zou de wereld er een stuk onprettiger uitzien. Venus geeft dus ook aan hoe we onszelf gecultiveerd hebben en in welke vorm we omgaan met de anderen. Venus staat voor hoe we de ander liefhebben en hoe we zelf lief gevonden willen worden.

  Wat betekent de Mars in de geboortehoroscoop?
  symbool van mars
  Mars is de planeet van onze persoonlijk kracht en hij geeft ons libido aan. Mars is een seksueel getinte planeet die onze passie tot uitdrukking brengt. Ook symboliseert Mars waartoe we bereid zijn om voor te strijden. Mars heeft iets basaals en in eerste instantie in de vorm van onze drift. Deze moeten we leren te cultiveren en af te stemmen op de ander. Om die reden blijkt dat Mars vanuit zichzelf gaat en pas achteraf kan zien wat zijn ‘slachtveld’ is geweest. In de Geboortehoroscoop staat mars voor onze hartstocht, dadendrang en hoe we de ander willen overtuigen. Mars staat voor onze pure prestatiedrang en de wijze waarop we deze uiten en willen beleven.

  Wat betekent de Jupiter in de geboortehoroscoop?
  Jupiter Symbool
  Jupiter staat in de horoscoop voor het vertrouwen hebben in de toekomst. Ook staat hij voor de manier waarop je plezier maakt en omgaat met humor. Vandaar ook dat Jupiter in de horoscoop symboliseert hoe we het leven relativeren.
  Een gezonde dosis humor helpt ons om door zware tijden heen te komen. Soms is het beter om te lachen, wanneer er dingen mislukken, zodat je even ontspant en afstand neemt van een eventueel probleem.
  Het zal dan vaak naderhand blijken dat je beter in staat bent geweest om een oplossing te bedenken.

  In de horoscoop kunnen je je geluksgevoel intensiveren waardoor het verlangen om aan een toekomst te werken, versterkt wordt. Het levensgeluk maar ook de humor, maakt in onze hersenen stoffen aan, endorfine, waardoor we het leven gemakkelijker aankunnen. In die zin is gelukkig zijn en blijven, het belangrijkste om vol overgave het leven tegemoet te treden.

  Wat betekent de Saturnus in de Geboortehoroscoop?
  saturnus
  Saturnus is de planeet van de begrenzing en van het kale bestaan van het leven. In de geboortehoroscoop geeft Saturnus aan hoe we omgaan met bepaalde angsten en het stellen van grenzen aan anderen en onszelf. Saturnus symboliseert de beperkingen die we bezitten. Vandaar dat Saturnus in een geboortehoroscoop ook verbeeldt of je elkander kunnen respecteren of niet. Uiteraard laat Saturnus ook zien hoe je met je onvermogen omgaan want tenslotte is er niemand perfect. Saturnus staat voor hoe we iets willen bereiken en wat we er voor over hebben om de top te halen. Saturnus is de poort van ons bewustzijn deze inhoud vertegenwoordigt de grens tussen jou en de anderen. Kortom hoe goed jij voor jezelf kunt zorgen.

  Wat betekent de Uranus in de Geboortehoroscoop?
  UIranus
  Uranus vertegenwoordigt onze vrijheidsdrang en de manier waarop we onze originaliteit tot uitdrukking weten te brengen. In de geboortehoroscoop vertegenwoordigt hij ook de manier waarop we als gelijken met elkaar om kunnen gaan en toch onze eigenheid kunnen bewaren. Uranus is de planeet die ons leert om sociaal en gelijkwaardig met anderen om te gaan. Uranus gaat meer over geestelijke “liefde” lees gelijkwwardigheid dan over ongelijkheid. Uranus staat in die zin ook voor het sosiale medeleven met de mede mens.

  Wat betekent de Neptunus in de Geboortehoroscoop?
  Neptunus heerser vissen
  Neptunus is de planeet van de hoge verwachtingen en het verlangen om voor de idealen te gaan die we hebben, of deze nu realistisch zijn of niet. Neptunus vertegenwoordigt meer het ‘onderbuikgevoel’, het gevoel dat je onbewust zegt of iets goed of fout voor jou aanvoelt. Neptunus is ook een lastige planeet omdat hij ons soms het zicht op de realiteit kan ontnemen. In de Geboortehoroscoop staat Neptunus tevens voor het romantisch, lieflijke en enigszins naïeve in ons zelf.
  Neptunus staat voor de dichterskunst en voor mooie beelden en de verleiding alsook voor de manier waarop je elkaar of situaties kunt ver idealiseren. Neptunus geeft in de geboortehoroscoop aan wat je lastig vindt om een ander duidelijk te tonen. Waardoor je, indien je geen duidelijke aansluiting bij die ander kunt ervaren, je alleen kunt voelen.

  Wat betekent de Pluto in de Geboortehoroscoop?
  Pluto schorpioen
  Pluto geeft onze verborgen verlangens weer en de angst om onze zwakke plekken te tonen aan de ander. Pluto staat in de horoscoop voor het sterke, intense verlangen om bij de ander te zijn maar ook voor hoe we onze seksualiteit uiten.
  Pluto laat zien of we daar bang voor zijn of juist open voor staan. Pluto vertegenwoordigt ook onze oude angsten en hebbelijkheden die we liever verborgen zouden houden voor de ander. In die zin is Pluto een moeilijke planeet maar bovenal een mooie planeet. Wand je je angsten overwint staat de weg naar vrijheid open en kun je zijn wie je bent zonder schaamte.

  Wat betekent de Ascendant in de Geboortehoroscoop?
  acendant in de geboorte horoscoop
  Dit is de manier waarop je je presenteert naar de wereld en hoe je deze in je opneemt = de persona; persona betekent in het Grieks masker; dit staat voor je natuur; door je hier bewust van te worden en de binnenkant van je zelf te leren kennen leer je je geestelijke wereld te herkennen en te gebruiken.

  Wat betekent het gelukspunt in de Geboortehoroscoop?
  gelukspunt in een geboortehoroscoop
  Wat is voor jou belangrijk om je gelukkig te kunnen voelen. In een horoscoop staan twee directe aanwijzingen om te zien hoe je je geluk kunt vinden. Eén is de gelukspunt en de ander is Jupiter. Het gelukspunt geeft aan waar je je op een aardse manier het meest gelukkig kunt voelen. En Jupiter geeft weer hoe we kunnen werken aan ons geluk.

  Wat betekent de Noordknoop in de geboortehoroscoop
  noordknoop in een geboortehoroscoop
  De opdracht in de horoscoop geeft de synthese weer van het waarom we hier zijn; wat we te leren hebben en wat we daardoor mee moeten maken in dit leven. In de astrologische filosofie, zoals in veel andere filosofieën, word je hier op aarde gebo­ren om dingen te leren – er moet immers een reden van bestaan zijn – zingeving. In de astrologie, gnostiek en metafysica gaat het erom om op de een of andere manier, buiten de gewaarwordingswereld om, een wereld van de geest te herkennen en te integreren.

  Wat is een geboortehoroscoop?

  Een geboortehoroscoop is een persoonlijke karakterbeschrijving. Dit is mogelijk omdat een horoscoop uit zeer veel componenten bestaat. Iedereen weet wel wat zijn sterrenbeeld is, maar dit is één onderdeeltje van een horoscoop, namelijk de Zon.
  Als de Zon bij de geboorte bijvoorbeeld in Ram staat, dan zeg je “ik ben een Ram”. Echter dat zou veel te weinig weergeven van een redelijk beeld van iemands karakter. In een horoscoop spelen nog 8 andere planeten mee plus de 12 huizen en de onderlinge verhoudingen tussen al deze componenten.

  Geboortehoroscoop, wat kun je ermee?

  De geboortehoroscoop geeft een redelijk beeld van wie je bent. Je kunt de horoscoop gebruiken om meer inzicht in jezelf te krijgen. Vaak is het zo dat je veel van jezelf zult herkennen en dat is ook de bedoeling. Hierdoor krijg je meer acceptatie van wie je bent. In de horoscopen die wij aanbieden, staan geen moeilijke dingen of negatieve uitspraken.
  De horoscopen zijn zo geschreven dat het de lastige dingen onderschrijft, maar hiervoor ook de oorzaak en mogelijke oplossingen aanbiedt. Ten slotte hebben wij allemaal onze goede en zwakke kanten en daar is niets mis mee.
  Door je zwakke kanten aan te gaan, leer je het leven waarderen omdat dit je de mogelijkheid geeft om je eigen kracht en originaliteit te vinden.

  Geboortehoroscoop Ram het vurige type Geboortehoroscoop Stier de genieter Geboortehoroscoop Tweelingen de nieuwsgierige Geboortehoroscoop Kreeft Kreeft is een gevoelig type ze zijn meelevend van aard Geboortehoroscoop Leeuw het vurige type Geboortehoroscoop Maagd de pientere Geboortehoroscoop Weegschaal geboortehoroscoop Schorpioen de onderzoeker geboortehoroscoop boogschutter de zoeker geboortehoroscoop steenbok de verandwoordelijke geboortehoroscoop waterman de onafhankelijke geboortehoroscoop vissen de gevoelige


  Reverenties
  ‘Meneer Kunst,

  Ik heb uw werk met plezier gelezen en ik wil u er hartelijk voor bedanken.

  Met vr. groeten, Cor’

  ‘Beste Willem,

  Bij deze wil ik je laten weten dat je mijn horoscoop mooi verwoord hebt en goed en duidelijk beschreven is. Mijn complimenten.

  Groet, Igor’

  ‘Beste Willem,

  Wat een zorgvuldige, uitgebreide en genuanceerde uitleg.
  Een uitleg die niet vastligt en waar je zelf nog verdere invulling aan kan geven.
  Ik ben er heel blij mee. Dank je wel.

  Vriendelijke groet van, Elsbet

  Naast de geboortehoroscoop vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

  Bijzondere horoscopen voor 1,30€
  Speciaal voor vrouwen de Vrouw horoscoop
  Wat is jouw vrouwenpower en hoe ga je daar het beste mee om!
  Liefdes horoscoop online
  Hoe sta je in de liefde, wat vind je aantrekkelijk en wat zijn je tools?
  Erotiek horoscoop
  Wat vind jij spannend en waar word jij opgewonden van?
  Flirt horoscoop
  Hoe reageer jij op hem/haar en visa versa. Wat vind je leuk aan die nieuwe flirt en wat vind die ander leuk aan jou?
  De relatietest
  Wat maakt dat je het samen fijn hebt en waar kun je aan werken om het fijn te houden?
  Relatiehoroscoop
  Als je wilt weten hoe jullie onderlinge relatie eruit ziet.
  Beroepshoroscoop
  Wat zijn je talenten, ambities en wat is je kracht op dit vlak.Trouwdag horoscoop
  Wat zeg jullie trouwdatum over jullie huwelijk in de toekomst?
  Libido horoscoop
  Hoe zit je sex drive in elkaar waar word je opgewonden van en waar knap je op af?
  Kinderhoroscoop klein
  Een korte krachtige uitleg van een kinderhoroscoop.
  Financiële horoscoop
  Hoe ga je met je geld om. Wat zijn je blinde vlekken op dit gebied en waar ligt je slimheid op dit vlak.
  Gelukshoroscoop
  Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
  De levensles horoscoop
  Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
  Spiritualiteit-test
  Ben je heel spiritueel, of meer nuchter van aard?
  EmotieTest
  Een test om te kijken of je heel gevoelig bent of wat minder of juist wat gereserveerder.
  Hondenhoroscoop
  Wat is het basis karakter van jouw hond?
  kinderhoroscoop Ram

  Naast de geboortehoroscoop vind je hier ook mooie andere persoonlijke readings.
  Zoals de jaarhoroscoop, beroepshoroscoop en de liefdeshoroscoop, bewustzijnshoroscoop, relatiehoroscoop.

  Naast de geboortehoroscoop vind je hier ook veel informatie.

  De Tarot maand, jaar, harmonie en geluk en liefdeslegging zijn geschreven door de bekende tarotlegger/astroloog Willem Kunst. Door zijn jaren lange ervaring weet hij de Tarot kaarten uit te leggen op een speelse, begrijpbare en inspirerende manier.
  De meeste tarotleggingen worden gelegdt met drie kaarten en geven je inzicht en biedt je begrip om je te ontwikkelen zodat je je geholpen voelt bij de dingen die je doet.
  De tekst zijn adviserend en positief geschreven, ze helpen je op een speelse manier op jouw pad te blijven of te komen.

  Inleiding tarot kaarten

  De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
  Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

  De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan. ram

  De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
  De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

  kinderhoroscoop Ram

  De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

  De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

  De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

  tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
  De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
  Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

  De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten tweelingen

  De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
  Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
  De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

  De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

  Bekers
  De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
  Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bakalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

  Zwaarden-lucht tarotkaarten
  Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
  Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
  Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt. Meer info tarot

  Terug naar het begin van de geboortehoroscoop
  geboortehoroscoop tekst @ W.Kunst
  geboortehoroscoop Kinderhoroscoop Astrologie horoscopen tarot

  Scroll naar boven