12 Sterrenbeelden gratis

Gratis 12 x uitgebreid sterrenbeeld beschrijvingen met hun betekenis en eigenaardigheden

Zeer uitgebreide geboortehoroscoop bestellen Klik hier
Sterrenbeelden of wel dierenriemteken:

Uitgebreide beschrijving van jouw sterrenbeeld:

Sterrenbeeld Ram     De vurige, Ram is een doener, de Ram is een pionier en bezit een avontuurlijke geest. Lees alle verder over het sterrenbeeld Ram

Sterrenbeeld Stier   De genieter, de Stier, is een rustig mens en bezit een genotzuchtige geest. Lees hier verder over het sterrenbeeld Stier

Sterrenbeeld Tweelingen   De nieuwsgierige, een Tweelingen teken is iemand die groot aanpassingsvermogen bezit. Lees hier verder over het sterrenbeeld Tweelingen

sterrenbeeld Kreeft   De betrokkene, Kreeft is een gevoelig type, ze zijn meelevend van aard. Lees hier verder over het sterrenbeeld Kreeft

sterrenbeeld Leeuw   De organisator, als Leeuw houd je meestal erg van genieten en in eerste instantie niet zo van (hard) werken. Lees hier verder over het sterrenbeeld Leeuw

sterrenbeeld Maagd   De precieze, als Maagd heb je meestal een natuurlijke uitstraling. Lees hier verder over het sterrenbeeld Maagd

sterrenbeeld Weegschaal   De afweger, als Weegschaal ben je gevoelig van aard. Doordat je in beginsel niet een groot ego hebt Lees hier verder over het sterrenbeeld Weegschaal.

sterrenbeeld Schorpioen   De onderzoeker, Een Schorpioen, is iemand met krachtige gevoelens en emoties. Lees hier verder over het sterrenbeeld Schorpioen

sterrenbeeld Boogschutter   De zoekende, je bent iemand met een joviaal, optimistisch en veelzijdig karakter. Lees hier verder over het sterrenbeeld Boogschutter

sterrenbeeld Steenbok   De verantwoordelijke,  Je bent iemand met een logisch en helder verstand. Lees hier verder over het sterrenbeeld Steenbok

sterrenbeeld Waterman   De sociale, je bent iemand die sterk de behoefte heeft om op een onafhankelijke manier. Lees hier verder over het sterrenbeeld Waterman
Sterrenbeeld Vissen   De voeler, je bent iemand met een meelevend en zacht karakter. Lees hier verder over het sterrenbeeld Vissen

sterrenbeelden dierenriemtekens uitgebreide kinderhoroscoop


 • Sterrenbeeld –  Planeet Heer – Huis – Elementen
 • Ram  – Mars  – 1 huis – vuur – Hoofd – Positief
 • Stier  – Venus – 2 huis  – aarde – Vast – Negatief
 • Tweelingen – Mercurius – 3 huis  – lucht – Bewegelijk  Positief
 • Kreeft – Maan  – 4 huis – water – Hoofd – Negatief
 • Leeuw  – Zon – 5 huis – vuur – Vast –  Positief
 • Maagd – Mercurius  – 6 huis – aarde – Bewegelijk – Negatief
 • Weegschaal- Venus – 7 huis – lucht – Hoofd –  Positief
 • Schorpioen – Pluto – 8 huis – water –  Vast  – Negatief
 • Boogschutter – Jupiter  – 9 huis   – vuur – Bewegelijk – Positief
 • Steenbok – Saturnus  – 10 huis  – aarde – Hoofd – Negatief
 • Waterman – Uranus – 11 huis  – lucht –  Vast – Positief
 • Vissen – Neptunus  – 12 huis – water – Bewegelijk –  Negatief

sterrenbeelden uitgebreide horoscoop

 


Sterrenbeelden zijn een onderdeel van AstroKunst. Alle 12 sterrenbeelden zijn uitgebreid beschreven. Sterrenbeelden zijn beschrijvingen van de zon in één sterrenbeeld.


Ram Sterrenbeeld een vurige dappere strijder

geboren tussen 21 maart en 21 april

RamRam het vurige type

Je bent iemand met een avontuurlijke, pioniersgeest die agressief, moedig en recht door zee kan zijn. Je kunt buitengewoon energiek zijn en je haat restricties.
Je houdt van vrijheid en bent ondernemend ingesteld. Soms kun je wat heerszuchtig overkomen omdat je bij veel dingen nummer één wilt zijn.
Waardoor je bijv. bij spelletjes echt fanatiek kunt zijn. Je kunt soms de neiging vertonen om te overhaast beslissingen te nemen, omdat alles even snel moet gaan en er zodoende weinig tijd is voor rustig overleg.
Waarschijnlijk houd je van sporten en andere vormen waarbij een krachtsinspanning wordt gevraagd.
Als je het gevoel krijgt dat je beperkt wordt in je vrijheid kun je alle banden verbreken.

Mars

Mars is de plan eet van onze persoonlijk kracht en hij geeft ons libido aan. Mars is een seksueel getinte planeet die onze passie tot uitdrukking brengt.
Ook symboliseert Mars waartoe we bereid zijn om voor te strijden.Mars heeft iets basaals en in eerste instantie in de vorm van onze drift.
Deze moeten we leren te cultiveren en af te stemmen op de ander. Om die reden blijkt dat Mars vanuit zichzelf gaat en pas achteraf kan zien wat zijn.
‘slachtveld’ is geweest.
Ram de thuishaven van Mars. Geeft actieve, enthousiaste, ijverige mensen, die in hun vaart soms weleens de belangen van anderen onder de voet lopen.
Maar er is zoveel energie dat ze zich niet laten afschrikken door zulke details. Soms schiet al deze daadkracht door en worden ze ongeduldig,
prikkelbaar, rusteloos, enz… Als de energie niet ontladen kan worden in het werk, ga dan wat aan sport doen.


Gratis 12 x uitgebreid sterrenbeeld beschrijvingen van, ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, boogschutter, steenbok, Waterman, vissen.

 

 

 

 

 


De planeet Mars is de heerser van Ram

Deze planeet loopt bijna één jaar  –  321 dagen – door de dierenriem. Het komt hierdoor dat een Ram om de zoveel jaar de behoefte kan hebben om weer iets nieuws te doen.
Dit zorgt er enigszins voor dat hij een wat veranderlijk leven heeft.
Meestal loopt het leven van een Ram rustiger naarmate hij zijn 28ste levensjaar bereikt heeft. Maar ook dan blijft de behoefte bestaan om op avontuur te gaan.

in relatie:

Een hartstochtelijk karakter; wil een partner kunnen veroveren; heeft er de behoefte aan om de leiding te nemen.

Hoe is een Ram in de liefde

In de liefde is een Ram iemand die ondernemend bezig wil zijn. Hij is direct van aard. Verliefd worden gaat bij hem in een razend tempo.
Hij is hartstochtelijk ingesteld. In de relatiesfeer is de Ram open en direct en als hem iets niet zint, neem hij geen blad voor de mond. Deze oprechtheid kan voor een ander hard aankomen.
Een Ram is geneigd om, wanneer er iets is wat volgens hem niet klopt, te gaan ‘vechten’. Hij is nergens bang voor en dat kan soms beangstigend zijn voor zijn liefdespartner.
Hij stort zich in een avontuur en ziet daarna wel hoe hij eruit tevoorschijn komt.

Toch zal het in de regel hoogstwaarschijnlijk zo zijn dat zijn liefdespartner zich bij hem beschermd weet.
Een Ram is een echte krijger en wanneer iemand aan degene komt die hij lief heeft, stroomt het bloed van een roofdier door hem heen.

Ook in de liefde is de Ram als een ruwe briljant die, als het goed is, door middel van een relatie gepolijst wordt.
Dit geeft hem vervolgens de mogelijkheid om zijn kracht, waarmee hij hindernissen weet te nemen, aan anderen over te dragen.
Zij zullen dan in zijn pure kracht geloven, omdat hij milder is geworden en hij de mensen niet zozeer meer beoordeelt, maar dat wil geven waar hij goed in is.

Sterrenbeeld Ram

Seksualiteit van een Ram

De Ram is één van de ongeremdste en pittigste tekens van de dierenriem. Hij is in zijn jonge jaren onstuimig en onhandig. Hij toont zijn verlangens op een directe manier.
Hij staat snel in vuur en vlam en komt dan wellustig en zelfverzekerd over. Hij neemt bij voorkeur zelf de eerste stap omdat hij graag zijn geliefde verovert.
Een Ram houdt ervan om een geliefde te veroveren, maar als deze niet te snel meegaat in zijn verlangens, kan het vuur of wel de passie ook snel doven.

De Ram houdt ervan om de touwtjes in handen te hebben en om de ander direct te verleiden.
Hij houdt, zeker als hij nog jong en onervaren is en niet geleerd heeft om zich op een ander af te stemmen, van snelle en heftige seks.
In feite is hij voortdurend op zoek naar opwinding en sensatie.

Een Ram houdt niet van partners die ‘moeilijk’ doen. Hij vindt het zelf vaak erg moeilijk om intieme gevoelens te uiten en is geneigd het voorspel te vermijden.
Hij is meer een type dat zegt niet lullen maar doen. Voor een Ram is seks in eerste beginsel een uiting van passie en begeerte.
In de relatiesfeer leert hij dat er meer kanten aan seksualiteit zitten zoals wederzijds vertrouwen, verdieping, en versmelting met elkaar.


Typeringen Ram

Een pionier; een avontuurlijke geest; agressief; moedig; recht door zee; buitengewoon energiek;
haat het als de geestdrift geremd wordt; houdt van vrijheid; ondernemend; door zijn heerszuchtigheid en de wil om in alles nummer één te zijn,
komt een ram meermalen in conflict met zijn omgeving; hij is overhaast; alles moet even snel gaan; voor rustig overleg is bij hem geen ruimte; vaak technisch aangelegd; staat open voor nieuwe ontwikkelingen; veelal eerlijk en oprecht.

De planeet Mars heeft verschillende namen zoals:

Romeins – Mars
Grieks – Ares
Joods – Sabao(th)
Kabbala – Netzah
Egyptisch – Artes
Hindoe – Koeja
Noors – Vilje

Mars is de planeet van activiteit; energie; mars duidt op hartstocht; begeerte; stuwkracht; initiatief; kracht; werklust; vernielzucht; zelfverwezenlijking; strijdlust;
seksualiteit; discipline; dapperheid; strijd tot overleven; gedrevenheid; Mars heerst over Ram en het 1ste huis en is de bijheer van Schorpioen; ijzer; karbonkel; positief.

Betekenis symbool Mars

In de glyfe van Mars zien we het omgekeerde van Venus. De stof is belangrijker dan de geest.
De stof, het mannelijke principe, is de incarnator die de geestelijke eeuwigheidscyclus Mars is het Symbool van Ram sterrenbeeld dierenriem(cirkel) doorbreekt door steeds opnieuw een mensenkind te verwekken.
Mars staat tot Venus zoals oorlog staat tot vrede en seksualiteit tot liefde uit gevoel. Mars of Ares is de god van strijd, de rijksappel der zelfhandhaving.

Mythologie Mars

Mars Mythologie MARS De Romeinse God van oorlog en landbouw, de belangrijkste God na Jupiter.
Mars staat op één lijn met de Griekse god ARES en werd dan ook beschouwd als de zoon van JUNO.
De Romeinen geloofden dat Juno bevrucht werd door een bloem, terwijl de Grieken ZEUS als de vader beschouwen.
Hij is de stamvader van het Romeinse ras doordat hij bij de Vestaalse Maagd – in haar slaap — ROMULUS en REMUS verwekte.

De rollen die Mars vervulde lijken zich parallel met de Romeinse beschaving ontwikkeld te hebben van een landbouw- tot een krijgsnatie.
De maand die naar de god was genoemd — maart, oorspronkelijk de eerste maand van het jaar – was zowel het begin van het landbouw- als van het oorlogsseizoen.
De combinatie van deze functies was vanzelfsprekend voor een landbouwvolk dat zich steeds meer op oorlogvoering toelegde.

Mars had zijn eigen priester en een altaar in Rome.
Zijn heilige dieren waren de wolf en de specht. Een aantal feestdagen waren aan hem gewijd, waaronder de paardenrennen (4 maart) en de zuivering van de heilige trompetten (23 maart), die oorspronkelijk in de oorlog gebruikt werden.
Zijn feestdagen in oktober geeft het tijdstip aan waarop zowel boeren als soldaten hun werktuig en wapens opzij legden.
De liefde van de god voor Venus werd weldra een geliefd motief voor kunstenaars.

Ram uitgebreide horoscoop bestellen

klik op de hier  om een uitgebreide horoscoop te bestellen


Ram is een mannelijk teken. Het temperament van een Ram is Cholerisch. Mensen die cholerisch zijn, zijn geneigd snel driftig te worden.

Kenmerken die bij een Ram horen zijn:

 • wilskrachtig, strijdlustig, idealistisch, politiek, leiding nemen.

Uiterlijke kenmerken van een Ram zijn:

 • gespierdheid, sterk beenstelsel, strakke lichaamsbouw.

De manier van lopen die past bij een Ram:

 • militaristisch, snel, gehaast, onrustig.

Lichamelijk hoort bij de Ram:

 • het hoofd, tong, rode bloedlichaampjes, spierstelsel, pezen, kraakbeen, tanden, oren

De kleur die hoort bij de Ram:

 • rood, metaalijzer en staal, bruin, oranje, marineblauw, zwart en roze.

De landen die horen bij de Ram:

 • Duitsland (Pruisen), Engeland, Denemarken, Palestina, Syrië en Japan.

De stenen die horen bij de Ram:

 • edelstenen- robijn, jaspis en magneetijzersteen.

De Apostel die past bij de Ram is Petrus.

Bijzondere nummers die horen bij de Ram zijn:

 • 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 en steeds 9 erbij optellen.

Gunstige dagen voor de Ram:

dinsdag, vrijdag en zaterdag

De sterrenbeelden die goed samen gaan met zijn:

 • boogschutter, Waterman, leeuw en Ram

De sterrenbeelden die minder goed passen bij de Ram:

 • schorpioen, tweeling, vissen en kreeft

Gezondheidsproblemen:

migraine, hersenproblemen, depressie, hoofdpijn, zenuwpijnen, spijsverteringsmoeilijkheden, ongelukken en verwondingen door onbezonnen gedrag.
Kruiden: alsem, basilicum, brandnetel, dragon, knoflook, majoraan, mierikswortel, mosterd, peterselie, rozemarijn, ui, zuring.

Etherische oliën:

anijszaad, basilicum, citroen, eucalyptus, majoraan, rozemarijn
Sterrenbeelden zijn een onderdeel van AstroKunst. Alle 12 sterrenbeelden zijn uitgebreid beschreven. Sterrenbeelden zijn beschrijvingen van de zon in één sterrenbeeld.

Uitgebreide beschrijving van andere sterrenbeelden lezen

Stier is een vriendelijk welwillend rustig mens

Geboren tussen 21 april en 22 meiStier

Als je Sterrenbeeld Stier hebt ben je iemand met een rustige en stabiele grondhouding. Je onveranderlijkheid is een belangrijk kenmerk.
Je kunt wat conservatief zijn maar daarentegen ben je wel goedhartig en trouw.
Je staat stevig en vast en je komt niet zo snel in beweging, maar als het nodig is dan kun je op hol slaan en alles vermorzelen.

Gelukkig gebeurt dit bij de meeste Stieren niet zo vaak als ze maar in een rustige en harmonieuze omgeving kunnen wonen en/of werken.
Als Stier houd je van mooie dingen. Antiek en kunst zijn bij jou in goede handen. Je kunt sterk ontwikkelde lust- en onlustgevoelens beleven.
Dit kan zich uiten in (te) veel lekker eten en drinken.

Stier in de relatie

Zoekt een iemand om samen te genieten van bijvoorbeeld de natuur en zinnelijkheid.

Langdurige relaties en veel zekerheid moet het zijn voor dit teken belangrijk.
Dit zijn de mensen die eerst een vaste baan, een mooi huis en voldoende promotiekansen moeten hebben voordat ze de hun levenspartner de hand durven te vragen.
Het is te hopen dat jullie allebei deze levensinstelling hebben, want anders wordt het natuurlijk een vreselijke teleurstelling voor een van de twee.

Bovendien is het tegenwoordig door de grote welvaart die we genieten wel heel erg gemakkelijk om een relatie te beeindigen.
Daarom moet je een echte levenskunstenaar zijn om een lange verbintenis op te kunnen bouwen.

Probeer daarom niet te bezitterig of te krampachtig te zijn, want dat is de beste manier om er snel een eind aan te maken.Langdurige relaties en veel zekerheid moet het zijn voor dit teken belangrijk.
Dit zijn de mensen die eerst een vaste baan, een mooi huis en voldoende promotiekansen moeten hebben voordat ze de hun levenspartner de hand durven te vragen.
Het is te hopen dat jullie allebei deze levensinstelling hebben, want anders wordt het natuurlijk een vreselijke teleurstelling voor een van de twee.

Bovendien is het tegenwoordig door de grote welvaart die we genieten wel heel erg gemakkelijk om een relatie te beëindigen.
Daarom moet je een echte levenskunstenaar zijn om een lange verbintenis op te kunnen bouwen.
Probeer daarom niet te bezitterig of te krampachtig te zijn, want dat is de beste manier om er snel een eind aan te maken.

Liefde algemeen

Een Stier bezit een grote liefde voor de natuur en houdt van stevige vor­men. Hij is iemand die zijn zekerheden haalt uit datgene waarvan hij zeggen kan, dat het van hem is.
Om die reden is het bijvoorbeeld voor een Stier belangrijk dat hij eerst een vaste baan, een mooi huis en voldoen­de promotiekansen heeft, voordat hij zich helemaal wil geven aan een vaste relatie.
Hij verwacht van de anderen dat deze kalm en betrouwbaar zijn, niet wild maar vooral degelijk. Maar toch zal hij sneller vallen voor iemand die initiatiefrijk is en van verandering houdt.
Want ergens houdt een Stier er ook wel van als hij op sleeptouw wordt genomen.

In het contact met anderen komt een Stier rustig over. Hij kan een sensuele en natuurlijke uitstraling hebben wat iemand met dit sterrenbeeld voor velen aantrekkelijk maakt.
Hij houdt van mooie vormen en waarschijnlijk is hij gevoelig voor kunstzinnig zaken. Dit kan zich uiten in sieraden en mode.
Maar ook door het aangetrokken worden tot iemand die er mooi en verzorgd uit ziet of juist in de schoonheid van de pure natuur.

Sterrenbeeld Stier

Seksualiteit van een Stier

De Stier is misschien wel het sterkste sensuele teken van de dierenriem. Als hij verliefd is, bezit hij een hartstochtelijke aard en een sterk libido.
Als hij echt hotel de botel is dan kan hij, gelijk aan een Stier in de natuur, zijn liefdesdriften amper beteugelen.
Deze erotische kracht wordt vooral opgewekt als hij iemand echt aantrekkelijk en opwindend vindt.

Als één van de twee ontbreekt dan daalt zijn libido en wordt een Stier behoedzaam en afwachtend.
Een Stier geniet er vooral van als het liefdesspel lang duurt. Voor hem hoeft het niet snel afgeraffeld te worden.
Een gezonde Stier houdt van het voorspel, een beetje plagen, knuffelen, proeven, aaien, strelen, alles om de liefde op te wekken.

Als een Stier verliefd is, gaat hij er helemaal voor en ziet hij alleen nog die ene ware persoon voor zich.
Dat is mooi, maar soms ook een last voor hem en degene die hij lief heeft, want hij kan hierdoor bijzonder jaloers zijn.

Venus is de planeet die bij Stier hoort.

De Planeet Venus hoort bij Stier, deze loopt gemiddeld 365 dagen door de dierenriem.
Venus vertegenwoordigt in Stier de lente en zij kleurt dan ook de sfeer van het teken Stier.
De lente weerspiegelt het karakter. Je ziet in de Stier het vriendelijke en het frisse van de natuur terug. Stier aarde teken

Het genot van de schoonheid van het aardse en de hunkering naar de zon en warmte, wordt door de Stier getoond.
De Stier draagt daarom iets onschuldigs in zich en straalt op een vriendelijke manier hoop uit.

Venus: Wat vind je aantrekkelijk, planeet van liefde, schoonheid, harmonie, vriendelijkheid, kalmeren, verzachten, tederheid,
het vrouwelijke principe, gevoel voor kleuren, smaak, kunst, muziek, ontwerpen, zintuiglijk genot, esthetiek, poëzie, (lieve) vrede, bindingen,
Venus duidt de liefde aan, Venus is harmonieus en tot compromissen bereid, schilderen, genoegens, vermaak.

De planeet Venus heeft verschillende namen zoals:

Romeins – Venus
Grieks – Aphrodite
Joods – Ora (os)
Kabbala – HesedVenus
Egyptisch – Hathor
Hindoe – Shoekra
Noors – Frya

Betekenis Venus symbool

In de glyfe (symbool) van de planeetkracht Venus zien wij de geest boven de stof. Al het stoffelijke is ondergeschikt, zoals de piramidebouwers (Tauruscultuur) uit de grove stof een geestelijk zinnebeeld wisten te creëren.
Het vrouwelijke in ieder mens is analoog aan het waardevolle, eeuwige, harmonieuze en vredelievende. Het vrouwelijke geeft door en verbindt (van geslacht tot geslacht), terwijl het mannelijke initieert en doorbreekt.
Een man verwekt het kind en een vrouw schept het kind, als weerspiegeling van Eén-zijn en gelijkwaardig zij Venus symbool

Horoscopen online,

Wat hoort allemaal bij het sterrenbeeld /dierenriem teken Stier

De planeet die bij Stier hoort is Venus, ook wel heerser van de Stier genoemd. Stier is een vrouwelijk teken.

Het temperament van een Stier is Flegmatisch. Mensen die flegmatiek zijn, zijn geneigd rustig en kalm op anderen of situaties te reageren.

Kenmerken die bij een Stier horen zijn:

 • natuurlijk, natuur verbonden, instinctief, geduldig, materialistisch, stijfkoppig

Uiterlijke kenmerken:

 • Gedrongen, vlezig, enigszins gehoekt, Rubeniaanse vormen, ronde en volle gelaatstrekken, kort voorhoofd, zacht, goedmoedig, vol, vriendelijk, sterke nek,

Lichamelijk hoort bij de Stier:

 • de hals, strottenhoofd, nek, stembanden, keel, amandelen, schildklier, organen, onderlichaam, klieren, huid,

De kleur die hoort bij de Stier:

 • het groen van de natuur, metaal- koper.

De landen die horen bij de Stier:

 • Polen, Zweden, Perzië, Klein-Azië, Cyprus, Ierland, Zwitserland en Griekenland.

De stenen die horen bij de Stier:

 • Edelstenen- lichtblauwe saffier, agaat, smaragd, turkoois, koraal en parels.
 • De apostel die past bij de stier is Levi.

Bijzondere getallen die horen bij de Stier zijn:

 • 6, 15, 24, 33, 42, 51 en er steeds 9 erbij optellen.
 • Geluksdagen voor de Stier zijn
  maandag en vrijdag

De sterrenbeelden die goed samen gaan met Stier zijn:

 • Kreeft, Maagd, Steenbok en Vissen

De sterrenbeelden die minder goed passen:

 • Tweeling, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter, Ram en Waterman.

Gezondheidsproblemen:

 • keelinfecties, long-, lever- en nierproblemen, reuma

Kruiden:

 • bergamot, duizendblad, kattenkruid, klein hoefblad, lavas, munt, moederkruid, tijm, valeriaan, vlier, wormkruid.

Etherische oliën:

bergamot, citroen, eucalyptus, geranium, pepermunt, sandelhout, tijm.
Sterrenbeelden zijn een onderdeel van AstroKunst. Alle 12 sterrenbeelden zijn uitgebreid beschreven. Sterrenbeelden zijn beschrijvingen van de zon in één sterrenbeeld.


Tweelingen de nieuwsgierige kwieke, slimme leergierige mens

geboren tussen 22 mei en 23 juni

Lees hier alles gratis over het sterrenbeeld Tweelingen

Tweelingen

Een tweeling is iemand die een groot aanpassingsvermogen bezit. Ze kunnen door hun veelzijdigheid op vele gebieden getalenteerd overkomen.
Ze zijn in aanleg kwiek, intelligent, geestig en logisch denkend. Soms kunnen ze last hebben van nervositeit.
Dit komt door hun sterk ontwikkelde nieuwsgierigheid die er soms voor zorgt dat ze te veel tegelijkertijd willen doen, zodat ze moeite hebben om op één ding te concentreren.
Ze zijn vaak levendig van aard en praten graag en veel en daarom zijn ze af en toe wat oppervlakkig.

Mercurius

Mercurius is de planeet van de overdracht en staat voor het verstand, communicatie; transport; interesse; bewuste geest; platonische vriendschappen; het tempo van denken; mentale aandacht.
Met Mercurius kan men begrippen bevatten en de samenhang ervan creëren;
aandacht voor detail; levendig gevoel van aanwezigheid; objectiviteit; redeneren en logica; niet emotioneel; nieuwsgierigheid; aantrekken en afstoten; kwik; radium Mercurius is de boodschapper;
de planeet die het dichtst bij de zon staat en daardoor in staat is om de krachten van de andere planeten op die van de zon (= het eigen wezen) te richten.

in de relatie

– Zoekt een partner die voor de nodige afwisseling zorgt en helpt bij het vinden van een levensdoel.

Typeringen

Een groot aanpassingsvermogen; veelzijdig; kwiek; intelligent; geestig en logisch denkend; nerveus; levendig; praat veel en graag; ietwat oppervlakkig; flair voor schrijven en talen;
blijft lang jong en modern in zijn opvattingen en verschijning;
aangezien hij niet vechtlustig is, zal hij met zijn grote aanpassingsvermogen (om conflicten te vermijden) al snel met iemand meepraten; liefde voor reizen en verandering.

De Mercurius staf, Caduceus

Ook Caduceus genaamd symboliseert vrede, bescherming en genezing, vooral de eenheid, die bereikt wordt door de verzoening van de tegendelen.
Tot op heden gebruikt als medisch symbool (al gaat dit gebruik voorbij aan de dieperliggende alchemistische symboliek van eenheid, zoals hieronder beschreven).
De slangen staan voor alle tegengestelde principes die een rol spelen in het manifeste universum:Tweelingen mercurius staf mannelijk/vrouwelijk, zon/maan, ziel/geest.
of in alchemistische termen: Sol/Luna en zwavel/kwik.
De staf zelf staat voor de as tussen de hemel en de aarde, boven en beneden.
De vleugels, kroon of Franse lelie staan respectievelijk voor transcendentie, goddelijke autoriteit en drie- eenheid.

Mercurius de Planeet van kennisoverdracht

Een Romeinse god, de zoon van Maia en JUPITER, werd in een vroeg stadium uit Griekse of Grieks Etruskische oorsprong geïntroduceerd.
Er bestaat een sterke overeenkomst met de Griekse god HERMES, de boodschapper van Jupiter. Hij deelt diens attributen,
de Caduceus (staf), de hoed met brede rand, de gevleugelde sandalen en de tas.
Evenals Hermes beschermt hij kooplieden; zijn naam bevat de stam van het woord Merx, koopwaar.
Mercurius wordt als het goddelijke kind — symbool voor een nieuwe objectieve instelling die boven conflicten uitgaat – geboren in het filoso­fisch ei
(het verzegelde alchemistische vat). Als voortbrengsel van de vereniging van tegendelen, bewustzijn en onbewuste, staat hij op de zon en de maan.
De vogels wijzen op het spirituele of psychische karakter van het proces; de zonnestralen benadrukken het belang van warmte (emoties).

Tweelingen symbool Mercurius

Bij Mercurius staat in het zielenleven bovenaan omdat het het beweeglijke en het veranderlijke van het tweelingen symbool Mercurius wezen aangeeft.
In de mythen is het Hermes, bode der goden (de geest in het midden), die de overbrenger is van de geest naar de stof.

Mercurius namen

Romeins, Mercurius
Grieks, Hermes
Egyptisch, Thot (seth)
Hindoe, Vayoe
Noors, Loge.

tweelingen tweelingen sleutel symbool
Sleutel tweelingen

 

Tweelingen geboortehoroscoop

Tweelingen

Planeet die bij Tweelingen hoort, is Mercurius ook wel heerser van Tweelingen genoemd. Tweelingen is een mannelijk teken.

Het temperament dat bij Tweelingen hoort is sanguinisch Mensen die sanguinisch zijn, hebben een vurig, energiek temperament.

Kenmerken die bij Tweelingen horen zijn:

 • Intellectueel, zoekend, rationeel, dualistisch, sceptisch

Uiterlijke kenmerken die bij Tweelingen horen zijn:

 • smal, ovaal hoofd, hoog voorhoofd, smalle neus, smalle lippen, iets naar voren staande kin

De manier van lopen die past bij Tweelingen:

 • bewegelijk, iets wat onrustig, op en neer gaand, losse tred

Lichamelijk hoort bij Tweelingen:

 • gewrichten, schouders, armen, handen, de bewegende delen van een lijf

De kleur die hoort bij Tweelingen:

 • geschakeerd, veranderlijke kleurvoorkeur, overwegend geel en violet. Metaal- kwikzilver

De landen die horen bij Tweelingen:

 • Verenigde Staten, Noordkust van Afrika, beneden- Egypte, Sardinië, België, Armenië,

De stenen die horen bij Tweelingen:

 • Edelstenen- agaat, carneool, topaas, halfedelstenen, imitatiestenen.

Apostel- Jacobus.
De getallen die horen bij Tweelingen:

 • 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59 en dan steeds 9 erbij optellen

Gunstige dagen voor de Tweelingen:
woensdag en donderdag

De sterrenbeelden die goed samengaan met Tweelingen zijn:

 • Ram, Leeuw, Weegschaal en Waterman

De sterrenbeelden die minder goed passen bij Tweelingen zijn:

 • Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen

Gezondheidsproblemen:

 • problemen met ledematen, schouders, longen en zenuwstelsel, ook ziektes als slijmvliesontsteking, astma en bronchitis

Kruiden:

 • citroenkruid, dille, fenegriek, Griekse alant, karwij, lavendel, majoraan, peterselie, venkel

Etherische oliën:

 • karwij, lavendel, marjoraan, venkel

Sterrenbeelden zijn een onderdeel van AstroKunst. Alle 12 sterrenbeelden zijn uitgebreid beschreven. Sterrenbeelden zijn beschrijvingen van de zon in één sterrenbeeld.

Naast de info over sterrenbeelden verzorgt AstroKunst ook uitgebreide horoscopen

Wilt u bv. een uitgebreide geboortehoroscoop bestellen.
Lees dan hier wat er in zo’n horoscoop behandeld wordt.

Hoofdstuk 1 van de horoscoop
Dit hoofdstuk van de horoscoop gaat over of je een vuur, aarde, lucht of watertype bent. Het gaat over de grondhouding die je aanneemt in gebeurtenissen in jou en om je heen.

Korte uitleg: Aanleg: is wat jij van binnen bent.
Omstandigheden die je kleuren: ervaringen die je op doet en jouw karakter mede inkleuren.

Hoofdstuk 2 van de horoscoop
Hierbij krijg je eerst uitleg over de zon in de astrologie en daarna gaat het over je sterrenbeeld Di houdt praktisch in dat we kijken in welk dierenriemteken de Zon van jou staat.

Hoofdstuk 3 van de horoscoop
De Maan, hoe je emotioneel reageert en voelt.

Hoofdstuk 4 van de horoscoop
Mercurius, hoe je je mentaal verhoudt en denkt.

Hoofdstuk 5 van de horoscoop
Venus, hoe je omgaat met affectie en schoonheid.

Hoofdstuk 6 van de horoscoop
Mars, hoe je omgaat met driften en je dadendrang.

Hoofdstuk 7 van de horoscoop
Jupiter, hoe je omgaat met het stellen van doelen en plezier maken.

Hoofdstuk 8 van de horoscoop
Saturnus, hoe je omgaat met verantwoordelijkheden en grenzen stellen.

Hoofdstuk 9 van de horoscoop
Uranus, drang tot vrijheid en eigenheid.

Hoofstuk 10 van de horoscoop
Neptunus fijngevoeligheid en inlevingsvermogen.

Hoofdstuk 11 van de horoscoop
Pluto angsten, transformatie.

Hoofdstuk 12 van de horoscoop
Ascendant hoe je je presenteert naar de buitenwereld en hoe je gezien wordt.

Hoofdstuk 13 van de horoscoop
Waar word je gelukkig van.

Hoofdstuk 14 van de horoscoop
Waar ligt de opdracht in jouw horoscoop.

Op AstroKunst vindt je ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vind je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben, lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basiskarakter van jouw hond?

Aspecten en hun betekenis

Ook vind je hier tarotleggingen

AstroKunst verzorgt gratis de tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten € 5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten € 5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op AstroKunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarotkaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ .
De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema’s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven.
Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarotkaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken.
Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden.
Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit.
Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren.
Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien.
De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert.
Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programma

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com/

sterrenbeelden en hun betekenisAstrokunst, astrologie content, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment,

Scroll naar boven