Luchttekens

Luchttekens zijn:

Tweelingen Lucht teken Luchtteken Tweelingen, Mercurius, de verteller

Weegschaal lucht tekenLuchtteken Weegschaal, Venus, de bemiddelaar

watermanLuchtteken Waterman, Uranus, de idealist

Principes die bij een luchttekens horen zijn:

Luchttekens hebben het vermogen om het leven objectief rationeel te bekijken, luchttekens
gedachten, denkvermogen, objectief trachten waarheid en feiten naar boven te halen.
Lucht staat voor hetgeen de mens boven het dierenrijk uit laat stijgen, denken,
ideeën uitwisselen, communicatie, geestelijke vrijheid, de rede, flexibiliteit.

Het lucht denk type.
Het sterke punt van luchttekens is om feiten te verbinden tot een verhaal, in dit element ligt de nadruk op abstract denken. Het bewustzijn is hier gericht op het zo logisch mogelijk benaderen en verwerken van verschijnselen en gebeurtenissen die het waarneemt en meemaakt, het liefst zo objectief mogelijk. De bevindingen worden dan graag besproken met anderen, waardoor luchttekens bekend staan om hun communicatieve eigenschappen.

Door deze op logica gebaseerde denk en uitwisselingsprocessen is het luchttype vaak flexibel in woord en gebaar. Die flexibiliteit kan echter wel eens zo sterk worden, dat er nog maar weinig standvastigheid overblijft. Handelingen van zichzelf en anderen worden op logica bekeken, hierdoor kunnen ze nogal gevoelloos overkomen. Het gevoelsmatig benaderen van zaken is dan ook een moeilijke kant voor deze mensen, want gevoelens zijn nu eenmaal niet te beredeneren of in woorden te vangen.
Bij de Luchttekens is het gevoelsleven dan ook zijn zwakkere kant.

Luchttekens zijn:

Tweelingen:
Mentale lenigheid, aanpassingsvermogen, vlotte verwoording, beweeglijk, dualistisch, druk sociaal leven, geestig, vriendelijk, leugenachtig, scherp, wisselvallig.

Weegschaal:
Evenwicht en harmonie zoekend, inspelend op behoefte van anderen, verhoudingen, partnerschappen, ijdel, egocentrisch, politiek, schoonheid, tact, besluiteloos.

Waterman:
Onafhankelijk, menslievend, excentriek, idealistisch, onpersoonlijk, onzelfzuchtig, humaan, temperamentvol, revolutionair, prikkelbaar, vrijheidslievend.

Bij te veel lucht
kan dit: nerveus maken, te theoretiserend, opgesloten blijven in eigen gedachtegangen, moeilijk luisteren, te rationeel, te weinig betrokken raken bij andermans ideeën,
dezelfde dingen op andere manieren zeggen, het steeds terugkeren van dezelfde ideeën.

Te weinig lucht:
Geeft moeite om (de ander) te relativeren Concentratieproblemen, studiemoeilijkheden, het moeilijk vinden om op een speelse manier te communiceren waardoor
de persoon zich te snel aangevallen voelt, omdat hij geneigd is alles als persoonlijk te ervaren.

Luchttekens zijn de aandragers van ideeën. Luchttekens zijn vaak vluchtig van aard. Luchttekens zijn het 3de 7de en 11de teken van de dierenriem.


Op AstroKunst vindt je ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie.

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


 

Naast de uitgebreide horoscopen vind je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben, lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basiskarakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vind je hier tarotleggingen

AstroKunst verzorgt gratis de tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten € 5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten € 5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op AstroKunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarotkaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’. De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema’s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven.
Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarotkaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

Tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet.
Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe we zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programma

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com/

 

Lucttekens de naast de uitleg over luchttekens

Copyright © Willem Kunst
Einde Luchttekens

Scroll naar boven