Luchttekens

Luchttekens zijn:

Tweelingen Lucht teken Luchtteken Tweelingen, Mersurius, de verteller

Weegschaal lucht teken Luchtteken Weegschaal, Venus, de bemiddelaar

waterman Luchtteken Waterman, Uranus, de idealist

Principes die bij een luchttekens horen zijn:

Luchtekens hebben het vermogen om het leven objectief rationeel te bekijken, luchttekens
gedachten, denkvermogen, objectief trachten waarheid en feiten naar boven te halen.
Lucht staat voor hetgeen de mens boven het dierenrijk uit laat stijgen, denken,
ideeën uitwisselen, communicatie, geestelijke vrijheid, de rede, flexibiliteit.

Het lucht denk type.
Het sterke punt van lucht is om feiten te verbinden tot een verhaal, in dit element ligt de nadruk op abstract denken. Het bewustzijn is hier gericht op het zo logisch mogelijk benaderen en verwerken van verschijnselen en gebeurtenissen die het waarneemt en meemaakt, het liefst zo objectief mogelijk. De bevindingen worden dan graag besproken met anderen, waardoor luchttekens bekend staan om hun communicatieve eigenschappen. Door deze op logica gebaseerde denk en uitwisselingsprocessen is het luchttype vaak flexibel in woord en gebaar. Die flexibiliteit kan echter wel eens zo sterk worden, dat er nog maar weinig standvastigheid overblijft. Handelingen van zichzelf en anderen worden op logica bekeken, hierdoor kunnen ze nogal gevoelloos overkomen. Het gevoelsmatig benaderen van zaken is dan ook een moeilijke kant voor deze mensen, want gevoelens zijn nu eenmaal niet te beredeneren of in woorden te vangen. Zijn gevoelsleven is dan ook zijn zwakke kant.

Tweelingen:
Mentale lenigheid, aanpassingsvermogen, vlotte verwoording, beweeglijk, dualistisch, druk sociaal leven, geestig, vriendelijk, leugenachtig, scherp, wisselvallig.

Weegschaal:
Evenwicht en harmonie zoekend, inspelend op behoefte van anderen, verhoudingen, partnerschappen, ijdel, egocentrisch, politiek, schoonheid, tact, besluiteloos.

Waterman:
Onafhankelijk, menslievend, excentriek, idealistisch, onpersoonlijk, onzelfzuchtig, humaan, temperamentvol, revolutionair, prikkelbaar, vrijheidslievend.

Bij te veel lucht
kan dit: nerveus maken, te theoretiserend, opgesloten blijven in eigen gedachtengangen, moeilijk luisteren, te rationeel, te weinig betrokken raken bij andermans ideeën,
de zelfde dingen op andere manieren zeggen, het steeds terugkeren van de zelfde ideeën.

Te weinig lucht:
Geeft moeite om (de ander) te relativeren Concentratieproblemen, studiemoeilijkheden, het moeilijk vinden om op een speelse manier te communiceren waardoor
de persoon zich te snel aangevallen voelt omdat hij geneigd is alles als persoonlijk te ervaren.

 

Copyright © Willem Kunst

Scroll naar top