Maya kalender

De Maya kalender voorspelling

Jaar horoscoop  voorbij de Maya kalender op weg naar een nieuwe tijd!

Maya KalenderNu we de Maya voorspelling hebben overleefd en de wereld dus niet is vergaan, kunnen we ons richten op wat er daarna gaat gebeuren.

Over het algemeen wordt dit een jaar waarin we, ook astrologisch gezien (venus driehoek Jupiter), moeten werken aan tolerantie en respect. Tolerant waren we maar we zijn de verantwoordelijkheden vergeten die daar bij passen, dat zogenaamd ‘alles moest kunnen’ bleek zonder grenzen zijn. En die grenzen zouden er natuurlijk wel moeten zijn, zoals dat we de ander niet iets aandoen wat we zelf niet zouden accepteren. Dit thema geldt niet alleen in je directe omgeving maar speelt ook mondiaal. Het kan een jaar worden waarin we weer leren om solidair te zijn, iets wat een vies woord was in de afgelopen tijd. De hang naar vrijheid en het van elkaar alles tolereren, begon in de vijftiger jaren. Dat was het begin van Rock en Billie, het recht om het leuk te hebben wat voortkwam uit een verzet tegen de gestrengheid van het geloof. In de jaren zestig en zeventig kwam daar Rock & Roll, vrije liefde en seksualiteit en politiek zonder religieuze kleuring bij wat zich in de jaren tachtig nog verder ontrolt. In die jaren begon ook het tijdperk van het ‘ik’. De punkgeneratie en de yuppen waren een typisch voorbeeld van de tendens om alle beslissingen als een persoonlijk iets te zien. Diende de groep, de kracht van het collectief, tot de jaren negentig nog als belangrijk medium om verzet en je identiteit neer te zetten, dat veranderde daarna geleidelijk aan tot ‘ik heb zelf een mening’.In deze periode verloren we het gevoel van samenzijn. De massademonstraties en bijeenkomsten waren voorbij, het ging meer en meer draaien om “ik ben”. De meeste mensen leefden voor zichzelf wat ervoor zorgde dat ieder persoon ook alles moest hebben. Het delen was voorbij en de gigantische rijkdom die we hadden gecreëerd maakte dit ook mogelijk. Het goede van de crisis is dat de rek van de hebberigheid eruit is. Het inzicht dat alles een prijs heeft en niet alleen in de vorm van geld maar ook qua aarde, moraal en sociaal gedrag, kan in 2013 voor een andere tijdgeest zorgen. Het kan een tijd worden waarin we leren zien wie we als mens zijn, in plaats van iemand te zijn die zijn identiteit haalt uit de labeltjes die aan zijn kleren hangen of aan zijn bezit. En het kan een tijd worden voor een nieuw motto ‘Vrijheid Verantwoordelijkheid en Solidariteit’. Wie weet een naam voor een nieuwe politieke partij de V.V.S. Wie weet wordt er met het einde van de Maya-klok een nieuwe tijd ingeluid, namelijk dat de mensheid geen kind meer is dat zou kunnen doen en laten met de natuur wat het maar wil. We weten nu immers wat er overal op ieder plaatsje op de wereld wat daar aan de hand is: Hongersnood, vrouwenverkrachtingen, kindsoldaten, besnijdenissen, volkerenmoord, uitsterven van dieren, zinloos geweld, hufterigheid, discriminatie, eenzaamheid, enz. Nu we als mensheid volwassener kunnen worden, omdat we mondiaal kunnen denken, zullen we de taak moeten oppakken om als grootste vernietigers en vervuilers van de aardkloot, andere keuzes te maken. We zouden kunnen investeren om voor alles en iedereen die hier leeft een aangenamere plaats te creëren. Sinds Pluto in het teken Steenbok loopt wat een parallel heeft met de Maya kalender is en wordt het tijd dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de plaats waar wij slapen, leven, vrijen en kinderen krijgen te beschermen, te koesteren en lief te hebben. De nieuwe Maya tijd, luidt een tijd in van een mensheid die uit de onwetendheid stapt en begint om inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag.Kort samengevat is het zo dat we zullen moeten leren om de verantwoordelijkheid, die we allang hebben, daadwerkelijk te dragen op een natuurlijke manier.

Nieuw bevindingen Maya kalender

De raadselen rond de mysterieuze Mayakalender zijn nog altijd niet volledig opgelost. Amerikaanse antropologen zetten wel weer een stap in de goede richting. Ze weten nu waarom de Maya’s een telling hadden van 819 dagen.
De Maya’s hadden een heel ingenieus kalendersysteem, dat op sommige vlakken nauwkeuriger was dan het onze, maar dat hier en daar ook ondoorgrondelijk blijft. Zo ontdekten astronomen eerder in oude Maya-inscripties een systeem dat 819 dagen telde. Maar er was totaal geen verklaring hoe deze telling in de reguliere Mayakalender paste. Dat hebben wetenschappers van de Tulane University nu opgelost: ze stellen dat de kalender een veel grotere periode omvat dan tot nu toe werd gedacht.
De synodische periode
In eerder onderzoek is bewijs gevonden dat de 819 dagen te maken hadden met de synodische periode, een cyclus die beschrijft wanneer een bepaalde planeet op een bepaald moment aan de hemel te zien is. Voor Mercurius is de synodische periode bijvoorbeeld 117 dagen. Doe je dat maal zeven dan kom je uit op die 819 dagen. Maar helaas werkte dezelfde formule niet met andere planeten, waardoor het nog steeds een mysterie bleef wat dat cijfer nu toch betekende.
Even door rekenen
Tot nu. De onderzoekers kwamen op het idee om de hoeveelheid tijd waarvoor de 819 dagen-telling werd gebruikt, uit te breiden tot een synodische periode van vele jaren voor alle bekende planeten. Toen bleek het allemaal perfect te kloppen. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat 819 maal 20 uitkomt op 16.380 dagen, ongeveer 45 jaar. En 13 cycli van de synodische periode van Saturnus, die 378 dagen bedraagt, tellen op tot 4914 dagen, wat weer gelijk staat aan 6 maal 819.
De cirkel is rond
Zo kan voor alle bekende planeten uitgerekend worden wanneer ze aan de hemel verschijnen in de komende 45 jaar. Daar komt nog bij dat de totale periode van 45 jaar – 16380 dagen – een veelvoud is van 260, wat betekent dat 20 rondes van 819 dagen overeenkomen met de Tzolkin, de religieuze Mayakalender.
De slimme Maya’s hebben dus simpelweg de tijdsperiode uitgebreid tot het aantal dagen dat nodig was om de synodische periode te voorspellen voor álle planeten.
De Mayakalender
De beschaving van de Maya’s ontstond vanaf 2000 voor Christus in het zuiden van Mexico en delen van Centraal-Amerika. Zo ver bekend zijn de Maya’s het enige volk op het Amerikaanse continent dat voor Columbus voet aan wal zette, een volledig ontwikkeld schrift had. De kunst en architectuur van de Maya’s worden beschouwd als de mooiste van de antieke Nieuwe Wereld. Maar het volk is vooral beroemd vanwege de nauwkeurige jaartelling die het ontwikkelde. Ze hadden eerder het begrip nul ontdekt dan wij hier in de Oude Wereld. Het getal 20 was het grondtal van hun telling. Ze konden heel precies de bewegingen van de maan en de planeten voorspellen en daarmee de jaren. Hun berekening van een zonnejaar was zelfs nauwkeuriger dan die van onze gregoriaanse kalender.
De Haab en de Tzolkin
In totaal hadden de Maya’s drie kalenders in gebruik. De Haab was de burgerlijke kalender, die gebaseerd was op de zonnecyclus van 365 dagen, net als onze kalender dus eigenlijk. Alleen waren de maanden korter: ze telden maar twintig dagen. Een jaar bestond bij de Maya’s dan ook uit achttien maanden van twintig dagen en een negentiende maand van vijf dagen.
De religieuze kalender is bekender. Dat is de Tzolkin, die voor rituelen werd gebruikt. De priesters van de Maya’s namen de kalender ook als uitgangspunt om de toekomst te voorspellen. Een jaar volgens de Tzolkin bestond uit 260 dagen. Er waren twintig tekens voor de dagen en elk teken werd gecombineerd met een cijfer van 1 tot en met 13. Als de cijfers op waren, begon men opnieuw met tellen. Uiteindelijk ontstond zo een cyclus van 260 dagen.
De Lange Telling
De derde kalender is de Lange Telling. Die bestaat uit weken van zeven dagen en maanden van vier weken. Na twaalf maanden begint een nieuw jaar. In totaal telt de Lange Telling twintig perioden van 400 jaar, wat neerkomt op 144.000 dagen. Op deze telling is ook de oude voorspelling gebaseerd dat de wereld zou vergaan in december 2012, iets waar vele mensen over de hele wereld destijds in geloofden. Maar de Maya’s zelf hebben dat nooit gedacht. Archeologen ontdekten meer dan tien jaar geleden al op een muur in Guatemala allerlei berekeningen van de Maya’s, waarin een datum werd genoemd die zo’n 7000 jaar in de toekomst lag. De Maya’s geloofden dus wel degelijk dat er leven was na 2012.

Bron:

“The Maya 819-Day Count and Planetary Astronomy, Ancient Mesoamerica” – Ancient Mesoamerica
Afbeelding bovenaan dit artikel: Phooey / Getty (via Canva.com)


Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

 

Maya kalender © Willem Kunst

Scroll naar boven