Maya kalender

Jaar horoscoop 2013 voorbij de maya kalender op weg naar een nieuwe tijd! Maya Kalender

Nu we de Maya voorspelling hebben overleefd en de wereld dus niet is vergaan, kunnen we ons richten op wat er daarna gaat gebeuren.

Over het algemeen wordt dit een jaar waarin we, ook astrologisch gezien (venus driehoek Jupiter), moeten werken aan tolerantie en respect. Tolerant waren we maar we zijn de verantwoordelijkheden vergeten die daar bij passen, dat zogenaamd ‘alles moest kunnen’ bleek zonder grenzen zijn. En die grenzen zouden er natuurlijk wel moeten zijn, zoals dat we de ander niet iets aandoen wat we zelf niet zouden accepteren. Dit thema geldt niet alleen in je directe omgeving maar speelt ook mondiaal. Het kan een jaar worden waarin we weer leren om solidair te zijn, iets wat een vies woord was in de afgelopen tijd. De hang naar vrijheid en het van elkaar alles tolereren, begon in de vijftiger jaren. Dat was het begin van Rock en Billie, het recht om het leuk te hebben wat voortkwam uit een verzet tegen de gestrengheid van het geloof. In de jaren zestig en zeventig kwam daar Rock & Roll, vrije liefde en seksualiteit en politiek zonder religieuze kleuring bij wat zich in de jaren tachtig nog verder ontrolt. In die jaren begon ook het tijdperk van het ‘ik’. De punkgeneratie en de yuppen waren een typisch voorbeeld van de tendens om alle beslissingen als een persoonlijk iets te zien. Diende de groep, de kracht van het collectief, tot de jaren negentig nog als belangrijk medium om verzet en je identiteit neer te zetten, dat veranderde daarna geleidelijk aan tot ‘ik heb zelf een mening’.In deze periode verloren we het gevoel van samenzijn. De massademonstraties en bijeenkomsten waren voorbij, het ging meer en meer draaien om “ik ben”. De meeste mensen leefden voor zichzelf wat ervoor zorgde dat ieder persoon ook alles moest hebben. Het delen was voorbij en de gigantische rijkdom die we hadden gecreëerd maakte dit ook mogelijk. Het goede van de crisis is dat de rek van de hebberigheid eruit is. Het inzicht dat alles een prijs heeft en niet alleen in de vorm van geld maar ook qua aarde, moraal en sociaal gedrag, kan in 2013 voor een andere tijdgeest zorgen. Het kan een tijd worden waarin we leren zien wie we als mens zijn, in plaats van iemand te zijn die zijn identiteit haalt uit de labeltjes die aan zijn kleren hangen of aan zijn bezit. En het kan een tijd worden voor een nieuw motto ‘Vrijheid Verantwoordelijkheid en Solidariteit’. Wie weet een naam voor een nieuwe politieke partij de V.V.S. Wie weet wordt er met het einde van de Maya-klok een nieuwe tijd ingeluid, namelijk dat de mensheid geen kind meer is dat zou kunnen doen en laten met de natuur wat het maar wil. We weten nu immers wat er overal op ieder plaatsje op de wereld wat daar aan de hand is: Hongersnood, vrouwenverkrachtingen, kindsoldaten, besnijdenissen, volkerenmoord, uitsterven van dieren, zinloos geweld, hufterigheid, discriminatie, eenzaamheid, enz. Nu we als mensheid volwassener kunnen worden, omdat we mondiaal kunnen denken, zullen we de taak moeten oppakken om als grootste vernietigers en vervuilers van de aardkloot, andere keuzes te maken. We zouden kunnen investeren om voor alles en iedereen die hier leeft een aangenamere plaats te creëren. Sinds Pluto in het teken Steenbok loopt wat een parallel heeft met de Maya kalender is en wordt het tijd dat wij de verantwoordelijkheid nemen om de plaats waar wij slapen, leven, vrijen en kinderen krijgen te beschermen, te koesteren en lief te hebben. De nieuwe Maya tijd, luidt een tijd in van een mensheid die uit de onwetendheid stapt en begint om inzicht te krijgen in zijn eigen gedrag.Kort samengevat is het zo dat we zullen moeten leren om de verantwoordelijkheid, die we allang hebben, daadwerkelijk te dragen op een natuurlijke manier.

Copyright Willem Kunst

Scroll naar top