Astrologie is een vorm van natuurkunde, in die zin dat volgens de astroloog alles een uitdrukking is van een energie die zich op vele manieren vertoont. Je kunt deze kracht vergelijken met de energie die bloemen, dieren en mensen laat groeien en er voor zorgt dat er leven is. In de biologie is het een samengaan van moleculen en atomen die allerlei vormen kunnen aannemen maar los van elkaar uit één energie bestaan. Deze gedachtegang heeft vroeger filosofen (die in die tijd ook astrologen waren) het idee gegeven dat er allerlei krachten zijn die op elkaar inwerken. Zij zagen de zon als de bron van het heelal en de veroorzaker van energie. Deze energie wordt door de planeten opgevangen en omgezet in een andere vorm. DE BRON- DE ZON- DE NIET KENBARE IN DE FILOSOFIE- IS HET HART VAN ONS STELSEL- GELIJK AAN HET LICHAAM VAN DE MENS POMPT HIJ SYMBOLISCH DE ENERGIE NAAR DE ANDERE PLANETEN..Bij de aanvang van de seizoenen veranderde steeds de sterrenhemel. Telkens als RAM verscheen was de lente in aankomst en bij het sterrenbeeld KREEFT de zomer, de warmte neemt toe en de meeste mensen gaan zich prettig voelen. In het teken LEEUW is de zon op zijn hoogst, het is juli en de zomer is op zijn toppunt. De planten, bloemen en bomen groeien gestaagd door en in de laatste maand van de zomer begint de voorbereiding van de oogst. Deze symbolische indeling van de seizoenen vindt men overal op de wereld terug, alle religies hebben een vermenging met de astrologie. Via de astrologie en de astronomie leerden de mensen de natuur te interpreteren, bv. bij volle maan was het goed zaaien. Men zag steeds meer samenhang tussen hoe de dingen op aarde verliepen en de planeet standen. Al snel was het fundament gelegd voor de interpretatie van de mens zelf. In die tijd, zeker vanuit de heersende filosofie en religies ging men ervan uit dat er drie oorden waren…

1. God = de niet kenbare

2. Het goddelijke deel in de mens.

3. De natuur.

God of het niet kenbare heeft de vorm en in het bijzonder de mens nodig om gekend te kunnen worden. De menselijke natuur is datgene wat een astroloog kan lezen.

WAT HEB JE ER AAN?

Mensen hebben karaktertrekken, sommigen zijn stil en gevoelig, anderen zijn weer driftig en opstandig. Het karakter is eigenlijk je natuur, Iets wat je volgens alle religies moet overwinnen.Stel dat je als karaktereigenschap hebt dat je driftig bent, dan zul je dat uiteindelijk met je geest moeten overwinnen. Doordat de astrologie in staat is om te zien hoe die drift in elkaar zit is het een uitstekend middel om de natuur= karakter te doorgronden. Astrologie helpt dus bij het verkrijgen van inzicht over hoe iemand in elkaar zit en wat zijn krachten, valkuilen en talenten zijn.

Hierdoor komt men tot BEWUST ZIJN.

Astrologie laat tevens zien dat iedereen anders is en dat iedereen op een andere manier in het leven staat en dus ook een ander pad zal moeten bewandelen om zichzelf te overwinnen. In de Metafysica gaat men er vanuit dat bewust-zijn gelijk is als 1en met het 1ne te zijn. Ik ben er, als astroloog, dan ook van overtuigd dat er maar één God bestaat, of het nu om Allah, Bhoeda, Mohammed of de christelijke God gaat. God is er voor alle mensen, onafhankelijk van ras, geloof of sekse. Dit is wat astrologie zo humaan maakt, men leert inzien dat iedereen hier op aarde moet leren om met zijn natuur om te gaan en dat iedereen voor elk stukje persoonlijk inzicht offers moet brengen. Wijsheid komt met de ervaring, men heeft de pijn en het verdriet nodig om wakker te worden en te erkennen dat we geboren zijn in een lichaam en met karaktertrekken die verre van perfect zijn. De menselijke tragiek die door de astrologie duidelijk wordt gemaakt zorgt ervoor dat je een groot inlevingsvermogen en begrip kunt krijgen voor je medemensen.

Copyright © Willem Kunst

Scroll naar top