Pluto in Steenbok

Pluto in Steenbok het begin van maatschappelijke veranderingen
Pluto in Steenbok

Nu we de jaren van de grote maatschappelijke veranderingen binnentreden omdat Pluto – de planeet van crisis – in het teken Steenbok is gaan lopen – het teken van verantwoordelijkheid – zullen er grote veranderingen plaats gaan vinden in het besef hoe we met ons erfgoed omgaan. Het is beslist niet het teken van het eind der tijden. Integendeel we beginnen juist wakker te worden en in te zien, zoals in zo veel grote godsdiensten beschreven staat, dat wij de herders van de aarde zijn. In die zin zullen we ons meer en meer bewuster worden, al zal dat met horten en stoten gaan, en gaan beseffen dat wij zelf de krachten bevatten die we ooit aan de goden toegeschreven hebben.

In die zin ook gaan we een geheel nieuw tijdperk in waarin we op het bewustzijnsniveau ons gelijkwaardig kunnen maken aan de goden die wij ooit zelf gecreëerd hebben. Goden die onszelf een leidraad gaven voor de ontwikkeling en opvoeding die wij nodig hebben c.q. hadden.
In die zin worden wij, zoals alles wat in het teken Steenbok komt, ‘volwassen’. We gaan beseffen wat de schaduwzijde van ons bestaan is en hoe we dit hebben gecreëerd en nog steeds creëren.
Neem bijv. een gewone straat in de maand december en zie hoeveel brandende verlichting er in bomen en struiken hangt, vaak gedurende de hele dag. We misbruiken de natuur om iets te vieren en tegenstrijdiger kan het haast niet. Dit is een voorbeeld waar eenieder op den duur zijn verantwoordelijkheid in zal (moeten) nemen. Na de val van de slechtste president die de Verenigde Staten ooit hebben gehad, worden we aan de hand genomen door Barack Obama die terecht zegt, ‘Yes we can’. Het is niet de vrije economie die de wereld redt met ‘ik eerst en het liefst met zoveel mogelijk geld en eigen bezit’. Het is zorg en oog voor elkaar en de natuur dat ertoe zal leiden dat we er het beste van willen maken voor ons allen en voor alles waarvan en waardoor wij leven.
Er is geen tijd voor doemdenkers die afwachten of de wereld zal vergaan, er is geen tijd om te kijken wat de anderen doen of tijd om je te laten leiden door de politieke macht. Het is een tijd van eigen verantwoordelijkheid en inherent daaraan bewust zijn. Vraag niet aan de wereld wat die voor jou kan doen maar bedenk wat jij voor de wereld kunt doen.

Pluto in SteenbokPluto in Steenbok

Boven op de berg van geld en status is er maar weing ruimte voor meerdere mensen.

Het blijft ongelijk verdeeld in Nederland. Eén procent van de huishoudens bezat eind 2018 bijna 24 procent van het totale vermogen van huizen, bedrijven, beleggingen en spaargeld, minus schulden.
Zij bezaten 365 miljard euro. Het totale vermogen van alle huishoudens samen is 1.540 miljard euro.15 Oct 2020
Maar de kloof tussen rijk en arm wordt ook in Nederland steeds groter. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.22 Oct 2020

Armoede of pauperisme is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.

Rijken rijker, maar armen ook armer

Het zijn confronterende cijfers waar Oxfam Novib vandaag mee kwam. De 26 rijkste mensen op aarde hebben samen meer vermogen dan de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen.
De rijkdom in de wereld is extreem scheef verdeeld en daar moet volgens de ontwikkelingsorganisatie wat aan veranderen. Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? We zetten het op een rijtje.
Die 26 rijksten komen vooral uit Amerika en China. En de arme helft van de wereldbevolking leeft vooral in Sub-Sahara-Afrika en in Azië, met name in India.
Gezamenlijk heeft de armste helft van de wereld 1370 miljard dollar aan vermogen. Die 3,8 miljard mensen bezitten dus gemiddeld per persoon 360 dollar. Dan gaat het om het geld dat iemand heeft plus de waarde van zaken als een huis en land, minus schulden.

De kloof tussen arm en rijk is immens. Maar dit betekent niet dat de armen steeds armer worden. In het rapport heeft Oxfam Novib het vooral over de verschillen in vermogen tussen arm en rijk. Maar vermogen is eigenlijk het geld dat je overhoudt als je al je uitgaven al gedaan hebt. Eigenlijk is het inkomen van mensen een belangrijkere maatstaf voor de armoede op de wereld. En in dat opzicht is de situatie de afgelopen tientallen jaren fors verbeterd. @Leen Kraniotis

Pluto in Steenbok haalt alles naar boven wat verborgen moest blijven. Pluto in Steenbok laat ons de lelijkheid van het bestaan zien. Vandaar dat Pluto in Steenbok ons ook de weg wijst hoe we uit deze lelijke tijd kunnen komen. Pluto in Waterman zal ons laten zien dat het beter is dat iedereen het goed heeft. Want alleen zo kunnen we de aarde tot een verdraagbare plaats maken waarin iedereen ook rijk genoeg is om zorg te dragen voor onze aarde.


Op AstroKunst vindt je ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie.

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


 

Naast de uitgebreide horoscopen vind je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben, lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basiskarakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vind je hier tarotleggingen

AstroKunst verzorgt gratis de tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten € 5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten € 5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op AstroKunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarotkaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’. De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema’s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven.
Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarotkaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

Tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet.
Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe we zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programma

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com/</

Pluto in Steenbok © Willem Kunst

Scroll naar boven