Watertekens

Watertekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen

Kreeft Water teken Water teken Kreeft, Maan, de verzorger

Schorpioen waterteken sterrenbeeld Water teken Schorpioen, Pluto, de onderzoeker

vissen Water teken sterrenbeeld Water teken Vissen, de sensitieve

Principes die bij een watertekens horen zijn:

Het gevoel, vrouwelijk, emoties, intense betrokkenheid, water reageert op de omgeving, yin, negatief, symboliseert vaak aandoeningen, kwetsbaarheid, grote gevoeligheid, paranormaal, verslaving, verlegenheid, ratio, zwakke kant, welwillendheid, verlangend, inlevings- en aanpassingsvermogen, reageren op noden van anderen.

Kreeft:
Moederlijk, verzorgend, emotioneel, gevoelig, beschermend, stemmingsvol, huiselijk, jaloers, koesterend, vasthoudend, moeilijk loslaten.

Schorpioen:
Macht en onmacht, emotioneel, verborgen kanten, intensief, gemeen, rechtvaardigheidsgevoel, hartstochtelijk, sexueel, diep inzicht in menselijke zwakheden, stekend.

Vissen:
Passief, medelevend, lijdzaam, dromerig, vaag, opofferend, masochistisch, schimmig, liegen, mystiek, eenheidsgevoelens, overgave, zwak ik besef, sensitief.

Water Watertekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen

Het water of gevoelstype.
Daar waar het element lucht het minst uit de voeten kan, ontplooien de watertekens juist hun grootste capaciteiten: dit zijn tekens die bij uitstek op een puur gevoelsmatige manier de wereld om hun heen waarnemen en ervaren. Voor deze tekens speelt de logische samenhang, die voor de luchttekens juist zo belangrijk was, niet direct een rol. Voor hen gaat het er juist om welke gevoelswaarde een persoon, object of situatie oproept. Op grond van deze waarde wordt alles beoordeeld. Voor het bewustzijn is het voelen een vrij ongrijpbaar proces, ook wanneer het voelen de specifieke manier van het bewustzijn is om het leven te beschouwen. Het geeft een bepaalde vorm van ‘bewustzijn achteraf’ ,dat wil zeggen dat ze pas later hun eigen identiteit leren vaststellen aan de hand van wat ze allemaal niet zijn.

Bij te veel water:
gevoelig voor overrompelingen, overgevoelig, zichzelf niet af kunnen sluiten, verlegen, schuw, angstig, gesloten , obsessies, uit angst zich helemaal richten op de noden van anderen.

Bij te weinig water:
geeft te weinig betrokkenheid en inlevingsgevoel, kan hard maken, zich niet kwetsbaar op durven stellen, kan te zeer gericht op zich zelf maken, weinig gevoel voor de medemensen, kan moeilijk toegeven dat men ook afhankelijk is van zijn medemensen, moeilijkheden met het inleven in andermans gevoelens.

Copyright © Willem Kunst

Watertekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen.

Scroll naar top