Astrologie aspecten in een horoscoop

Welke aspecten zijn er

Astrologische Aspecten en hun werking in het dagelijkse leven
Hoeken die planeten onderling maken aspecten gemeten langs de cirkel van de dierenriem heten aspecten. Hiervan hebben sommige hoeken een betekenis, en wel die hoeken die ontstaan door de deling van de cirkel door een getal. De betekenis die deze hoeken hebben zijn verbonden met de symboliek die dat getal heeft in de numerologie. De aspecten of hoeken tussen planeten worden ingedeeld in Majeure en Mineure aspecten.
Majeure (belangrijke) aspecten zijn:
Conjunct,360 gedeeld door 0
Zijn 2 of meer planeten die in een orb van 6 á 8 graden van elkaar af staan. Conjuncties worden meestal als positief gezien, als het samenwerken van twee krachten. Toch dit is niet altijd het geval, snelle planeten kunnen stuk lopen op bijv. Saturnus als deze vooraan staat. Onderlinge afstand is 0 tot 8 graden.
De Mineure (ondergeschikte) aspecten zijn : Het septiel, het halfvierkant, Het noniel, halfvierkant, semisextiel, quintiel en biquintiel.

Deze aspecten worden meestal alleen door een ervaren astroloog gebruikt.

Sextiel aspect 360 gedeeld door 6 = 60 graden Is het harmonieus samengaan van de planeten. Hulpbronnen. Onderlinge afstand is 60 graden.
Vierkant 360 gedeeld door 4 = 90 graden Geeft een innerlijke strijd aan men is alert. Onderlinge afstand is 90 graden.
Driehoek 360 gedeeld door 3 = 120 graden Geeft aan welke inhouden we makkelijk met elkaar verbinden. Onderlinge afstand is 120 graden.
Inconjunct 360 gedeeld door 2,4 = 150 graden Geeft een innerlijke spanning aan we weten niet wat te kiezen, frustratie. Onderlinge afstand is 150 graden.
Oppositiet 360 gedeeld door 2 = 180 graden Geeft het gevoel van tegenstand, dualiteitsgevoel. Afstand is 180 graden.

Toenemende, afnemende, ingaande en uitgaande aspecten.

Toenemende aspecten: de snellere planeet staat op een lagere graad in zijn teken dan de langzamere planeet (het aspect moet dus nog vol worden).
Afnemende aspecten: De snellere planeet staat op een hogere graad in zijn teken dan de langzamere planeet (het aspect is al vol geweest).
Toenemende aspecten worden later in het leven invloedrijker, terwijl afnemende aspecten juist minder belangrijk worden.
Techniek: kijk naar de graden van de planeetstanden. De snellere planeet is afnemend als de graden hoger zijn dan de langzamere planeet, en omgekeerd.
Uitgaand: de snelste planeet loopt voorop (geldt tot de oppositie wordt gevormd met de traagste van beide planeten).
Ingaand: de snelste planeet loopt in op de traagste planeet (geldt vanaf het oppositiepunt).
Uitgaande aspecten werken vaak meer naar buiten, maken actief. Ingaande aspecten werken meer op een innerlijk niveau en maken contemplatief.
Dit onderscheid is echter zeker niet onherroepelijk. Bijv. een ingaande oppositie kan zeer zichtbaar in de wereld uitwerken.
Techniek: je trekt een oppositielijn van de langzaamste planeet naar de overkant en ziet snel of de andere planeet daar al dan niet overheen is.

Aspsten van planeten op snelheid

Snelheid van de planeten is als volgt:
omlooptijd in dierenriem         teken.
Maan              29,5 dag           2,5 dag
Mercurius      88 dagen         1 maand
Venus            225 dagen        1 maand
Zon               1 jaar                 1 maand
Mars            687  dagen        2 maanden
Jupiter        11,9 jaar           1 jaar
Saturnus     29,5 jaar         2,5 jaar
De onderste drie worden ook wel generatie planeten genoemd.
Uranus          84 jaar           7 jaar
Neptunus      65 jaar          14 jaar
Pluto            248 jaar         21 jaar

De snelheid van de planeten is als volgt:
De snelste zijn
Maan, Mercurius, Venus, Zon, de aspecten die deze planeten maken gaan meer over het persoonlijke dagelijks leven.
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Deze planeten gaan over langzame veranderingen in je leven. Die op den duur intenser zijn.

Aspecten verklaring

aspecten conjunct0 graden – conjunct
Een conjunctie kun je vergelijken met Ram vuur, het gemakkelijk samen gaan en uiten van beide energieën. Uitgaande conjuncties werken doorgaans als een
toenemend aspect. We hebben de neiging om energieën te verzamelen en een begin te maken om deze conjuncties te projecteren naar de buitenwereld.
Ingaande conjuncties werken meer als een afnemend aspect, omdat de snellere planeet afnemend is. Hierdoor werkt het meer op een innerlijk niveau uit.
Conjuncties werken uit met een sterke betrokkenheid op het zelf, het maakt niet zo objectief, maar bundelt twee of meer krachten tot één die door de eigen persoonlijkheid gekleurd wordt. De erbij betrokken planeten worden gedwongen zich te
verenigen en, goed of kwaadschiks, als een eenheid te werken.

Aspecten sextiel60 graden – sextiel
Sextielen hebben een lucht element in zich wat wijst op het mentale aspect van het sextiel. Het aspect werkt vitaal uit, je kunt er je intelligentie en vindingrijkheid in kwijt. Aangezien het aspect met communicatie en uitwisselingen te maken heeft
zegt het ook iets over het contact met anderen. Het sextiel werkt stimulerend en heeft behoefte aan verandering. Op het innerlijk niveau verbindt het elementen op een actieve en creatieve manier. Als men niet aan het aspect werkt is het gewoon een gemakkelijk iets in het leven, zoals lucht, er wordt over gepraat maar er wordt niets gedaan. Wanneer men echt gaat werken aan een sextiel door middel van doen dan komt de kwaliteit ervan tot uiting.

aspecten verklaring vierkant90 graden – vierkant
Het vierkant correspondeert met de elementen water en aarde en heeft de neiging daardoor energie naar binnen te richten. De spanningen van het vierkants aspect worden dus op een innerlijk niveau doorgegeven. De wortels van het aspect liggen dus in eerste instantie altijd in ons zelf. Het aspect is dynamisch, motiverend en verschaft stuwkracht om ergens uit of vooruit te komen. De inherente wrijving van het aspect wordt het beste opgelost door besluitvaardig optreden waarbij directe strijd, assertieve inzet en investering van veel energie niet geschuwd worden.

Aspecten verklaring driehoek120 graden – driehoek
Driehoeken corresponderen met het element vuur, dit geeft dit aspect zijn expressiemogelijkheid die warm van aard en positief van instelling is. Het aspect zorgt voor een gevoel van zekerheid van ons zelf, innerlijk vertrouwen en algemeen welzijn. Driehoek aspecten worden meestal als zeer gunstig gezien, maar het aspect zet ons niet aan om te knokken voor hetgeen het zou kunnen betekenen, waardoor bij weinig wilskracht en assertiviteit veel goeds verloren kan gaan van deze belofte volle aspecten. Driehoeken werken ontspannend, rustgevend en passief, voor mensen met veel stress zou zo’n aspect veel rust kunnen bieden. Maar mensen die geen motivatie hebben om iets te doen of te moeten verliezen veel van de kwaliteiten die zo’n aspect in zich herbergt.

Aspecten verklaring inconjunctie150 graden – inconjunct

Inconjuncten corresponderen met analyseren (maagd) en onderzoeken (schorpioen).
Het aspect drukt de fundamentele behoefte aan verandering uit om uiteindelijk beter te kunnen functioneren. Het aspect wijst er op dat de energieën samengevoegd moeten worden voordat we ze op de juiste manier kunnen gebruiken. Het aspect werkt sterk uit en zet ons aan tot grote of kleine veranderingen. We moeten leren welke energieën elkaar dwarsbomen waardoor er veel kracht verloren gaat. Door het analyseren en doorgronden van de inhouden leert men ze op een gegeven moment functioneel samen te gebruiken.

Aspecten verklaring opposiet180 graden – opposiet
De oppositie correspondeert met dualiteit (Weegschaal).
Ingaande opposities kunnen een periode aangeven waarin het voor ons, ten gevolge van zekere vormen van eigenbelang, moeilijk is om in een actuele relatie onze energie met anderen te delen.
Uitgaande opposities kunnen een sterker besef geven van de werking van beide planeten waardoor hun energie beter gebruikt kan worden in relatie tot anderen.
Het opposiet brengt minder spanning met zich mee dan een vierkant, maar door het twijfelachtig karakter van het opposiet heeft het een disharmonisch karakter.
Men moet leren de beide inhouden als gelijkwaardig te zien, zodat men niet hoeft te kiezen voor één van de twee.

Grote Aspecten:

T. Kruis =2 vierkanten verbonden door een opposiet = apex spanningspunt
staat verdurend onderdruk. Het apex punt zorgt voor de verstoring van de rust omdat hij zich opgejaagd voelt door de beide vierkanten.
Hoofdinitiatieven – ambitie – buitenwereld
Vast- diepe gevoelens- gehechtheid- moeite met los laten.
Beweeglijk- geestelijk- mentaal- ongrijpbaar.
Zon geeft dit een gespannen zijn
Maan verhoogde spanning op het emotionele valk
Mercurius een gespannen denken
Venus een verhoogt aandacht vragen- onbemind-moeite met affectie.
Mars- te energiek- snel geprikkeld- verspillend
Jupiter- geen maat- filosofisch – onrealistisch
Saturnus- geremdheid- enorm ambitieus
Uranus- provoceren- radicaal gedragsveranderingen
Neptunus- vervagend- energie slurpend
Pluto- machtsconflicten – seksuele spanningen.
Yod = 2 inconjucten verbonden met een sextiel = apex leren integreren
geneigd om in het sextiel te blijven hangen.
Weten niet welke weg te kiezen het sextiel voelt heerlijk en veilig, maar de oplossing ligt in een ander element.
Men moet naar de overkant zien te geraken maar elke keuze lijkt op verlies.
Dus zijn we geneigd om het apex punt te mijden en zodoende een belangrijke psychologische inhoud.
Men zal een radicale heroriëntatie aan moeten gaan met zichzelf en moeten proberen te doorgronden welke situaties van het verleden de veroorzakers zijn om
de angst te overwinnen om tot het appex punt te komen.
Mand = 3 of meer sextielen verbonden aan elkaar = hulp van anderen.
Groot sextiel= totale balans, laatste reïncarnatie volgens sommigen.
zorgt voor het makkelijk uiten en ontwikkelen van de betreffende inhouden.
Mystieke rechthoek= een verborgen boodschap, bron, positieve kracht
Groot vierkant =4 vierkanten verbonden= molen= rusteloosheid een teveel aan energie. Komt moeilijk uit deze constellatie.
Vlieger = 3 driehoeken met 2 sextielen verbonden, alle kracht vloeit makkelijk naar apex punt. Via hulp van anderen en eigen talenten kan men met de appex tot grote ontwikkeling komen, mits men vermijdt om bv. met even groet gemak de constalatie voor bv. drank of druks te gebruiken.
Groot driehoek= 3 driehoeken, het in elkaar overvloeien van energie kan lui maken=inspiratie. Zorgt voor creativiteit – ideaal – gemakzucht –
Secdaire driehoek= 2 sextielen
Beeld van aspecten in een horoscoop
Fijne aspecten zijn conjunct, sextiel, en de driehoek deze teken je in een horoscoop in met een groen potlood.
Bijna alleen groen = weinig weerstand, leven loopt van leien dakje, maar heeft niet leren knokken.
Spannings aspecten zijn  vierkant, inconjunct en oppositie
Bijna alleen rood = te weinig rust, er wordt veel spanning op gedaan in het leven, kan moeilijk innerlijke rust vinden.

Planeten kort
Zon = wil, kracht, creativiteit, kinderen, hobby, gokken, essentie, middelpunt zijn.
Maan= Emotie, koesteren, verzorgend, stemmingen, ontvankelijk, grillig, betrokken.
Mercurius = Het verstand, denken, communicatie, analyse, nieuwsgierig, leren,
Venus = gevoel voor schoonheid, relatie, liefde, lust, kunst, artistiek, affectie,
Mars = actie, doen, agressie, drift, durf, assertiviteit, oprecht, daadkracht, manifestatie.
Jupiter = groei, hoger weten, inzicht, uitdragend, reizen, studeren, geluk, overdrijven.
Saturnus = vorm, geweten, beperking, hard werken, doorzetten, verantwoordelijkheid.
Uranus = Vrijheid, provoceren, intuïtie, onvoorspelbaar, geest, vernieuwend, vrienden.
Neptunus = onbewuste inhouden, gevoelsstromingen, illusie, opgaan, spiritueel,
Pluto = transformatie, het verdrongene, intens, macht, angst, seks, diep gaan.


Op AstroKunst vindt je ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie.

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


 

Naast de uitgebreide horoscopen vind je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben, lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basiskarakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vind je hier tarotleggingen

AstroKunst verzorgt gratis de tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten € 5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten € 5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op AstroKunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarotkaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’. De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema’s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven.
Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarotkaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

Tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe je je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet.
Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe we zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programma

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com

aspecten-in-een-horoscoop

Scroll naar boven