Cursus astrologie online – Nijmegen

Cursus astrologie online informatie voor belangstellenden

Cursus AstroKunst wil de taal van de astrologie voor iedereen toegankelijk maken omdat je zo via een vast systeem inzicht krijgt in jezelf. Je verwerft zelfkennis en kennis in anderen, iedereen is immers anders. Je verwerft kennis in de symboliek, je leert metafysisch denken.

Cursus informatie voor belangstellenden voor de basiscursus, vervolgcursus of opleiding:
Benodigdheden – Iedereen krijgt bij de start van een cursusblok een cursusboek.
Zij die de eerste basiscursus volgen krijgen tevens een uitdraai van hun eigen horoscoop.
De benodigdheden die je zelf mee moet brengen zijn een notitieblok en 1 rode en blauwe pen.
Verder hoef je voor het eerste blok niets aan te schaffen.

cursus astrologie nijmegen
Groepsgrootte cursus

AstroKunst werkt met kleine groepjes van 8 tot 10 mensen.
Je eigen horoscoop
Iedereen krijgt bij de eerste les zijn eigen horoscoop.
Deze horoscoop zal centraal staan gedurende het cursusblok.
Door eerst je eigen horoscoop te lerenbegrijpen, leer je alle basisingrediënten die in de astrologische symboliek voorkomen.
Jouw horoscoop wordt ook aan de medecursisten uitgedeeld zodat je gezamenlijk kunt zien hoe een horoscoop eruitziet en hoezeer zij van elkaar verschillen.
Wat in de les besproken over elkaar uitgewisseld wordt, is vertrouwelijk en blijft binnen de groep.
Lesstijl – Kunst geeft niet op een schoolse manier les. Enerzijds is die keuze gemaakt omdat deze lesstijl de beleving ondergraaft.
Astrologie is een symbolentaal die de verbeelding aanspreekt en het creatieve proces van associëren stimuleert.
Hierdoor raak je in staat om te leren schouwen c.q. filosoferen.
Anderzijds wordt van de cursist verwacht dat deze zich medeverantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces en daarmee zijn aandeel in de groep gedurende de les of daarbuiten.

Sfeer (geldt niet voor online lessen)
Astrokunst vindt het belangrijk dat de sfeer in de groep goed is. Vandaar dat de koffie en de thee van het huis zijn.
Van de cursisten wordt verwacht dat ze af en toe iets lekkers mee nemen.
Wanneer je onverwacht niet bij een les kunt zijn, wordt gewaardeerd wanneer je dit uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les aangeeft.

Gedachtegoed
AstroKunst gaat van het humanistische gedachtegoed uit. Dit houdt in dat je niet op zoek gaat naar het negatieve in de mens, maar dat je probeert om mogelijkheden te creëren bijv. met een gegeven wat iemand als lastig of moeilijk ervaart.
Het is uiteindelijk niet de bedoeling om iemand te veranderen maar juist dat iemand ervaart meer zichzelf te worden.
Het is beter dat iemand zichzelf herkent in de horoscoop dan dat hij op totaal nieuwe dingen stuit.

New age
AstroKunst is niet op New age gericht. Alles wat met religie en het volgen van goeroes te maken heeft, beschouwt AstroKunst uiteindelijk als het loslaten van jouw eigen identiteit en bemoeilijkt dus jouw weg om jezelf te worden. Religie en/of geloven in andere hoge machten ziet AstroKunst als iets voor in de privé-sfeer.
Hierdoor heeft iedereen het recht om zijn eigen Godsbeeld te handhaven.

Doelstelling
Het uiteindelijke doel is tweeledig.
1) Je leert de astrologische taal begrijpen.
2) Het draagt ertoe bij dat je je vrijer en meer tevreden met jezelf kan gaan voelen.

Aanmelding en kosten – Als bovenstaande je aanspreekt, geef je dan op tijd op. via het contact formelier

Inschrijven kan per mail mits jouw eigen telefoonnummer erbij vermeld staat.
Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro. Een cursusblok kost met ingang van september 2021 200 euro.
Na betaling van het inschrijfgeld ben je nog 250 euro verschuldigd. Je kunt in drie termijnen betalen.

Tijdstip lessen – De lessen worden online verzorgd maandag avond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Elk blok bestaat uit 1o lessen. Het is eventueel, bij voldoende belangstelling, mogelijk om overdag in groepsverband lessen te volgen.
Vermeld je voorkeur bij de aanmelding.

Benodigdheden bij het inschrijven van de basiscursus: naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.

De betaling van de inschrijving € 50,00 gaat via een bankoverschrijving Triodos Bank IBAN NL97 TRIO 0198 5167 46 t.n.v. W. Kunst.
Vervallen van een cursus – Mocht er onverhoopt een cursusblok niet doorgaan en je hebt al inschrijfgeld betaald, dan zal AstroKunst dit uiteraard zo spoedig mogelijk terugstorten op je bank- of girorekening.

Vervolg cursus astrologie Blok 2

De vervolgcursus is een verdieping van de basiscursus. We behandelen:
*  De horoscoop, hoe kun je deze als één geheel zien.
*  Planeten in tekens en huizen.
*  Horoscoopvormen.
*  In- en uitgaande aspecten.
*  Begrippen als huisheren, grote configuraties, maanknopen, gelukspunt, retrograde functie zowel positief als negatief.
*  Psychologie, waaronder projectie.
*  Archetypen, schaduwkanten.
*  Bewustzijn en onbewustheid van de inhouden, vrije wil, niveau van inhouden.
*  Astrologie door de eeuwen heen.

 Totale lestijd: 15 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.
Aanbevolen lesmateriaal is een efemeridenboek en een huizen-tabellenboek.

 Tevens krijgt men een boekenlijst met aanbevolen literatuur

 Wat biedt het je?

 Het volgen van een cursus of opleiding in de astrologie bevordert het inzicht in je  persoonlijke leven en dat van anderen.
Het kan je laten zien waar je krachten, talenten
en valkuilen liggen en hoe je hiermee om kunt gaan.
Dit maakt het voor je mogelijk dat
 je je persoonlijk leven beter leert begrijpen.
Hierdoor kun je je zwakheden eerder
 accepteren en in staat zijn om je potentieel tot uitdrukking te brengen.
Ook zul je
 merken dat iedereen een ander pad te bewandelen heeft, waarbij astrologie bij kan dragen tot het accepteren van de anderen.
Het is daarom dat mensen zich, na het
volgen van een cursus of opleiding bij AstroKunst, vrijer voelen omdat

 ze zichzelf mogen zijn en niet langer de grijze modetrend of de heersende normen en  waarden hoeven te volgen.

Cursus astrologie jaar 2

Het tweede jaar staat in het teken van progressies. We behandelen:
* Transits.
Hoe de invloeden van buitenaf te lezen zijn via de planeten die om de persoonlijke horoscoop heen lopen en het verkrijgen van inzicht in wat bepaalde gebeurtenissen van ons willen en hoe wij
deze kunnen begrijpen.
* De aspecten van de transits.
* De cycli van de planeten.
* De maan als trigger van grote aspecten.
* Solaarhoroscoop, een verjaardagshoroscoop.
Elk jaar komt de actuele zon, op een ander tijdstip, weer terug op de geboortezon.
Hiervan wordt een horoscoop gemaakt die de tendensen van dat jaar aangeeft.
* Lunaarhoroscoop.
Elke maand komt de actuele maan, op een ander tijdstip, weer terug op de geboortemaan. Dit geeft de emotionele tendens aan van de aankomende maand.
* Secundaire directies.
Hierin leert men de innerlijke groei van iemand lezen.
Totale lestijd: 20 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.

Cursus astrologie jaar 3

In het derde jaar leer je de onderlinge relaties tussen mensen lezen.

We behandelen:
* Relatiehoroscoop.
* Het 7e huis – Venus – Mars -zon – Maan en heer7.
* Synastrie – de vergelijking van twee horoscopen met aandacht voor de manier waarop zij om elkaar heen vallen en welke invloed zij op elkaar uitoefenen.
* Asc en Mc.
* Planeten in huis en in aspect.
* Composiethoroscoop, een samenvoeging van 2 horoscopen waarin je kunt lezen hoe je samen bent en hoe je samen overkomt.
* Kruizen en elementen.
* Planeten. Onderlinge aspecten.

Totale lestijd: 20 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.

Cursus astrologie jaar 4

In het vierde jaar wordt de zakelijke en de medische kant van de astrologie behandeld.
Om je einddiploma te halen bestaat tevens de mogelijkheid om begeleid te worden bij het maken van werkstukken.

We behandelen:
* Zakelijke astrologie.

* Beroepskeuze.

* Uurhoekastrologie.

* Bedrijvenastrologie.

* Medische astrologie.

* Booggraden.

Totale lestijd: 20 keer 2 uur. Regelmatig huiswerk.

Einddiploma

Voor het einddiploma is het noodzakelijk dat je 5 lessen communicatie volgt. Centraal staat: professionaliteit, consulten en de omgang met cliënten.
Met het behalen van de 6 deelcertificaten plus het volgen van de lessen communicatie kun je het A.V.N. diploma aanvragen.

Astroloog tarotist schrijver entertainer Willem Kunst verzorgt de cursussen

Hallo ik ben Willem Kunst astroloog te Nijmegen heb reeds 27 jaar ervaring in het schrijven van horoscopen en tarotleggingen , lesgeven, Lezingen en workshops geven bij grote en kleine bedrijven, event astroloog bij bedrijfs-feesten, bedrijfshoroscopen Astroloog Willem Kunst verzorgt teksten horoscopen AstroAct entertainment en meermaken voor grote en kleine bedrijven. Cursussen en persoonlijke consulten geven, Content verzorgen voor bladeren. Schrijver van meerdere tarot vormen, tarotist op evenementen. 25 jaar erkend praktiserend astroloog te Nijmegen. Door mijn jarenlange ervaring als astroloog ben ik de entertainment ingerold. Het lezen van een horoscoop gaat mij razendsnel af waardoor het inzetbaar is op vele evenementen. Ik heb geschreven voor verschillende magazines. Mijn uitleg is niet zweverig maar prikkelend, ‘ogen openend’ zoals iemand ooit eens tegen mij zei, ‘en altijd voorzien van relativerende humor’.

Op deze site vindt je veel informatie:

Gratis mooie astrologie software downloaden om horoscopen te maken kijk op: Planetdance


Naast de cursus astrologie vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:
Bijzondere horoscopen voor 1,30€
Speciaal voor vrouwen de Vrouw horoscoop
Wat is jouw vrouwenpower en hoe ga je daar het beste mee om!
Liefdes horoscoop online
Hoe sta je in de liefde, wat vind je aantrekkelijk en wat zijn je tools?
Erotiek horoscoop
Wat vind jij spannend en waar word jij opgewonden van?
Flirt horoscoop
Hoe reageer jij op hem/haar en visa versa. Wat vind je leuk aan die nieuwe flirt en wat vind die ander leuk aan jou?
De relatietest
Wat maakt dat je het samen fijn hebt en waar kun je aan werken om het fijn te houden?
Relatiehoroscoop
Als je wilt weten hoe jullie onderlinge relatie eruit ziet.
Beroepshoroscoop
Wat zijn je talenten, ambities en wat is je kracht op dit vlak.Trouwdag horoscoop
Wat zeg jullie trouwdatum over jullie huwelijk in de toekomst?
Libido horoscoop
Hoe zit je sex drive in elkaar waar word je opgewonden van en waar knap je op af?
Kinderhoroscoop klein
Een korte krachtige uitleg van een kinderhoroscoop.
Financiële horoscoop
Hoe ga je met je geld om. Wat zijn je blinde vlekken op dit gebied en waar ligt je slimheid op dit vlak.
Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Spiritualiteit-test
Ben je heel spiritueel, of meer nuchter van aard?
EmotieTest
Een test om te kijken of je heel gevoelig bent of wat minder of juist wat gereserveerder.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
astroloog Willem Kunst

Naast de curssusen vind je hier ook mooie persoonlijke readings.

Naast de curssusen vindt je hier ook:
Tarotlegging: Harmonie en Geluk Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Tarot legging De poort Wat brengt je dichter bij jezelf ————-Tarot legging De poort Wat brengt je dichter bij jezelf


Tarot liefdesvraag Waar moet je opletten ——————-Tarot de blinde vlek Wat zie je van jezelf niet


Tarotlegging: Verleden heden toekomst Krijg inzicht in een bepaalde problematiek.
astrologie elementen, tarotlegging heden verleden toekomst


Tarot Weeklegging Wat kan er deze week gebeuren ? —————


Astrologie elementen tarotlegging liefdesinzicht Hoe kan je je liefdesleven beter te begrijpenTarot legging de ster Waar sta je nu?

astrologie elementen en tarot legging liefdeslegging


liefdesinzicht Hoe kan je je liefdesleven beter te begrijpen


astrologie elementen, Tarot legging de ster Op welk kruispunt sta je nu?
Tarot kruislegging wat moet je nu accepteren.————–Tarot Dagkaart Gratis Kijk wat de dagkaart je zegt


Tarot gevoelslegging Verheldert je gevoelens


De Tarot maand, jaar, harmonie en geluk en liefdeslegging zijn geschreven door de bekende tarotlegger/astroloog Willem Kunst. Door zijn jaren lange ervaring weet hij de Tarot kaarten uit te leggen op een speelse, begrijpbare en inspirerende manier.
De meeste tarotleggingen worden gelegdt met drie kaarten en geven je inzicht en biedt je begrip om je te ontwikkelen zodat je je geholpen voelt bij de dingen die je doet. De tekst zijn adviserend en positief geschreven, ze helpen je op een speelse manier op jouw pad te blijven of te komen.
Naast de curssusen over mij als astroloog vindt je hier ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaaren

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bakalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

curssusen @ W.Kunst

Astroloog Willem Kunst-horoscopen-tarot-entertainment-astrologie astrokunst

Scroll naar boven