Prinses Alexia Horoscoop

Horoscoop van prinses Alexia

Grondhouding van princes Alexia

Grondhouding van princes Alexia is een watertype kind, een kind dat graag de dingen gevoelsmatig wil begrijpen. Zij staat met empathie in het leven, vandaar dat Alexia erg goed is in het kopiëren van het gedrag van de mensen die om haar heen zijn. Dit maakt ook dat zij soms als een oude wijsneus over kan komen. Alexia voelt haar omgeving vaak prima aan en daarom is zij goed in staat tot het creëren van een bepaalde sfeer. Vaak is deze een afspiegeling van de sfeer in huis. Zij leert door haar imitatiegedrag gemakkelijk, echter zowel de wenselijke als minder wenselijke gedragingen. Het kan niet onbelangrijk zijn om hier rekening mee te houden. Een watertype kind houdt ervan om te verzorgen en het anderen naar de zin te maken. Alexia zal vaak zacht en meegaand zijn, maar bij de verkeerde benadering kan zij zichzelf verharden en wordt haar gevoel “water“ als ijs. Vertrouwen is een sleutelwoord voor Alexia. Als zij zich veilig voelt, is het een open kind dat betrokken in het leven staat.

Alexia karakter
Dit maakt dat Alexia een kind is dat emotioneel betrokken van aard is. Zij zal gevoelig zijn voor haar omgeving en met name de sfeer in het gezin goed aanvoelen. Zij zal ook op een gevoelsmatige manier leren en om die reden zeer veel gedrag kopiëren. Dit doet zij niet zozeer om na te apen, maar om te voelen hoe het voor die ander is en wat zij er zelf mee zou kunnen. Wat betreft dit imitatiegedrag lijkt Alexia op een spiegel en zal zij u menigmaal versteld doen staan. U ziet haar dan dingen doen of zeggen die van uzelf afkomstig zijn, maar waarvan u zich niet eens zo bewust was. Het mooie hiervan is dat u zichzelf op deze manier via Alexia Juliana Marcella Laurentien beter leert kennen.

Soms is het echter ook lastig. U laat bijvoorbeeld per ongeluk iets vallen en zegt “shit”, en niet veel later hoort u Alexia bij iets wat mislukt op dezelfde toon ook “shit” zeggen… Juist omdat Alexia zo sterk beïnvloedbaar is door haar directe omgeving, is het voor haar bijzonder belangrijk dat zij in een veilige omgeving opgroeit. Mochten er tussen u als opvoeders onderling spanningen zijn, dan is het zaak haar daarmee zo weinig mogelijk te belasten. Alexia kan hoogstwaarschijnlijk erg snel leren. Met de juiste voorbeelden in haar omgeving zal zij een slim kind zijn met een ijzersterk geheugen. Daarbij zal zij van nature geneigd zijn voor anderen te zorgen, en dit maakt haar vaak geliefd bij de mensen in haar omgeving. Wordt Alexia Juliana Marcela Laurentien met te weinig zelfvertrouwen opgevoed, dan zal zij deze neiging tot verzorgen gaan overdrijven. Op deze manier probeert zij dan aardig te worden gevonden.
maan in vissen

Emotioneel
Alexia zal waarschijnlijk zachtaardig van aard zijn. Zij is gevoelig voor de sfeer om haar heen en kan daardoor erg veel oppikken van hoe u zich voelt. Deze zachtaardigheid maakt dat Alexia soms ietwat verlegen kan zijn. Dit geldt vooral als het de zon niet in een vuurteken (Ram, Leeuw en Boogschutter) heeft staan. Alexia zou een sterke fantasie kunnen hebben en om die reden creatief van aard kunnen zijn. Tekenen, schilderen, poëzie of toneelspelen kunnen hiervoor een goede uitlaatklep zijn. Zij kan ook wat dromerig en romantisch van aard zijn. In ieder geval zal zij gevoelig zijn voor de mensen om haar heen. In feite is zij gevoelig voor alles wat er om haar heen is. Zij kan soms lui overkomen, maar het is dan goed mogelijk dat zij aan het dagdromen is en zo van alles meemaakt.

Alexia kan het soms lastig vinden om voor zichzelf op te komen. Zij zal eerder een ander helpen dan voor zichzelf te gaan staan. Zij gaat liever conflicten uit de weg en kan soms dingen over zich heen laten komen waarover een ander enorm kwaad zou worden. Zij kan echter de dingen soms ook zo onpersoonlijk maken dat het lijkt of u haar niet kunt peilen. Als Alexia niet weet wat zij moet doen, kan zij rusteloos worden. Zij weet dan zelf niet zo goed wat zij voelt. Juist dat voelen is haar kracht en valkuil. Zij kan soms zoveel empathie tonen dat zij enorm meeleeft met de ander. Daardoor kan Alexia n soms moeite hebben om onderscheid te maken tussen haar eigen gevoelens en die van de ander. Door haar goedmoedige karakter ziet zij niet zo snel kwaad in de ander. Haar (over)gevoeligheid kan haar (zeer) kwetsbaar maken. Veel van wat Alexia meemaakt, zal verwerkt worden in dromen waarin zij de dingen letterlijk opnieuw kan beleven. Zij is gevoelig voor mensen die dingen doen of durven die zij zelf niet durft. Alexia Juliana Marcela Laurentien zal waarschijnlijk al vanaf jonge leeftijd de behoefte hebben om het niet begrijpbare te willen bevatten. Vandaar dat zij geïnteresseerd kan zijn in alles wat met godsdienst of spirituele zaken te maken heeft.

Het leerpunt voor Alexia is dat zij moet leren onderscheid te maken tussen haar eigen gevoelens en die van een ander. Zij zou moeten leren om te reageren vanuit de eigen emotionele behoeftes. Door te praten over wat er zoal in haar omgaat, leert zij dat zij niet alleen met gevoelens zit. Tevens zou Alexia moeten leren dat zij best mag laten zien wat zij wil. U kunt haar leren dat zij zich niet op de achtergrond hoeft te houden en dat wat zij voelt, reëel is. Door erover te praten, leert u haar de beelden die zij heeft om te zetten in taal. Wat belangrijk kan zijn, is dat u Alexia uitlegt dat zij zichzelf niet hoeft weg te cijferen. Dit zal zij vooral doen als u het even moeilijk hebt. Zij kan zich zo met u als opvoeder identificeren, dat zij voelt wat u voelt. Kader uw problemen duidelijk voor haar af. U kunt als ouder Alexia stimuleren om zich op een creatieve manier te uiten, zodat de gevoelige binnenwereld tastbaar wordt voor u en voor Alexia zelf.

Mercurius in kreeft
Alexia manier van denken
Alexia is een kind dat de dingen om zich heen gevoelsmatig benadert. Haar denken wordt beïnvloed door wat zij bij iets voelt. Doordat Alexia de dingen zo persoonlijk emotioneel bekijkt, is zij erg gevoelig voor wat haar omgeving van iets vindt. Als u iets lelijk of mooi vindt, zal zij snel geneigd zijn om daar hetzelfde over te denken. Alexia gaat niet snel alleen op onderzoek uit. Zij heeft namelijk de behoefte om zich beschermd te voelen. Vandaar dat zij in het begin wat verlegen en teruggetrokken op anderen kan overkomen. Zodra zij zich echter bij iemand thuis voelt, zien we een heel open en zacht kindje.

Al vroeg zal Alexia zich afvragen of zij ergens voor moet zorgen. Zij heeft namelijk een groot inlevingsvermogen naar de mensen om haar heen en zal altijd bereid zijn om u of de ander in haar omgeving te helpen. Alexia heeft een uitstekend geheugen en zal u soms verbaasd doen staan door over iets te beginnen wat u allang weer vergeten was. Als zij zich veilig voelt, kan zij goed leren en heeft dan een groot voordeel aan haar krachtige geheugen. Zoals u merkt, bepaalt de sfeer om Alexia heen in sterke mate haar vermogen tot leren. In die zin hebt u als opvoeder een extra grote impact op hoe dit verloopt.

Alexia is goed in het verwoorden van wat zij bij iets voelt. Zo zal zij ook u helder kunnen aanvoelen en dit onder woorden brengen. Het zal moeilijk voor u zijn om uw stemmingen voor haar verborgen te houden. Dit hoeft u ook niet te doen, zolang u haar maar duidelijk kunt maken dat uw stemming losstaat van haar. Talenten die bij een Mercurius in Kreeft horen, zijn bijvoorbeeld verzorgende en verzachtende activiteiten. Deze zouden kunnen kaderen in de gezondheidszorg, maar ook in de muziek en de filmwereld. Hoe dan ook, Alexia is in staat om gevoelens te reflecteren, en dat talent is natuurlijk op veel plekken inzetbaar.

Venus in kreeft
Alexia manier van affectie en schoonheid uiten.
Alexia houdt ervan om voor anderen te zorgen. Zij is zacht van aard en voelt een zeer sterke betrokkenheid bij de mensen in haar omgeving. Voor de mensen die zij liefheeft, is zij als een soort kloek. Zij zal al snel proberen ervoor te zorgen dat deze geliefden het naar hun zin hebben. Alexian is meelevend en voelt haar omgeving direct en sterk aan. Qua gevoelens zal haar weinig ontgaan van wat zich thuis afspeelt. Zij zal zacht van aard zijn en sterk reageren op de moeder. Al vanaf jonge leeftijd kan zij ervan houden er verzorgd uit te zien. Zij zal een wat romantische uitstraling hebben en door haar zachtaardigheid zal zij weinig kwaad zien in de ander.

Alexia is beschermend van aard en zal voor degenen die zij liefheeft, tot op de bodem gaan. Zij voelt een grote loyaliteit jegens hen. Met al haar toewijding zal zij proberen ervoor te zorgen dat de ander het prettig heeft. Door deze beminnelijkheid komt zij bij vriendjes meestal rustig en lief over, iemand bij wie zij tot rust kunnen komen.

Alexia houdt waarschijnlijk van oude dingen. Het gaat dan om dingen die voor anderen geen waarde hebben, maar die voor haar een verhaal vormen, zoals de stok waar opa mee gegooid heeft, een kapot boekje dat van een vriendje was, … Omdat zij een goed inzicht heeft in wat iets waard is, kan zij al op jonge leeftijd aan het sparen zijn. Dit kan werkelijk van alles zijn, want alles wat Alexia dierbaar vindt, zou zij het liefst behouden. Zij vindt het moeilijk om ergens afstand van te nemen. Dit geldt ook voor de mensen die zij liefheeft. Waarschijnlijk houdt zij ook veel van muziek of theater waarin sfeerbeelden gevoelens worden. Het zal u vermoedelijk niet vreemd zijn Alexia voor de spiegel te zien staan zingen of spelen, naar zichzelf kijkend om te zien hoe zij zich daarbij voelt.

Mars in ram

Alexia haar energie
Alexia kan van nature haar driften direct uiten. Zij zal niet snel ergens bang voor zijn of het gevaar ergens van inzien. Dit komt omdat zij in eerste instantie direct en puur vanuit zichzelf reageert. Zij heeft een krachtige drift en als zij ergens door gegrepen is, is zij daar moeilijk van af te houden. Alexia kan impulsief op de omgeving reageren en daardoor geprikkeld worden om direct actie te ondernemen. Vandaar dat zij een behoorlijke wildebras kan zijn die regelmatig thuis kan komen met kapotte kleren en knieeen. Zij heeft het nodig om die mateloze hoeveelheid energie om te zetten in fysieke actie. Zij zal graag bezig zijn. Alexia laten uitrazen op de juiste plekken, zorgt ervoor dat haar energie op adequate wijze gekanaliseerd wordt. Dit maakt het mogelijk dat zij daarna de energie op een ontspannen manier kan richten op datgene wat zij moet leren.

Alexia is het beste te vergelijken met een ruwe pit die gepolijst moet worden. Door haar directheid kan zij soms fel uit de hoek komen en de dingen harder naar buiten brengen dan ze bedoeld zijn. Bij Alexia hoort het spreekwoord “wat zij in haar kop heeft zitten, heeft zij niet in haar kont”. Als zij een inval krijgt, dan wil zij dat ook meteen doen. Zij kan zo enthousiast over iets raken dat de wereld om haar heen er even niet meer is. Alexia weet zich meestal goed te handhaven en als zij goed in haar vel zit, weet zij heel goed duidelijk te maken wat zij wel of niet wil. Wat dat betreft, hoeft zij beslist niet op een assertiviteitscursus.

Zij is een echte krijger en zij schuwt het niet om te concurreren met de ander. Integendeel, winnen is juist iets wat zij het liefst van al wil. De kans bestaat dat zij zo graag wil winnen dat zij niet tegen haar verlies kan. Wat dit laatste betreft, hebt u als ouder een belangrijke missie. Wordt de zojuist genoemde drift namelijk niet gekanaliseerd, dan bestaat de kans dat andere kinderen geen spelletje meer willen doen met Alexia. Alexia kan, als hier geen aandacht aan wordt besteed, zo slecht tegen haar verlies dat zij in zo”n situatie bijvoorbeeld het spelbord van de tafel duwt zodat de anderen niet meer verder kunnen spelen. Sommige kinderen met Mars in Ram worden zelfs zo driftig dat ze beginnen te slaan. Kortom, Alexia zal ook moeten leren om soms vanuit de ogen van de ander te kijken. En ook al zal zij dan nog altijd willen winnen, als zij dat eenmaal geleerd heeft zal zij gemakkelijker kunnen accepteren dat een ander ook eens wint.

Alexia
Alexia heeft van nature een groot rechtvaardigheidsgevoel. Haar geloofsovertuiging wordt hierdoor danig beïnvloed. Haar gevoel voor rechtvaardigheid zou mogelijk regelmatig haar ‘levensvreugde’ kunnen ondermijnen. Zij zal zich al snel ervan bewust zijn dat wanneer zij een uitspraak doet, zij tevens een keuze gemaakt heeft en dus stelling heeft genomen.

Alexia begrijpt dat zij zodoende deelnemer is geworden van iets wat tussen mensen onderling speelt. Voor Alexia kan het belangrijk zijn dat u haar leert dat een keuze maken niet altijd bindend is en dat keuzes ook weer bijgesteld kunnen worden. Haar geloofsovertuiging zou kunnen worden: “als ik het de ander naar de zin maak dan heb ik het ook goed”. Dat is uiteraard niet altijd zo vanzelfsprekend. Voor Alexia is het belangrijk dat zij kan zeggen wat zij vindt zonder het gevoel te hebben dat zij door haar uitspraak iemand verliest.

Alexia

Dit maakt dat voor Alexia de thema”s “gevoelens” en “veiligheid” erg belangrijk kunnen zijn. Zij is erg gevoelig ten aanzien van hoe u op haar emoties reageert en zal zich hierin kwetsbaar voelen. Het is belangrijk dat u als ouder haar niet teveel beperkt in het uiten van deze gevoeligheid. Wanneer u haar teveel beperkt in het uiten hiervan, kan zij emotioneel geremd worden. Dit zou ertoe kunnen leiden dat zij moeite krijgt om te laten zien wat zich in haar afspeelt. Zij zal zich daardoor niet veilig voelen, waarbij het gevaar kan ontstaan dat zij geen vertrouwen ontwikkelt in wat zij zelf voelt. In het ergste geval bouwt zij dan langzamerhand een muur om zich heen, om op die manier minder of helemaal niet meer kwetsbaar te zijn. Die onkwetsbaarheid moet haar dan de veiligheid bieden om met anderen emotioneel om te kunnen gaan. Voor u als ouder is het belangrijk om juist haar gevoeligheid te ondersteunen en het niet te zien als een kwetsbaarheid. Alexia leert dan op haar gevoelens te vertrouwen en heeft hierdoor van u geleerd dat wanneer zij trouw blijft aan zichzelf, zij altijd een veilig plekje met zich meedraagt.

Zij leert hierdoor tevens haar emoties op een juiste manier te beheersen en kan dan toekomen aan de ontwikkeling van een verfijnde kracht, namelijk “betrokkenheid op anderen”. Zij zal dan graag iets voor de ander doen, want zij voelt, van nature, de aanwezige behoefte om voor anderen te zorgen feilloos aan. Als Alexia Juliana Marcela Laurentien dus lekker in haar vel zit, zult u zien dat zij zich al vroeg als een verzorger opstelt. De manier waarop u als ouder met gevoelens omgaat, is juist voor Alexia Juliana Marcela Laurentien in haar ontwikkeling erg belangrijk. Zij reageert namelijk hoogstwaarschijnlijk zeer gevoelig op hoe u met verantwoordelijkheid omgaat. Bent u zelf geremd en vindt u bijvoorbeeld “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”, dan zal zij dit feilloos van u kopieeren. Hierin speelt vooral de vader, c.q. mannelijke verzorger, een grote rol. Als ouders doet u er goed aan te bekijken hoe u zelf met gevoelens omgaat en of u hiermee tevreden bent. U hebt de kans om Alexia te leren dat gevoelig zijn iets anders is dan zwak zijn. De kracht van gevoeligheid wordt vaak onderschat omdat men er niet tegen kan vechten, en dat is nu precies de kracht van die zogenaamde gevoeligheid.
Voor Alexia is het belangrijk dat zij een veilige plek heeft, iets waar zij steeds naar terug kan gaan. Zij heeft de behoefte om alles wat bij haar hoort, af te kaderen. Het is goed mogelijk dat zij van alles wil bewaren, omdat de tastbare dingen voor haar emotionele herinneringen zijn. Het kan daardoor gebeuren dat u op een zeker moment zoiets hebt van “hup, nu gooi ik al die oude troep eruit”. Door Alexia Juliana Marcela Laurentien wordt dit dan echter beleefd als dat u haar emotionele herinneringen weggooit. Het ene kind met Saturnus in Kreeft heeft dit sterker dan de ander. Vandaar dat u er sowieso goed aan zou doen om eerst met Alexia te bespreken wat u weg wilt doen. Daarbij is het belangrijk om de juiste uitleg te geven over wat u beslist ten aanzien van haar waardevolle spullen. Hoe dan ook, bij de juiste ontwikkeling van Alexia hebt u een geboren helper voor de mens of voor dat waarbij zij zich betrokken voelt, in huis.

Alexia

Dit maakt dat Alexia vriendelijk over komt. Zij zal gevoelig zijn voor de verhouding tussen mensen onderling. Soms voelen deze kinderen al jong de behoefte om bij conflicten te gaan bemiddelen. Dat is iets wat u zou moeten vermijden want Alexia is daar te jong voor. Daarbij wordt er dan een beroep gedaan op haar zwakke kant, het moeten kiezen voor de één of voor de ander. Alexia is sfeergevoelig, zij vaart het best bij een vreedzame omgeving. Als er conflicten rondom haar zijn, is het voor Alexia belangrijk dat het duidelijk is dat het niets met haar te maken heeft. Alexia heeft het vermogen om de wereld om haar heen op een artistieke wijze te verfraaien, zowel in de vorm als in de taal.

© Willem Kunst

Koning Willem Alexander    Koningin Maxima


prinses Amalia prinses  Ariane

horoscoop Alexia-

prinses-alexia

Scroll naar boven