Horoscoop van prinses Amalia

Amalia, Den Haag, 7 december 2003

Horoscopen voor kinderen worden anders gemaakt dan voor volwassenen. Het kind kan er zelf niet om vragen, het heeft nog te weinig begrip van zulke zaken en waarschijnlijk ook nog te weinig zicht op zichzelf. Vandaar dat een kinderhoroscoop vooral zal gaan over de karaktertrekken van het kind en hoe je daar op in kan spelen. Bij volwassenen gaat het er naast die Karakterbeschrijving vooral om hoe je bewuster kunt gaan leven. Aan de hand van de kinderhoroscoop kun je zien waar je als ouder extra aandacht aan zou kunnen besteden of juist wat minder aandacht nodig heeft. Bijv.je hebt een slim kind en je stimuleert het alleen op het mentale vlak omdat het kind dat in eerste instantie vraagt. Door steeds in te gaan op wat het kind zelf aanbiedt bestaat de mogelijkheid dat het kind zo geconditioneerd raakt dat bijv. gewoon plezier maken of genieten niet meer bij het leven horen het is niet onvoorspelbaar dat zo’n kind later wat zwaarder op de hand zal zijn. Of bijv. een kind dat erg wild en enthousiast is en altijd maar wil spelen. Als de ouder alleen op deze behoefte ingaat zou het kind in zijn leven moeilijkheden kunnen krijgen met het bestuderen van dingen die hij/zij niet leuk vindt. In deze zin kan astrologie de ouders helpen om meer inzicht in het karakter van het kind te krijgen. Wij wensen je veel plezier bij het lezen van de geboortehoroscoop!

Luchttype,

De prinses is een luchttype, één die graag de dingen rationeel wil leren begrijpen. Ze houdt ervan om contact te maken en allerlei dingen te bevragen. Door de dingen te benoemen kan ze deze plaatsen en een bepaalde waarde toekennen. Ze zal vaak een slimme indruk maken en goed gebekt kunnen zijn. Ze zal het leuk vinden om te leren. Haar nieuwsgierigheid maakt haar vindingrijk. Aangezien de prinses een luchtkind is, zal ze alles willen kunnen verklaren met haar verstand en vandaar dat ze soms moeite kan hebben met gevoelens. Ze kan het soms moeilijk vinden om woorden te geven aan iets wat niet tastbaar en concreet is. Soms zul je kunnen zien dat er zich iets afspeelt in haar, maar dat ze zelf nog niet weet wat dat is. Het kan dan belangrijk zijn om haar te helpen even stil te staan bij wat ze voelt zodat de tijd ontstaat om de woorden te vinden die bij dat gevoel horen. Als het eenmaal uitgesproken is, is het gevoel vaak weer voorbij en kan het prinsesje opnieuw met nieuwsgierigheid de wereld ontdekken.

Welk aandacht zal de prinses nodig hebben?

Voor de prinses is het belangrijk te merken dat niet elk gesprek daadwerkelijk inhoud hoeft te hebben. Gewone oppervlakkige praatjes met haar, kan haar helpen om haar neiging om te lang op iets door te gaan, te relativeren. Gesprekken over de dagelijkse bezigheden op een onderhoudende manier, geven haar het juiste kader om de dingen te nemen zoals ze zijn.

Wat verwacht de prinses van Willem Alexander en Maxima?

De prinses verwacht van haar ouders dat zij haar prikkelen om de wereld te ontdekken. Ze wil graag gestimuleerd worden in levensbeschouwelijke vraagstukken. De prinses zal het fijn vinden als haar wordt geleerd om te filosoferen zodat haar behoefte aan geestelijke uitdaging tegemoet gekomen wordt. Samen de wijde wereld in (naar het bos), de wereld om haar heen laten ontdekken geeft haar een gevoel van vrijheid en ruimte.Dat zijn de momenten waarop ze zich heerlijk uit kan leven.

De prinses heeft de maan en de Ascendant in Tweelingen.

Maan:

In de kinderhoroscoop staat de maan ook voor de opvoeders meestal voor de moeder. Maar tegenwoordig zijn er vele vormen van gezinnen. Wat u kunt doen als u het gevoel heeft dat u niet in een traditioneel gezin leeft. Dan kijkt u wie van u beide, mits u geen eenoudergezin bent, het meest verzorgend aanwezig is. Voor de eenoudergezinnen geldt dat zij de bijna onmogelijke opgave hebben om zowel de vrouwelijke kracht als de mannelijke kracht over te brengen op hun kinderen. Zij staan dan voor beide krachten.

Hoe ze over komt

De prinses zal emotioneel veranderlijk van aard zijn. Ze zal de behoefte hebben om steeds aan iets nieuws te beginnen zonder het eerste echt af te maken. Ze zal zich snel vervelen en verwacht veel aandacht van haar ouders. Het beste is om haar zoveel mogelijk te stimuleren zodat als ze ergens aan begonnen is ze dit ook leert af te maken. Dan leert ze optimaal gebruik te maken van haar vermogen om dingen snel te begrijpen en toe te passen. Anders bestaat de kans dat ze van alles veel leert op een oppervlakkige manier. Ze is kwiek en alert en houdt ervan om telkens weer iets nieuws te bedenken om haar omgeving te vermaken. De prinses zal soms emotioneel stemmingsgevoelig zijn. Ze kan op één dag door meerdere stemmingen gaan, maar meestal houden deze niet lang aan. Voor haar is het belangrijk om zo af en toe stil te staan en met haar ouders de dag of dat moment door te nemen, wanneer er een stemmingsverandering plaatsvindt. Dit maakt dat ze haar emoties op den duur duidelijker zal kunnen begrijpen. Maxima in het bijzonder zal haar dochter kunnen helpen bij het ontwikkelen van doelstellingen zodat ze leert haar driften te richten.

Manier van denken

De prinses zal een serieuze denker worden. Zij zal vooral de dingen om haar heen tastbaar en concreet willen maken. Ze zal een groot concentratievermogen kunnen ontwikkelen. In gesprek met anderen zou ze zakelijk en gereserveerd kunnen zijn.

De wijze van liefde voelen

De prinses zal wat gereserveerd zijn in het uiten van affectie. Waarschijnlijk zal ze dit ook nodig hebben in haar leven. Ze is in de liefde goed in staat om onderscheid te maken tussen dat wat zakelijkheid en privé is. Ze zal een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen voor hen die ze lief heeft.

Haar energie

De prinses zal een sterk inlevingsvermogen kunnen gaan ontwikkelen. Vandaar dat ze meegaand van aard kan worden. Ze zal af en toe moeite kunnen hebben om assertief te zijn. Haar ouders zullen haar moeten leren om haar energie op een juiste wijze te richten omdat ze soms enorm veel tegelijk zal willen doen, waarbij ze zich daarna geheel uitgeput kan voelen.

Haar manier van ontwikkelen

De prinses zal in haar manier van leren begrijpend en analytisch ingesteld zijn. Ze bestudeert het liefst elk detail van hetgeen haar op een bepaald moment bezig houdt om op die manier haar visie te kunnen bepalen. Dit kan ervoor gaan zorgen dat ze, op de gebieden die haar werkelijk bezighouden een specialist kan worden. Ze zal een nuchtere levenshouding kunnen gaan ontwikkelen wat kan maken dat ze niet zozeer zelf het middelpunt van alles wil zijn. Ze zal eerder iemand zijn die bij wijze van spreken een prettige collega is waar je terecht kunt met je vragen, dan een autoritaire bazin ofwel een monarch.

Hoe ze om gaat met verantwoordelijkheden

De prinses zal emotioneel enigszins wat afstandelijk kunnen reageren. Waarschijnlijk zal ze dit nodig hebben om haar emoties te beschermen. Ze zal emotioneel een sterk verantwoordelijkheidsgevoel kunnen gaan ontwikkelen. Het kan voor het prinselijk paar belangrijk zijn om hun dochter te leren dat zij niet verantwoordelijk is voor de gevoelens van anderen. Hierdoor wordt vermeden dat ze op jonge leeftijd teveel van anderen op haar schouders neemt. Saturnus staat in de astrologie voor de vader. Willem Alexander heeft een stucturende functie ten aanzien van haar emoties. Als vader zal hij erop moeten letten dat hij niet te beschermend is en zodoende haar ontwikkeling op het emotionele vlak niet remt.

© Willem Kunst

Lees ook de horoscopen van:

Koning Willem Alexander    Koningin Maxima


prinses  Ariane prinses Alexia

Prinses Amalia

princes Amalia

Scroll naar boven