Raf Coppens Horoscoop

Horoscoop Raf Coppens

Raf Coppens is een man die zeer persoonlijk reageert op zijn omgeving. Hij is direct in het uiten van wat hij van iets vindt. Dit maakt hem aan de ene kant oprecht en eerlijk. Aan de andere kant kan hij soms wat moeite hebben om zijn eigen gedachtegang los te laten. Hoe dan ook, hij komt met veel geloofsovertuiging over en een ander zal flink zijn best moeten doen om hem daar vanaf te brengen. Raf heeft een goed oog voor detail en is ertoe geneigd om een ander direct te analyseren. Deze neiging maakt dat hij over een redelijke mensenkennis beschikt maar door zijn kritische houding naar de ander kan hij soms als te scherp ervaren worden. Hij is iemand die snel de zwakke plekken vindt in iemands redenering. Hij zal zich ook met moeite kunnen beheersen om daar niet even op te wijzen. Echter wanneer het over hemzelf gaat, kan hij nogal paradoxaal reageren. Hij lijkt scherp en fel maar tegelijkertijd heeft hij moeite om werkelijk knopen door te hakken. In die zin heeft hij dus ook moeite om duidelijk en direct voor zichzelf op te komen. Raf zit in een grote maar langzame verandering. Hij is innerlijk bezig afscheid te nemen van wie hij was en gericht op wie hij nu kan verworden.

@Willem Kunst

Scroll naar boven