Rijk in armoede

Rijk in Armoede met Pluto conjunct Saturnus in Steenbok

Kijkend met een astrologische blik naar onze samenleving, gaan we als maatschappij een tijd met essentiële keuzes tegemoet.
Met Pluto conjunct Saturnus in Steenbok is de tijd aangebroken dat de macht, (Saturnus/Steenbok) geconfronteerd wordt met zijn verantwoordelijkheden. Naar jarenlang bezuinigen op allerlei sociale banen en instellingen (lees: onderwijs, politie, zorg, studiebeurs, aow, kunst en cultuur, NPO, advocatuur, uitkeringen, landbouw, Wajong, rechtelijke macht en meer) breekt er een periode aan van crisis.

Hoewel het land nog nooit zo rijk is geweest, heeft het ook nooit eerder zoveel sociale, emotionele en financiële armoede gekend. Het kapitalisme is doorgeslagen naar een alleen maar grotere hebzucht van de ‘uitverkorenen’ die er voordeel van hebben. Juist zij vormen de minderheid van de Nederlandse bevolking. Het is op dit vlak waar de verandering verwacht kan worden.

De grote ontevredenheid onder de bevolking die de ongelijkheid teweegbrengt, dwingt mensen te kiezen voor een richting. Rechts ziet de oplossing in bezuinigen op alles wat sociaal is, de zgn. linkse hobby. Links richt zich op een groene economie. Beiden bijten elkaar continu in de staart. Elke partij levert een eigen speerpunt om zich maar te onderscheiden van de ander. Hierdoor staan partijen steeds meer tegenover elkaar en de polarisatie van dit land wordt een feit. De maatschappij is versplinterd doordat we niet samen werken, niet meer sociaal ingesteld zijn.

De meerderheid van de bevolking zal zich gaan roeren en de roep om meer gelijkwaardigheid in de verdeling van het Nederlands kapitaal zal toenemen. Pluto, de planeet die iedereen bewust maakt van wat er niet klopt, toont deze scheef gegroeide maatschappij en zal meer en meer de ongelijkheid blootleggen en daarmee zichtbaar maken voor de grote massa.

Als een maatschappij een sociaal gemeenschappelijk draagvlak mist, zet dat mensen tegenover elkaar. In de dynamiek van polarisatie worden we gedwongen ons te committeren aan de één of andere groep.

Hier ligt dan ook de oplossing, er moet een partij komen die iedereen bij de hand neemt en praat! Er is dringend behoefte aan leiders die het sociale en het kapitalisme in zich kunnen verenigen. Er is behoefte aan een partij cq. leiderschap die alle mensen het gevoel geeft dat ze ertoe doen en wat ervoor zorgt dat iedereen mee kan profiteren van de volle beurs die er nu is.

Het jaar 2020 biedt de kans voor het begin van een ommekeer. Pluto is de planeet die alle misstanden zichtbaar maakt. Alles waar wij onzorgvuldig in gehandeld hebben laat zich zien en dwingt ons tot rekenschap. Hoe reageren wij hierop?

Blijven we blind voor de noden van de aarde en mensen in de samenleving, dan zal de ernst van de problemen die we gecreëerd hebben als een boemerang terugkomen. Of worden we ons bewust van onze eindverantwoordelijkheid voor al wat leeft en vooral voor hoe we met al wat leeft omgaan.

Rijk in armoede
Rijk in armoede: Pluto conjunct Saturnus in Steenbok

Boven op de berg van geld en status is er maar weing ruimte voor meerdere mensen.

Het blijft ongelijk verdeeld in Nederland. Eén procent van de huishoudens bezat eind 2018 bijna 24 procent van het totale vermogen van huizen, bedrijven, beleggingen en spaargeld, minus schulden.
Zij bezaten 365 miljard euro. Het totale vermogen van alle huishoudens samen is 1.540 miljard euro.15 Oct 2020
Maar de kloof tussen rijk en arm wordt ook in Nederland steeds groter. Wanneer we bedenken dat 10% van de bevolking méér dan 61% van alle vermogen in handen heeft dan spreken we over een elite groep die geen financiële problemen kent. De onderste 60% van de bevolking bezit echter maar 1% van het totale vermogen.22 Oct 2020 (Rijk in Armoede)

Rijk in Armoede
Armoede of pauperisme is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Primaire levensbehoeften zijn schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg.

Rijk in Armoede
Rijken rijker, maar armen ook armer

Het zijn confronterende cijfers waar Oxfam Novib vandaag mee kwam. De 26 rijkste mensen op aarde hebben samen meer vermogen dan de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen.
De rijkdom in de wereld is extreem scheef verdeeld en daar moet volgens de ontwikkelingsorganisatie wat aan veranderen. Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? We zetten het op een rijtje.
Die 26 rijksten komen vooral uit Amerika en China. En de arme helft van de wereldbevolking leeft vooral in Sub-Sahara-Afrika en in Azië, met name in India.
Gezamenlijk heeft de armste helft van de wereld 1370 miljard dollar aan vermogen. Die 3,8 miljard mensen bezitten dus gemiddeld per persoon 360 dollar. Dan gaat het om het geld dat iemand heeft plus de waarde van zaken als een huis en land, minus schulden.

De kloof tussen arm en rijk is immens. Maar dit betekent niet dat de armen steeds armer worden. In het rapport heeft Oxfam Novib het vooral over de verschillen in vermogen tussen arm en rijk. Maar vermogen is eigenlijk het geld dat je overhoudt als je al je uitgaven al gedaan hebt. Eigenlijk is het inkomen van mensen een belangrijkere maatstaf voor de armoede op de wereld. En in dat opzicht is de situatie de afgelopen tientallen jaren fors verbeterd. @Leen Kraniotis

Pluto in Steenbok haalt alles naar boven wat verborgen moest blijven. Pluto in Steenbok laat ons de lelijkheid van het bestaan zien. Vandaar dat Pluto in Steenbok ons ook de weg wijst hoe we uit deze lelijke tijd kunnen komen. Pluto in waterman zal ons laten zien dat het beter is dat iedereen het goed heeft. Want alleen zo kunnen we de aarde tot een verdraagbare plaats maken waarin iedereen ook rijk genoeg is om zorg te dragen voor onze aarde.

Gepubliceerd
5 februari 2020


Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

 

esoterisch christendom
Terug naar Rijk in Armoede met Pluto conjunct Saturnus in Steenbok @Willem Kunst

Scroll naar boven