Rutte doctrine als je er niet over praat is het er niet

Horoscoop Mark Rutte wat maakt hem ongrijpbaar!

Horoscoop Rutte-doctrine 2021 Mister teflon
Rutte doctrine als je er niet over praat is het er niet
naar horoscoop Rutte

Wat amper aan het licht komt en waar mensen toch massaal voor gekozen hebben:

 • Er zijn 1 miljoen armen in Nederland
 • 160.500 mensen gaan naar de voedselbank.
 • 1,1 miljoen er zijn zelfstandigen zonder personeel
 • 427 duizend personen leven van een minimum uitkering
 • 500.000 mensen werken voor een minimumloon
 • 27.000 ouders in Nederland zijn de dupe geworden van de toeslagenaffaire 21 jan. 2021
 • Rutte weigert klimaatpannen door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.
  Rutte haalt de doelstellingen niet met deze loze uitspraak: Wij houden ons aan de afspraken om onze CO2-uitstoot te verminderen. Hoeveel dan?
 • Het minimumloon gaat maar voor 1 jaar omhoog
 • De VVD wil uitkeringen niet laten meestijgen
 • De Studiebeurs wordt maar met de helft afgeschaald
 • Studenten blijven met schuld zitten
 • Zorgpremie blijft intact
 • Geen kinderen uit Moria
 • Alleen middeninkomens gaan er op vooruit

Mijn conclusie is armen worden dus armer

De VVD zegt:

 • Wij willen dat de NPO stopt met de eigen streamingdienst NPO Plus.
 • Wat betreft de stikstofoplossing: Wij vinden dat Nederlandse regels voor boeren niet strenger mogen zijn dan in de rest van Europa.
 • Milieuvervuiling houdt geen rekening met landsgrenzen. Een serieus milieubeleid kan dus alleen wereldwijd geregeld worden.
 • We willen ’s avonds en ’s nachts een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.
 • Kernenergie is een schone en stabiele energiebron.
 • De Nederlandse wet is glashelder: discriminatie is verboden. Ieder mens is gelijkwaardig.

Geldt deze gelijkwaardigheid niet voor de armen in Nederland is dan de vraag.

 • De onderkant van de inkomenspiramide (de 10 procent minst verdienende huishoudens) is er sinds 1977 in koopkracht 30 procent op achteruitgegaan, terwijl alle inkomensgroepen daarboven er juist op vooruitgingen.
  Uit de studie blijkt dat de armste 10 procent van de huishoudens ook van 1990 tot en met 2011 nog 10 procent aan reëel inkomen heeft ingeboet, bovenop de 20 procent achteruitgang in de jaren daarvoor.
  Die was vooral het gevolg van de crisis begin jaren tachtig.
 • Huishoudens in de hogere groepen zagen hun reële inkomen over de periode 1977-2011 wel stijgen, van 6 procent voor de op één na armste inkomensgroep tot 23 procent voor de rijkste groep.
 • In 1977 verdiende de rijkste 10 procent in de inkomenspiramide 5,1 keer zo veel als de onderste 10 procent van de huishoudens, in 2011 was de kloof gegroeid naar 8,2 keer zo veel.
  De kloof groeide het snelst in de tweede helft van de jaren tachtig (van factor 5 naar 7), toen het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen werden bevroren na de crisis in de eerste helft van het decennium.

Ongelijkheid-en-armoede

De grootste ongelijkheid in welvaart zit in Nederland niet eens in de inkomensongelijkheid.
De vermogensongelijkheid in Nederland is enorm. Dit is een vaak vergeten of bewust weggemoffeld gegeven.
Dat bleek in november andermaal uit de lezing van prof. Bas van Bavel op een symposium van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De onderste 60% van de huishoudens bezit 1% van het totale vermogen in Nederland.
De rijkste 10% beschikt over meer dan de helft van het vermogen.
De bovenste 2% bezit één derde van het totale vermogen.
In die officiële cijfers zit volgens Van Bavel nog heel veel verborgen vermogen niet verwerkt.
De ongelijkheid is in werkelijkheid dus nog groter.
Nederland zit hiermee internationaal aan de top van de ongelijkheid; ongelijker dan andere Europese landen en net zo ongelijk als de VS.
Het stereotype beeld van Nederland als het land van de gelijkheid is onjuist.

horoscoop Rutte
Als het gaat om de ontwikkelingen in de tijd, dan blijkt de ongelijkheid steeds groter te worden.
Het gaat dan niet zozeer om het middengebied, maar vooral om de extremen.
Onderaan groeien de schulden de laatste vijftien jaar sterk en bovenaan groeien de topvermogens als kool.
Dat beeld is in de laatste jaren van crisis niet veranderd; de miljonairs zijn nog rijker geworden.
Een belangrijke reden dat lagere inkomens weinig vermogen opbouwen, is volgens Van Bavel de verzorgingsstaat.

Een flinke spaarpot opbouwen is niet nodig, omdat er collectieve solidariteitsregelingen zijn waarmee risico’s worden opgevangen.
De vermogensgroei aan de bovenkant komt vooral door het ondernemingsklimaat, de mogelijkheden om belasting te ontwijken en de lage belasting op vermogen in ons land.
In Angelsaksische landen (waarop onze vrijemarkteconomie steeds meer is gaan lijken) is de belasting van vermogens tweemaal zo hoog.
Van Bavel verbaast zich erover dat rond wetgeving hierover nauwelijks politieke discussie is geweest.
Bron de Sociale Alliantie

 Horoscoop Rutte
Horoscoop Rutte-doctrine 2021 wat moet zichtbaar worden

 

Wat maakt hem ongrijpbaar!

De Zon van Rutte staat in Waterman in huis 6 = Werk
Kenmerken die bij een Waterman horen zijn:
Wild onafhankelijk zijneigen weg kunnen gaan, menslievend voor de middenklasse, excentriek bijv heeft geen partner, idealistisch voor het liberalisme.
Onpersoonlijk en hard wat zich bij Rutte uit bij het gegeven dat er een enorme sociale achterstand is.
Eigenwijs laat zich niet snel beïnvloeden, prikkelbaar achter de schermen. Deze eigenschappen komen vooral in zijn werk tot uiting.

De Maan van Rutte staat in Ram in huis 8
De Maan in Ram is ‘ik voel’, ‘ik vind het zo’. Emotioneel is hij een harde strijder die het niet schuwt om een gevecht aan te gaan.
Het is hierom dat hij geniet als hij uitgedaagd wordt.
Doordat hij zijn maan in het 8ste huis heeft staan weet hij snel de zwakke plekken van zijn tegenstanders te vinden.
Hij houdt van conflicten gewoonweg omdat hij zich heel snel emotioneel op de zwaktes van de ander kan afstellen.
Het kan zijn omdat hij aanvoelt dat iemand complimentjes nodig heeft of gewoonweg dat hij iemand met een vriendelijke woordelijke messteek, bv. bij Wopke Hoekstra kleinerend ‘Wopke’ zegt en hem zo naar beneden sabelt.
Emotioneel is hij een harde man die overtuigd is van dat wat hij voelt ook waar is.

Mercurius van Rutte staat in Vissen in huis 7

Deze stand maakt dat hij in gesprekken, gelijk aan vissen, vaag en gevoelig in gesprekken over kan komen. Hij geeft zich niet snel bloot. Hij stemt zich snel op de anderen af om zo met hen mee te praten, om te absorberen wat zij zeggen. Het lijkt dan alsof hij met je meegaat en je begrijpt. Maar zoals vissen eigen is, blijft hij ongrijpbaar en is hij in staat om met iedereen mee te praten zonder dat hij zijn meningen verandert.

Venus van Rutte staat in in Huis 7

Aangezien zijn Venus ook in huis 7 staat komt hij in gesprekken en ontmoetingen vriendelijk over. Ook hier buigt hij met het grootste gemak met de ander mee. Hij voelt de ander snel aan en weet zich zo gemakkelijk af te stemmen op hem of haar. Die ander voelt zich gezien en denkt ‘oh we zijn het eens, hij voelt mij aan’.
Vissen spiegelen onze gevoelens waardoor we manipuleerbaar zijn.
Hierin schuilt de kracht van Rutte om het iedereen naar de zin te maken met woorden en met sferen. Maar let wel, dit zijn zijn tools om zijn eigen zin door te drukken.

Mars van Rutte staat in Schorpioen in huis 2
Zijn dadendrang en kracht is dat hij een groot uithoudingsvermogen heeft en zijn energie langdurig ergens op kan richten.
Hij kan dingen tot op de bodem uitzoeken en ook deze energie geeft hem de kracht om de zwakheden van anderen bloot te leggen.
Maar ook om zijn eigen zwaktes te verbergen. Als hij ergens voor kiest is hij daar amper van af te brengen.
Zijn vasthoudendheid in keuzes en gedrag kunnen hem bij tijd en wijle zwak maken, omdat hij soms te star en vasthoudend kan zijn in zijn handelen.

Jupiter van Rutte staat in Kreeft in huis 11
Dit geeft hem de kracht om mensen emotioneel te bespelen. Zowel in de goede als kwade zin van het woord.

Saturnus van Rutte staat in Vissen in 8
Met deze stand is hij in staat om zijn verantwoordelijkheden steeds een andere kleur te geven.
Hij past deze gemakkelijk aan naargelang zijn omgeving dat van hem verwacht. Ook hierin is hij vrij ongrijpbaar en vaag. Dit komt ook doordat mensen hem niet echt bevragen.
Zij laten zich steeds verleiden door zijn vage woorden em veranderlijke uitingen.
Om hem echt te bevragen moet je kritisch, rationeel en vasthoudend zijn. Gelijk aan een harpoen die een rechte weg neemt. Anders zwemt de slimme Rutte weg en weerspiegelt hij jouw zwakte:
Namelijk dat je niet vasthoudend en rationeel met je argumenten blijft omgaan.Naast de horoscoop van Rutte vindt je ook  allerlei horoscopenen en tarotleggingen

Wilt u bv. de unieke uitgebreide kinderhoroscoop bestellen voor slechts €32,95 kijk dan hieronder hoe dat gaat.

Wat wordt er behandeld in een kinderhoroscoop

De kinderhoroscoop is onderverdeeld in hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 gaat over de basishouding van je kind.
In hoofdstuk 2 krijg je uitleg over de zon in de astrologie en het sterrenbeeld van je kind.
Dit houdt praktisch in dat we kijken in welk dierenriemteken de zon van je kind staat staat.
Hoofdstuk 3 gaat over de Maan, dit geeft weer hoe je kind zich emotioneel zal ontwikkelen.
Hoofdstuk 4 gaat over hoe je kind zich mentaal ontwikkelt.
Het 5de hoofdstuk vertelt over Venus, over hoe het kind omgaat met affectie en het uiten van liefde.
Hoofdstuk 6 vertelt over Mars, over hoe je kind omgaat met zijn driften.
Hoofdstuk 7 vertelt over Jupiter, over hoe je kind omgaat met plezier maken.
Hoofdstuk 8 vertelt over Saturnus, over hoe je kind omgaat met verantwoordelijkheden.
Hoofdstuk 9 vertelt over de Ascendant, de manier waarop je kind zich toont aan de buitenwereld.
Een kinderhoroscoop telt gemiddeld tussen de 17 en 20 pagina’s.

Benodigdheden bij een bestelling: naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. De betaling van €32,95 gaat via een bankoverschrijving Triodos Bank IBAN NL97 trio 0198516746 t.n.v. W. Kunst.
Na betaling krijgt je jouw uitgebreide horoscoop per email toegestuurd in een mooie pdf opmaak. Aanvragen gaat via het contactformulier klik hier op: contact

Copyright © Willem Kunst
Kinderhoroscoop Kreeft het emotionele kind

Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Terug naar het begin van horoscoop Rutte

 

Rutte tekst @ W.Kunst
horoscoop rutte

Scroll naar boven