Saturnus in Waterman terug naar het midden

Saturnus in Waterman Saturnus in Waterman

Nu we uit de tijd komen dat de planeten Pluto en Saturnus in het teken Steenbok conjunct stonden en werkelijk alle crisissen en extremen naar boven kwamen, (zie artikel Saturnus conjunct Pluto 2020, breekt de tijd aan van Saturnus. Saturnus, de planeet van grenzen en afspraken creëren, gaat in het teken Waterman staan. De symbolische betekenis hiervan is: Alle mensen worden broeders en zusters en we gaan beseffen dat we de hoeders van de aarde zijn.

We leven al geruime tijd in de sfeer dat mensen met uitersten de meningen en richting van maatschappij vormen. Dit leidt tot splitsingen tussen de mensen onderling. Ook dit is het gevolg van Pluto conjunct Saturnus in Steenbok. Alle richtingen en het gedachtengoed van mensen komen naar boven. Alles wat eerst niet gezegd kon worden, toen goede smaak nog de leidraad was, kan nu wel.
Doordat de flanken van extreme meningen de toon voeren zie je dat er splitsingen ontstaan, zelfs in het gematigde middenveld.

Saturnus gaat 17 december in Waterman lopen. De roep naar saamhorigheid zal dan gaan toenemen. Mensen zullen zich langzamerhand weer verenigen. Het Waterman teken is namelijk het teken van gelijkwaardigheid en in verscheidenheid gelijkwaardig.
Het wordt dan tijd dat de gematigde mens zich verantwoordelijk (saturnus) gaat voelen om te zorgen dat we weer meer in het midden gaan staan. Een midden waarin we rekening houden met elkaar en elkander sociaal durven aanspreken op respectvol gedrag.

Waterman is het teken van de mens die zijn goedheid uitgiet over de aarde. Hiermee begint dan ook het begin van ons werkelijk bewustzijn van wat wij met onze moeder aarde doen.
Het wordt een tijd van vernieuwingen op sociaal en emotioneel vlak. Maar ook een tijd waarin wij oog hebben voor hoe we onze economie hebben opgebouwd.

Na 11 jaar VVD – een partij die vooral oog heeft voor bedrijven en winst maken – zien we welke zware wissels dit op onze kleine landje heeft getrokken. Er is structureel te weinig gedaan aan het behoud van onze natuur. Bedrijven konden hier floreren zonder enige afdracht en medebetaling aan het behoud hiervan.

Nu dringt het langzaam door dat ook de VVD verantwoordelijk is voor hoe het met ons land gaat op dit vlak. Het liberalisme heeft tenslotte ook grenzen, het is er teveel op gericht geweest dat iedereen rijk kon worden. Wat natuurlijk een fabel is. Het streven naar rijkdom en meer en meer bezit, leidt tot de vervuiling van onze aarde .

Het  liberalisme van de VVD zal moeten veranderen in een andere vorm. Want we zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat iedereen het goed heeft. Niet zoals nu, dat 1 miljoen mensen in Nederland in armoede leeft.  Of dat van de rijkste Nederlandse huishoudens 1% 1/3 van het private vermogen bezit. Dat betekent dat zij over ruim 500 miljard beschikken, terwijl de 99% anderen Nederlanders het met nog geen 1100 miljard moet doen (20200701 ’rijkste 1 procent in Nederland heeft een derde van het vermogen/joop.bnnvara.nl)

Mijn oproep aan de VVD is neem de kleur aan van je hart. Zorg dat iedereen het goed krijgt en maak van ons land hierdoor wederom het land dat het beste functioneert als de meerderheid elkaar in het midden kan vinden.

Saturnus in Waterman

Naast de informatie over Saturnus in Waterman vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

 

@ Willem Kunst

 Saturnus in Waterman Astrokunst, astrologie content, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment,

Scroll naar boven