Menu Sluiten

Corpus Hermeticum

De mens.

De mens wordt het derde levende wezen genoemd, na God en de Kosmos. Hij overtreft alle andere levende wezens op aarde en is, in de woorden van de Aslepius *,’een groot wonder’. Hij is van nature niet volmaakt, maar kan dit wel worden. Dat hangt samen met de tweevoudige natuur die hem kenmerkt: naar zijn lichaam is hij stoffelijk en in staat tot het goede. Door zijn lichamelijkheid is hij een prooi van zijn hartstochten, die hem suggereren dat de aardse geneugten de zin van het leven uitmaken. Maar in het stoffelijk lichaam bevindt zich ook de ware, de wezenlijke mens, die gekenmerkt wordt door verstand (logos) en de geest (Nous). Deze kunnen door de begeerten van het lichaam in een staat van onbewustheid worden gebracht, een toestand die als een diepe slaap of dronkenschap wordt ervaren. Om tot zichzelf te komen, tot zijn ware zelf, moet de mens weer wakker en nuchter worden. Daarbij heeft hij hulp nodig, en dat is wat Hermes Trismegistus * hem wil geven. Hij helpt de mens op weg door hem te onderrichten over zijn eigen aard, de kosmos en god. Hij begeleidt hem op de weg naar gnosis, naar het uiteindelijke doel, de ervaring van de goddelijke gave. De gangbare opvatting is, dat het verstand de mens doet begrijpen en zijn geest hem het intuïtieve inzicht in de eenheid van het Zijn schenkt.
* Beschrijving dat het goede alleen in god en nergens anders is.
* Hermes Trismegistus was een Egyptische god of een Egyptische
priester die de Hermetica onderwees. Hermetica is de wiskundige benadering van de kosmos die ontstond door de astrologie.

© Willem Kunst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *