Tarot legging De Ster

De uitgebreide tarot legging de Ster geeft informatie over de huidige stand in een bepaalde situatie, de stappen die je het beste zou kunnen nemen, waar je voor op moet passen en wat juist je sterke punten zijn. De legging geeft je 5 heldere inzichten en laat je zien waartoe het tussen nu en een maand kan leiden. Neem even rustig de tijd om je te concentreren op de situatie waarover je meer duidelijkheid wilt krijgen. Stel geen ja/nee-vraag, maar stel je open voor nieuwe inzichten en adviezen omtrent de mogelijkheden en het verloop van de situatie. Klik op vijf kaarten, en dan op ‘OK’ en je krijgt een uitgebreide duiding en uitleg over je situatie of probleem De kaarten zijn beschreven door Petra Stam.

Betalen doe je met je telefoon à €1,30.

Scroll naar top