Geboortehoroscoop

De verhelderende geboortehoroscoop onthult jouw unieke pad!

 

De unieke eigenschappen van de geboortehoroscoop geeft je inzicht in je kwaliteiten, valkuilen, mogelijkheden en hoe je met de liefde omgaat

Tussen de 20 en 30 pagina’s vol tips, Eye openers en bewustmakende adviezen.

Wat kun je ermee?

De geboortehoroscoop geeft een goede beeld van wie je bent. Hierdoor kun je horoscoop gebruiken om meer inzicht in jezelf te krijgen.
Vaak is het zo dat je veel van jezelf zult herkennen en dat is ook de bedoeling.
Hierdoor krijg je meer acceptatie van wie je bent. De geboortehoroscoop is zo geschreven dat lastige dingen duidelijk worden uitgelegd waardoor je er gemakkelijker mee leert om te gaan.

 

Ontdek Jouw Ware Zelf met de Uitgebreide Geboortehoroscoop!
Wil je een dieper inzicht krijgen in de aard van jouw karakter, jouw talenten, valkuilen en natuurlijke krachten? Dan is de Uitgebreide Geboortehoroscoop precies wat je nodig hebt!

Ontdek Jouw Unieke Eigenschappen

Deze horoscoop biedt een diepgaande analyse van jouw persoonlijkheid, leerbaarheid en potentieel. Leer meer over jezelf dan ooit tevoren en ontdek hoe je je talenten kunt benutten en valkuilen kunt overwinnen.

Verhelderende Inzichten in Liefde en Vriendschap

Ontdek hoe je omgaat met liefde en vriendschap op basis van de stand van de planeten op het moment van jouw geboorte. Leer je persoonlijke natuurlijke krachten kennen en hoe je deze kunt inzetten in relaties.

Het Perfecte Originele Cadeau

Op zoek naar een uniek cadeau voor een verjaardag of kraamvisite? Geef dan de Uitgebreide Geboortehoroscoop! Het is een geschenk vol betekenis en diepgang, waarmee je anderen kunt helpen zichzelf beter te begrijpen.

Voor meer toelichting op de inhoud en hoe deze horoscoop je kan helpen, lees verder onder het contactformulier.

Prijs € 80 – Geboortehoroscoop zonder een persoonlijk consult
Prijs € 140 – Geboortehoroscoop met een persoonlijk consult van anderhalf uur (ook online mogelijk)

Benodigdheden bij een bestelling:
Naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
Betaling IBAN: NL97 trio 0198516746 t.n.v. W.Kunst.
Na betaling krijgt u uw uitgebreide horoscoop per e-mail toegestuurd als pdf-bestand in een mooie opmaak.

Aanvragen kan via dit contactformulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Thema’s die behandeld worden in een geboortehoroscoop (in het kort):

 • Basisdriften
 • Karakter: wie ben ik
 • Emoties: wat voel ik
 • Verstand: hoe denk ik
 • Liefde: waar verlang ik naar
 • Kracht: waar komt mijn energie tot zijn recht
 • Groei: hoe ontwikkel ik me
 • Begrenzen: welke kaders heb ik nodig
 • Onafhankelijkheid: waar ligt mijn originaliteit
 • Sensitiviteit: hoe zet ik mijn voelsprieten uit
 • Wat is mijn masker: hoe kom ik over
 • Crisissen: waar ligt mijn pad om te transformeren
 • Opdracht waar ligt mijn doel in deze horoscoop
 • Waar vind ik mijn geluk

Thema’s die behandeld worden in een geboortehoroscoop (uitgebreid):

wat betekend jouw sterreenbeeld
Wat betekent de Zon?

De Zon staat voor ons ego en hoe deze door de ander gestreeld kan worden. De Zon laat jouw trots en jouw kracht zien. Het is een zeer belangrijke planeet in de geboortehoroscoop, want hij vertegenwoordigt ook hoe je graag opgemerkt wenst te worden door de ander. De Zon vertegenwoordigt ook je gevoelige plek voor complimentjes. Hij geeft het puurste van jezelf weer. Of je een vuur-, aarde-, lucht- of waterzonneteken hebt, is bepalend voor hoe je je op deze manier manifesteert.

De vuur-zon heeft passie nodig en avontuur, samen dingen doen is belangrijk. Zo heeft de aarde-zon meer tastbaarheid nodig en wil hij fysiek kunnen zijn. De lucht-zon wil goed kunnen communiceren om het intellect te prikkelen.
Voor de water-zon is het belangrijk dat hij voelt dat het goed zit want dat geeft zekerheid.

Echter, bovenal wil de Zon gezien worden en zich verwarmen aan de erkenning van zijn geliefden. Wanneer iemand gelukkig is bijvoorbeeld. in de liefde, dan zegt men vaak dat hij straalt van oor tot oor.
Dat is eigenlijk wat de Zon het liefste en altijd zou willen. Helaas is dit niet mogelijk. Maar de kracht die erkenning aan de bron van ons bestaan biedt, levert zoveel kracht op dat jouw zon daarmee in staat is om de meeste tegenslagen te verslaan.

Wat betekent de Maan?
wat betekent de maan ivoor jou sterrenbeeld

De Maan staat voor je emoties en de manier waarop je deze wilt delen. De Maan geeft ook weer hoe we veiligheid bij elkaar zoeken. In de geboortehoroscoop is de Maan dan ook zeer belangrijk.
Zij geeft weer hoe we bereid zijn om voor elkaar te zorgen, maar ook hoe we bereid zijn om onszelf even opzij te zetten voor de ander. We gebruiken de Maankracht om te begrijpen hoe de ander zich voelt en wat we kunnen doen voor elkaar.
De maan geeft ook onze dagelijkse emoties weer. Je zou in die zin dus kunnen zeggen dat iemands gevoeligheid goed af te lezen is van iemands houding of gezicht. In de geboortehoroscoop staat de Maan voor het vrouwelijke.
De Maan staat voor de manier waarop we proberen om het elkaar naar de zin te maken.
Ook verbeeldt ze hoe je de ander laat voelen dat hij welkom is en zich bij jou thuis mag voelen.

Wat betekent Mercurius?
Wat betekent Mercurius voor jou sterrenbeeld
In de geboortehoroscoop staat Mercurius voor de manier waarop we met elkaar communiceren. Ook symboliseert Mercurius op welk vlak onze interesses liggen en hoe we deze met elkaar delen.
Mercurius staat voor ons intellect, het is geen fysieke planeet. Deze planeet verbeeldt veeleer hoe we omgaan met onze nieuwsgierigheid en waar onze mentale behoeftes liggen.
Mercurius is de bode van de goden of anders gezegd, verstand geeft ons de mogelijkheid om alle andere gevoelens en driften tot uitdrukking te brengen.
Mercurius, ons verstand, geeft onze verfijning aan. Door te denken en afstand te nemen van het persoonlijke, kunnen we onszelf en die ander beter zien.

Wat betekent de Venus?
wat beteket Venus voor jou sterrenbeeld
Venus is de planeet van de liefde. Zij geeft aan hoe we met de liefde omgaan en hoe we onze affectie naar een ander uiten. Venus staat voor schoonheid en het mooie in het leven.
Zo valt de één meer voor de mooie vormen en de ander meer voor iemand met een liefdevolle inborst. Over schoonheid valt niet te twisten, iedereen heeft zo zijn eigen kijk op wat hij wel en niet mooi vindt.

Maar de liefde en de kunst, het gevoel voor mooie dingen, kleurt de wereld zeer aangenaam. Zonder de verfraaiing van Venus zou de wereld er een stuk onprettiger uitzien.
Venus geeft dus ook aan hoe we onszelf gecultiveerd hebben en in welke vorm we omgaan met de anderen. Venus staat voor hoe we de ander liefhebben en hoe we zelf lief gevonden willen worden.

Wat betekent de Mars?
Wat betekent mars voor jou sterrenbeeld

Mars is de planeet van onze persoonlijk kracht en hij geeft ons libido aan. Mars is een seksueel getinte planeet die onze passie tot uitdrukking brengt. Ook symboliseert Mars waartoe we bereid zijn om voor te strijden. Mars heeft iets basaals en in eerste instantie in de vorm van onze drift. Deze moeten we leren te cultiveren en af te stemmen op de ander. Om die reden blijkt dat Mars vanuit zichzelf gaat en pas achteraf kan zien wat zijn ‘slagveld’ is geweest. In de Geboortehoroscoop staat mars voor onze hartstocht, dadendrang en hoe we de ander willen overtuigen. Mars staat voor onze pure prestatiedrang en de wijze waarop we deze uiten en willen beleven.

Wat betekent de Jupiter?
Wat betekent Jupiter voor jou sterrenbeeld
Jupiter staat in de horoscoop voor het vertrouwen hebben in de toekomst. Ook staat hij voor de manier waarop je plezier maakt en omgaat met humor.
Vandaar ook dat Jupiter in de horoscoop symboliseert hoe we het leven relativeren.
Een gezonde dosis humor helpt ons om door zware tijden heen te komen. Soms is het beter om te lachen, wanneer er dingen mislukken, zodat je even ontspant en afstand neemt van een eventueel probleem.
Het zal dan vaak naderhand blijken dat je beter in staat bent geweest om een oplossing te bedenken.
In de horoscoop kunnen je je geluksgevoel intensiveren waardoor het verlangen om aan een toekomst te werken, versterkt wordt.
Het levensgeluk, maar ook de humor, maakt in onze hersenen stoffen aan, endorfine, waardoor we het leven gemakkelijker aankunnen. In die zin is gelukkig zijn en blijven, het belangrijkste om vol overgave het leven tegemoet te treden.

Wat betekent de Saturnus?
Wat betekent saturnus voor jou sterrenbeeld

Saturnus is de planeet van de begrenzing en van het kale bestaan van het leven. In de geboortehoroscoop geeft Saturnus aan hoe we omgaan met bepaalde angsten en het stellen van grenzen aan anderen en onszelf.
Saturnus symboliseert de beperkingen die we bezitten. Vandaar dat Saturnus in een geboortehoroscoop ook verbeeldt of je elkaar kunnen respecteren of niet.
Uiteraard laat Saturnus ook zien hoe je met je onvermogen omgaan, want tenslotte is er niemand perfect. Saturnus staat voor hoe we iets willen bereiken en wat we er voor over hebben om de top te halen.
Saturnus is de poort van ons bewustzijn, deze inhoud vertegenwoordigt de grens tussen jou en de anderen. Kortom, hoe goed jij voor jezelf kunt zorgen.

Wat betekent de Uranus?
Wat betekent UIranus voor je sterrenbeeld

Uranus vertegenwoordigt onze vrijheidsdrang en de manier waarop we onze originaliteit tot uitdrukking weten te brengen.
In de geboortehoroscoop vertegenwoordigt hij ook de manier waarop we als gelijken met elkaar om kunnen gaan en toch onze eigenheid kunnen bewaren.
Uranus is de planeet die ons leert om sociaal en gelijkwaardig met anderen om te gaan. Uranus gaat meer over geestelijke “liefde” lees gelijkwaardigheid dan over ongelijkheid.
Uranus staat in die zin ook voor het sociale medeleven met de medemens.

Wat betekent de Neptunus?
Wat betekent Neptunus voor je sterrenbeeld
Neptunus is de planeet van de hoge verwachtingen en het verlangen om voor de idealen te gaan die we hebben, of deze nu realistisch zijn of niet.
Neptunus vertegenwoordigt meer het ‘onderbuikgevoel’, het gevoel dat je onbewust zegt of iets goed of fout voor jou aanvoelt.
Neptunus is ook een lastige planeet omdat hij ons soms het zicht op de realiteit kan ontnemen.
In de Geboortehoroscoop staat Neptunus tevens voor het romantisch, lieflijke en enigszins naïeve in ons zelf.
Neptunus staat voor de dichterskunst en voor mooie beelden en de verleiding alsook voor de manier waarop je elkaar of situaties kunt ver idealiseren.
Neptunus geeft in de horoscoop aan wat je lastig vindt om een ander duidelijk te tonen. Waardoor je, indien je geen duidelijke aansluiting bij die ander kunt ervaren, je alleen kunt voelen.

Wat betekent de Pluto?
Wat betekent Pluto voor jou sterrenbeeld

Pluto geeft onze verborgen verlangens weer en de angst om onze zwakke plekken te tonen aan de ander.
Pluto staat in de horoscoop voor het sterke, intense verlangen om bij de ander te zijn, maar ook voor hoe we onze seksualiteit uiten.
Pluto laat zien of we daar bang voor zijn of juist open voor staan. Pluto vertegenwoordigt ook onze oude angsten en hebbelijkheden die we liever verborgen zouden houden voor de ander.
In die zin is Pluto een moeilijke planeet maar bovenal een mooie planeet. Wand je je angsten overwint staat de weg naar vrijheid open en kun je zijn wie je bent zonder schaamte.

Wat betekent de Ascendant?
acendant in de geboorte horoscoop
Dit is de manier waarop je je presenteert naar de wereld en hoe je deze in je opneemt = de persona; persona betekent in het Grieks masker; dit staat voor je natuur; door je hier bewust van te worden en de binnenkant van je zelf te leren kennen leer je je geestelijke wereld te herkennen en te gebruiken.

Wat betekent het gelukspunt?
gelukspunt in een geboortehoroscoop
Wat is voor jou belangrijk om je gelukkig te kunnen voelen. In een horoscoop staan twee directe aanwijzingen om te zien hoe je je geluk kunt vinden. Eén is de gelukspunt en de ander is Jupiter.
Het gelukspunt geeft aan waar je je op een aardse manier het meest gelukkig kunt voelen. En Jupiter geeft weer hoe we kunnen werken aan ons geluk.

Wat betekent de Noordknoop?

De opdracht in de horoscoop geeft de synthese weer van het waarom we hier zijn; wat we te leren hebben en wat we daardoor mee moeten maken in dit leven.
In de astrologische filosofie, zoals in veel andere filosofieën, word je hier op aarde gebo­ren om dingen te leren – er moet immers een reden van bestaan zijn – zingeving.
In de astrologie, gnostiek en metafysica gaat het erom om op de een of andere manier, buiten de gewaarwordingswereld om, een wereld van de geest te herkennen en te integreren.

Wat is een geboortehoroscoop?

Een geboortehoroscoop is een persoonlijke karakterbeschrijving. Dit is mogelijk omdat een horoscoop uit zeer veel componenten bestaat.
Iedereen weet wel wat zijn sterrenbeeld is, maar dit is één onderdeeltje van een horoscoop, namelijk de Zon.
Als de Zon bij de geboorte bijvoorbeeld in Ram staat, dan zeg je “ik ben een Ram”. Echter, dat zou veel te weinig weergeven van een redelijk beeld van iemands karakter.
In een horoscoop spelen nog 8 andere planeten mee plus de 12 huizen en de onderlinge verhoudingen tussen al deze componenten.

 

 

Geboortehoroscoop Ram het vurige typeGeboortehoroscoop Stier de genieterGeboortehoroscoop Tweelingen de nieuwsgierigeGeboortehoroscoop Kreeft Kreeft is een gevoelig type ze zijn meelevend van aardGeboortehoroscoop Leeuw het vurige typeGeboortehoroscoop Maagd de pientereGeboortehoroscoop Weegschaalgeboortehoroscoop Schorpioen de onderzoeker geboortehoroscoop boogschutter de zoekergeboortehoroscoop steenbok de verandwoordelijkegeboortehoroscoop waterman de onafhankelijke geboortehoroscoop vissen de gevoelige


Reverenties
‘Meneer Kunst,

Ik heb uw werk met plezier gelezen en ik wil u er hartelijk voor bedanken.

Met vr. groeten, Cor’

‘Beste Willem,

Bij deze wil ik je laten weten dat je mijn horoscoop mooi verwoord hebt en goed en duidelijk beschreven is. Mijn complimenten.

Groet, Igor’

‘Beste Willem,

Wat een zorgvuldige, uitgebreide en genuanceerde uitleg.
Een uitleg die niet vastligt en waar je zelf nog verdere invulling aan kan geven.
Ik ben er heel blij mee. Dank je wel.

Vriendelijke groet van, Elsbet

Op AstroKunst vindt je ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie.

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


 

Naast de uitgebreide horoscopen vind je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben, lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basiskarakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vind je hier tarotleggingen

AstroKunst verzorgt gratis de tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten € 5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten € 5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op AstroKunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarotkaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’. De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema’s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven.
Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarotkaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

Tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe je je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet.
Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe we zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

Planetdance is een gratis astrologie programma

by Jean Cremers

http://www.jcremers.com

geboortehoroscoop tekst @ W.Kunst
geboortehoroscoop Kinderhoroscoop Astrologie horoscopen tarot

 

 

Scroll naar boven