Kinderhoroscoop bestellen

Bestel de bijzondere uitgebreide kinderhoroscoop voor slechts € 27,50

Kinderhoroscopen Ontdek de Sterrenkracht van Jouw Kindje: Unieke Persoonlijke Kinderhoroscoop met Liefdevolle Opvoedtips

“Ontdek de unieke kinderhoroscoop met waardevolle opvoedtips!”

Leer meer over het sterrenbeeld van je kind en ontvang praktisch advies voor jonge ouders en grootouders.
Laat je kleintje stralen met onze individuele aanpak! Onze kinderhoroscopen worden op maat gemaakt, gebaseerd op de unieke geboortegegevens van jouw kindje.

Ontdek de persoonlijke kenmerken en potentie van jouw kleintje zonder astrologische voorkennis!
Onze horoscopen worden in begrijpelijke taal gepresenteerd, zodat ouders gemakkelijk de astrologische inzichten kunnen begrijpen en toepassen.
Geef jezelf de handvatten om je kindje beter te begrijpen en te begeleiden naar een fijne toekomst.

* Ontvang nu volledige kinderhoroscoop voor slechts € 27,50, in plaats van € 37,50!

Benodigdheden bij een bestelling: Naam, kind, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats jongen of meisje.
Betaling IBAN: NL97 trio 0198516746 t.n.v. W. Kunst.
Bestellen gaat via het contactformulier. Na betaling krijgt je de horoscoop in een mooi pdf naar je e-mail toegestuurd.

* De kinderhoroscoop is een fantastisch kraamcadeau, maar kan ook op elke bijzondere dag van de baby, peuter, of tiener, gegeven worden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Opvoedtips voor je kind(deren)

 • Laat je kleintje stralen met onze individuele aanpak!
 • Onze kinderhoroscopen worden op maat gemaakt, gebaseerd op de unieke geboortegegevens van jouw kindje.
 • Ontdek de persoonlijke kenmerken en potentie van jouw kleintje.
 • Geen astrologische voorkennis vereist! Onze kinderhoroscopen worden in begrijpelijke taal gepresenteerd, zodat ouders gemakkelijk de astrologische inzichten kunnen begrijpen en toepassen.
 • Geef je zelf de handvaten om je kindje beter te begrijpen, zodat je het kan begeleiden naar een fijne toekomst.
 • De kinderhoroscoop is een fantastisch kraamcadeau, maar kan ook op elke bijzondere van de baby, peuter, of tiener, gegeven worden.

Inhoud van een uitgebeirde kinderhoroscoop:

Hoofdstuk 1
Dit hoofdstuk gaat over of u een vuur, aarde, lucht of water kindje heeft.

Hoofdstuk 2

Hier krijgt u eerst uitleg over de zon in de astrologie.

Daarna gaat het over het  sterrenbeeld van je kindje wat praktisch inhoudt dat we kijken in welk dierenriemteken de zon staat.

Hoofdstuk 3

Dit hoofdstuk vertelt over de Maan, over hoe je kindje zich emotioneel zal ontwikkelen.

Hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk vertelt over Mercurius, over hoe je kindje zich mentaal zal ontwikkelen.

Hoofdstuk 5

Dit hoofdstuk vertelt over Venus, over hoe je kindje omgaat met affectie.

Hoofdstuk 6

Dit hoofdstuk vertelt over Mars, over hoe kindje omgaat met zijn driften.

Hoofdstuk 7

Dit hoofdstuk vertelt over Jupiter, over hoe kindje omgaat met plezier maken.

Hoofdstuk 8

Dit hoofdstuk vertelt over Saturnus, over hoe kindje omgaat met verantwoordelijkheden.

Hoofdstuk 9

Dit hoofdstuk vertelt over de Ascendant, de manier waarop je kindje zich toont naar de buitenwereld.

Ram Kinderhoroscoop nu slechts voor € 27,50 Ram Sterrenbeeld

(20 maart tot en met 20 april)
Heeft uw kind het sterrenbeeld Ram, dan zult u vast herkennen dat u een ondernemend kind hebt.
Het huis is waarschijnlijk vaak te klein.
Dat komt doordat uw ram kindje graag actief bezig is. Ook laat het zich graag uitdagen door anderen. Dan lijkt het wel of het over een onuitputtelijke energie beschikt.
Het is dan vast ook niet eenvoudig om uw kind elke dag op tijd in bed te krijgen.Als Ram kind kan uw kind over een sterke drift beschikken.
Hij wil bij spelletjes graag van anderen winnen. Dit kan met leeftijdsgenootjes soms tot conflictjes leiden als zij in mindere mate deze drive hebben.
Het is daarom helpend als uw Rammetje kind leert om te gaan met verlieservaringen. Dat maakt aan de ene kant voor uw kind zelf het leven prettiger.
Maar ook helpt het daarmee voorkomen dat uw kindje door andere kinderen niet meer wordt uitgenodigd bij hun spel.

Uw Ram kindje zal hoogstwaarschijnlijk recht door zee zijn. Het positieve hiervan is dat het doorgaans eerlijk is.
De keerzijde van deze eerlijkheid is dat het hem of haar soms wat tactloos maakt in contact met anderen.
En ook al heeft uw kind dan misschien gelijk, de meeste mensen vinden het niet prettig als ze vrij direct met hun ongelijk of hun minder sterke kanten worden geconfronteerd.
Als ouder kunt u uw Ram kindje leren om ook door de ogen van de ander te kijken. Dit stelt uw kind in staat om met behoud van zijn passie zijn rol in harmonie met anderen op te pakken.

Typeringen Ram

 • Avontuurlijk
 • Moedig
 • Recht door zee
 • Buitengewoon energiek
 • Driftig

Wat bij Ram hoort

  • De planeet die bij het sterrenbeeld Ram hoort is Mars
  • Mars is de God van de strijd en het onverschrokken zijn deze hoort bij Ram.
  • Het leerpunt van het Ram kind zijn typeringen van Weegschaal
  • Sterrenbeeld Ram is een Vuur teken
  • Ram is het 1ste teken, Ram is een hoofd teken

Kinderhoroscoop Stier de genieter bestel nu voor slechts € 27,50
Stier Sterrenbeeld

(20 april  –  21 mei)
Als uw kind als sterrenbeeld Stier heeft, zal het qua uitstraling waarschijnlijk natuurlijk overkomen. Omdat uw kind fysiek is ingesteld, heeft het een duidelijke behoefte om zijn omgeving te kunnen betasten.
Het is belangrijk voor uw Stier kindje dat de dingen om hem heen concreet en duidelijk zijn.
Hier liggen voor u als opvoeder dan ook meteen de aandachtspunten, bijvoorbeeld wat betreft de indeling en inrichting van de leefomgeving bij u thuis.

Als Stier kind is uw kind rustig van aard en bezit het een natuurlijk talent om te kunnen genieten. Dit wil zeker niet zeggen dat er geen drift in dit Stier kind zit. Het zal alleen niet zo snel uit het lood geslagen zijn.
Maar als uw Stier kindje eenmaal kwaad is dan kan het ook echt door het lint gaan. U zult vast herkennen dat het dan behoorlijk wat tijd en moeite vraagt om hem/haar weer tot bedaren te brengen.

Waarschijnlijk is uw Stier kind gevoelig voor ambachtelijke werk en toont het interesse tonen voor ‘schone’ zaken.
Het kan daarom leuk zijn om hem of haar te stimuleren tot creatieve activiteiten zoals schilderen of beeldhouwen. Voorwaarde hierbij is echter wel dat het niet .te iel en te verfijnd mag zijn.
Stier is het 2de teken van de dierenriem. Stier is een vast teken.

Typeringen Stier

  • Betrouwbaar
  • Genotzuchtig
  • Kunstzinnig
  • Standvastig

Wat bij Stier hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Stier is Venus
  • God van de liefde en schoonheid
  • Het leerpunt van het Stier kind zijn typeringen van Schorpioen.

Bestel de kinderhoroscoop Tweelingen nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50
Tweelingen Sterrenbeeld

tweelingen (21 mei – 21 juni)
Kinderhoroscoop Tweelingen: U heeft het vast al gemerkt dat uw kind nieuwsgierig van aard is. Met het sterrenbeeld Tweelingen, zit uw kind vaak boordevol vragen.
Het wil overal van afweten, rationeel begrijpen waar iets om gaat en er woorden aan kunnen geven. Dit maakt uw tweelingen kindje kwiek en altijd alert op zijn omgeving om deze maar te leren begrijpen.
Deze informatiebehoefte zorgt er in aanleg voor dat uw Tweelingen kind intelligent kan zijn. Maar daarvoor heeft hij of zij wel wat hulp nodig om te leren focussen.

De uitdaging ligt er dat uw Tweelingen kindje leert onderscheiden welke informatie wel en welke niet belangrijk is om op te nemen.
Deze verbeterde focus zal uw Tweelingen kind ook helpen om zijn of haar interesses te kaderen en er een richting aan te geven.
Juist als uw kind die rode draad gevonden heeft, is het genegen om over zijn interesses meer te lezen en te leren en zich in het onderwerp te verdiepen.

Dit ontwikkelen van focus is dus belangrijk voor uw kind. Het risico bestaat namelijk dat hij of zij door de vluchtige manier van informatie verzamelen slechts over losse oppervlakkige kennis beschikt.
Feiten en feitjes blijven als los zand als ze niet met elkaar worden verbonden. Leert uw Tweelingen kindje deze te combineren, dan ontdekt hij hun ware betekenis.
U voelt het al, dit is een belangrijk punt waarin u als opvoeder, naast de school, een belangrijke rol voor uw kind kunt vervullen.
Tweelingen is het 3de teken van de dierenriem. Tweelingen is een bewegelijk teken

Typeringen Tweelingen

 • Nieuwsgierig
 • Ondernemend
 • Kletskont
 • Verbindend

Wat bij Tweelingen hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Tweelingen is Mercurius
  • God van overdracht van kennis en bode tussen de goden onderling
  • Het leerpunt van het Tweelingen kind zijn typeringen van Boogschutter
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.

Bestel de kinderhoroscoop Kreeft nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50
Kreeft Sterrenbeeld

(21 juni – 23 juli)
Eigenschappen van het Kreeft Kind
Kinderhoroscoop Kreeft, het Kreeft kind, is een kind dat emotioneel betrokken van aard is. Het zal gevoelig zijn voor zijn omgeving en met name de sfeer in het gezin goed aanvoelen.
Het zal ook op een gevoelsmatige manier leren en om die reden zeer veel gedrag kopiëren. Dit doet het niet zozeer om na te apen, maar om te voelen hoe het voor die ander is en wat het er zelf mee zou kunnen.

Wat betreft dit imitatiegedrag lijkt het Kreeft kind op een spiegel en zal het zijn opvoeders menigmaal versteld doen staan.
Men ziet hem dan dingen doen of zeggen die van de opvoeders afkomstig zijn, maar waarvan deze zich niet eens zo bewust was.
Het mooie hiervan is dat zij zichzelf op deze manier via hun kind beter leren kennen. Soms is het echter ook lastig.
Men laat bijvoorbeeld per ongeluk iets vallen en zegt ‘shit’, en niet veel later hoort men het kind bij iets wat mislukt op dezelfde toon ook ‘shit’ zeggen…
Juist omdat het Kreeft kind zo sterk beïnvloedbaar is door zijn directe omgeving, is het voor dit kind bijzonder belangrijk dat het in een veilige omgeving opgroeit.
Mochten er tussen de opvoeders onderling spanningen zijn, dan is het zaak dit kind daarmee zo weinig mogelijk te belasten.

Met een Kreeft kind in uw gezin, hebt u een kind in huis dat emotioneel betrokken is van aard. Uw Kreeft kindje zal gevoelig zijn voor de directe omgeving en met name de sfeer in het gezin goed aanvoelen.
Het zal ook op een gevoelsmatige manier leren en om die reden zeer veel gedrag kopiëren. Dit kopiëren doet uw kind niet zozeer om na te apen, maar vooral om te voelen hoe het voor die ander is.
Dit doorvoelen helpt om te weten wat hij of zij er zelf mee zou kunnen.

Misschien herkent u het dat het soms is alsof u in de spiegel kijkt als u uw Kreeft kind gadeslaat. Het kan u versteld doen staan, zeker als het gaat om gedragingen van u als opvoeder waar u zich niet eens zo bewust van was.
Zo kunt u opeens u zelf via uw kind beter leren kennen, hoe mooi en onschuldig kan het zijn.

Soms is het echter ook lastig. U laat bijvoorbeeld per ongeluk iets vallen en zegt ‘GVD’. Niet veel later hoort u ook dat bij uw Kreeft kind als een echo terug.
Dit is natuurlijk een onschuldig voorbeeld, maar het maakt duidelijk in welke sterke mate een Kreeft kind beïnvloedbaar is.
En hierom temeer is het voor uw kind bijzonder belangrijk dat het in een veilige omgeving opgroeit. Het stelt u ook voor de taak om bij onderlinge spanningen uw kind daarmee zo weinig mogelijk te belasten.
Kreeft is het 4de teken. Kreeft is een hoofd teken.

Typeringen Kreeft

  • Gezellig
  • Gevoelig
  • Zorgzaam
  • Betrokken
  • Grillig

Wat bij Kreeft hoort

  • Planeet die bij de Kreeft hoort is de Maan
  • Maan Godin van het scheppende de en het vrouwelijke zijn
  • Het leerpunt van het Kreeft kind zijn typeringen van Steenbok
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50 . Kinderhoroscoop Leeuw: Dit kun je verwachten van je speelde Leeuwtje
Leeuw Sterrenbeeld

(23 juli tot en met 22 augustus)

Eigenschappen van een Leeuw kind
Het Leeuw kind: Heeft u een kind met het sterrenbeeld Leeuw, dan heeft u een zonnig kind in huis. Uw kind houdt ervan om de wereld op een speelse en onschuldige manier te ontdekken.
Het ziet nog geen kwaad in de dingen of de mensen om hem heen, laat staan in zichzelf.
Als Leeuw kind staat uw kind graag in het middelpunt van de belangstelling en met zijn of haar zonnige uitstraling is dat ook niet zo gek.
Als uw kind onder zijn vrienden is, zult u vast herkennen dat het regelmatig letterlijk in het midden van een groep vriendjes staat.
Uw Leeuw kind kan hier volop van genieten, maar zeker niet op een egoïstische manier. Hij of zij is namelijk bereid om anderen evenveel mee te laten genieten.

Uw Leeuw kindje vindt het leuk om anderen te enthousiasmeren. Hij of zij geniet er vooral van om elkaar via het spel uit te dagen en daarin steeds wat verder en dieper te gaan.
Misschien dat sommigen hiervan terugschrikken, echter voor de meeste mensen betekent het een persoonlijke verrijking om uw Leeuw kindje in de buurt te hebben.
Op deze wijze draagt het, hoe jong ook, al wezenlijk bij aan de persoonlijke ontplooiing van anderen. Uw Leeuw kindje heeft een trots karakter en is loyaal tegenover de mensen die dicht bij hem staan.
Dit loyaliteitsgevoel zorgt ervoor dat hij of zij voor zijn dierbaren in de bres zal springen en hen, als dat nodig zou zijn, hoe dan ook verdedigt. Dit geeft uw Leeuw kindje een trots gevoel en hij of zij put daaruit zijn zelfrespect.

Typeringen Leeuw

   • Creatief Leider
   • Speels
   • Enthousiasmerend
   • dominant

Wat bij Leeuw hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Leeuw is de Zon
  • Zon is God van het leven en voeder van het heelal
  • Het leerpunt van het Leeuw kind zijn typeringen van Waterman.
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.
  • Leeuw is het 5de teken van de dierenriem. Leeuw is een vast teken.
  • De zon hoort bij Leeuw vandaar dat uw kind een zonnetje in huis kan zijn.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Kinderhoroscoop Maagd
Maagd Sterrenbeeld

(23 augustus – 23 september)
Eigenschappen van uw Maagd kindje
Met uw kind met het sterrenbeeld Maagd heeft u een kind thuis dat geordend en precies van aard is. Met zijn scherpe blik is hij gevoelig zijn voor elk detail in zijn omgeving.
En het talent om de wereld om zich heen te ordenen kan letterlijk, via het opruimen, en figuurlijk, in zijn organiserende vermogen, zichtbaar zijn.

Als Maagd kind zal het zich zich uitstekend thuis voelen in de natuur. Uw kind heeft een natuurlijke sensitiviteit voor alles wat gezond voor hem is.
Vaak weet uw Maagd kind uit zichzelf een bepaalde netheid in zijn omgeving te creëren.
Uw kind beschikt hoogstwaarschijnlijk over een zekere mate van technisch vernuft. Aan voorwerpen zal hij graag friemelen.
Hij wil ze uit elkaar halen, de afzonderlijke onderdelen onderzoeken om zo te kunnen snappen hoe iets in elkaar is gezet.

Misschien herkent u het dat uw kind soms nerveus kan overkomen. Dit verdwijnt zodra het ergens aan kan werken.
Uw kind is leergierig en schuwt het niet om hard aan de slag te gaan.
En een microscoop of een telescoop stilt grotendeels zijn honger naar kennis en de drang om te analyseren hoe de dingen in elkaar zitten.
Met hem of haar heeft u een echte jonge onderzoeker in huis.

Typeringen Maagd

  • Eerlijk
  • Praktisch
  • Bescheiden
  • Gedisciplineerd

Wat bij Maagd hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Maagd is Mercurius
  • God van overdracht van kennis en bode tussen de goden onderling
  • Het leerpunt van het Maagd kind zijn typeringen van Vissen.
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.Maagd is het 6de teken,
  • Maagd is een beweeglijk teken, maagd mensen zijn vaak scherp en kritisch door hun goed oog voor details.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Weegschaal kinderhoroscoop
Weegschaal kind

(23 september – 23 oktober)
Uw kind met het sterrenbeeld Weegschaal is vredelievend van aard. Uit de sterke gerichtheid op zijn directe omgeving, blijkt hoezeer uw kind gevoelig is voor de sfeer om hem heen.
Uw kind streeft naar een zo groot mogelijke harmonie.

Als Weegschaal kind beschikt uw kind over een natuurlijke neiging om te gaan bemiddelen.
Vooral bij conflicten in de directe omgeving voelt het zich genoodzaakt om ervoor te zorgen dat alles weer in orde komt.
Voor u als opvoeder kan het daarom belangrijk zijn dat u uw Weegschaal kindje leert dat het niet verantwoordelijk is voor disharmonie die anderen creëren.
Het helpt om bijvoorbeeld te zeggen dat papa en/of mama het probleem wel zullen oplossen.

Uw Weegschaal kind heeft waarschijnlijk een goed gevoel voor schoonheid. Dit kan tot uiting komen op het creatieve vlak of op het gebied van esthetiek.
U doet uw kind een groot plezier als het op enigerlei wijze kan ontdekken welke uitdrukkingsvorm bij hem past.
Geef het een kwast en een doek en laat het ontdekken of dit hem ligt. Ook zou u uw Weegschaal kindje mooie boeken kunnen aanbieden.
Verhalen met als thema ‘goed en slecht’ of andere uitdagende levensvraagstukken, stimuleren uw kind te kiezen voor wat het juiste is.

Typeringen Weegschaal

  • Kunstzinnig
  • Hoffelijk
  • Hulpvaardig
  • verdraagzaam
  • Besluiteloos

Wat bij Weegschaal hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Schorpioen is Pluto
  • God van de transformatie en vernietiging
  • Het leerpunt van het Schorpioenkind zijn typeringen van Stier.
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie bovenaan het artikel hoe dit gaat.
  • De planeet bij sterrenbeeld Weegschaal is Venus
  • God van de liefde en schoonheid
  • Het leerpunt van het Weegschaal kind zijn typeringen van Ram.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Kinderhoroscoop Schorpioen
Schorpioen Sterrenbeeld

(23 oktober – 22 november)
Hebt u een kind met het sterrenbeeld Schorpioen, dan herkent u vast dat uw kind onderzoekend van aard is.
Het zal krachtige emoties hebben die hem ertoe aanzetten om te willen achterhalen wat waar is en wat nep is.

Deze onderzoekende houding zal vooral sterk aanwezig zijn ten aanzien van de gevoelswereld.

Uw kind zal een natuurlijke neiging hebben om tot op de bodem van zijn gevoelens te gaan.
Dit laatste maakt uw Schorpioen kind scherp maar tegelijkertijd ook gevoelig voor spanningen en onaangename gevoelens van anderen.
Als Schorpioen kind zal uw kind bij gevoelens van onveiligheid proberen zich af te sluiten om zo niet kwetsbaar te hoeven zijn.

U kunt als ouder hem of haar in dergelijke situaties helpen door uit te leggen dat het tonen van gevoelens niet pijnlijk hoeft te zijn.
Als u daarbij zelf ook als voorbeeld dient, in hoe je dat doet, heeft dit het meeste effect op uw kind.
Als uw kind goed in zijn vel zit en zich veilig voelt, zal het een echte speurneus zijn.

Het zal bij wijze van spreken onder elke steen willen kijken om te achterhalen wat daar verborgen ligt.
Deze onderzoekende houding kan ook zichtbaar worden in zijn sociale instelling. U hebt een kind dat zeer betrokken is bij anderen.
Hij/zij zal, met zijn reeds jong vergaarde menselijke inzicht, anderen graag wil helpen.

Typeringen Schorpioen

  • Onderzoekend
  • Wilskrachtig
  • Vastbesloten
  • Mysterieus
  • Binnenvetter

Wat bij een  Schorpioen kind hoort

  • Schorpioen is het 8ste teken in de dierenriem.
  • Schorpioen is een vast teken.
  • Schorpioen zijn vaak gesloten van aard en zo als een echte Schorpioen zich onder een steen verstopt zo verstoppen zij hun emoties bij onveiligheid.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Boogschutter kinderhoroscoop
Boogschutter Sterrenbeeld

(23 november  –  22 december)
Met uw kind met het sterrenbeeld van Boogschutter heeft u naar alle waarschijnlijkheid een zoon of dochter die optimistisch van aard is.
Elke nieuwe dag ziet hij blijmoedig tegemoet. Vaak al bij het opstaan is uw Boogschutter kindje opgewekt en kan het daarmee ook voor anderen het begin van de dag aangenamer maken.
Zelfs voor degenen die een ochtendhumeur hebben. Uw Boogschutter kind heeft hoogstwaarschijnlijk een grote honger naar kennis.
Als uw kind iets op het lijf geschreven staat, dan is het wel het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van alle dingen te willen begrijpen.
U zult vast herkennen dat het zich daarbij niet door vanzelfsprekendheden tevreden laat stellen. Uw kind wil het naadje van de kous weten.

Hij of zij heeft waarschijnlijk ook een avontuurlijke instelling en zal graag actief bezig zijn. Het meest van alles houdt uw kind echter van plezier maken.
Daarbij kan het hem niet gek genoeg zijn.Hoe gekker het wordt, hoe meer uw Boogschutter kind zal genieten van de spanning.
Uw kind is vaak oprecht in zijn reacties naar anderen. Het geeft zijn mening zonder na te denken.
Hoewel deze spontaniteit op zich een gezond iets is, kunnen anderen uw kind soms wat tactloos vinden.
De meeste mensen om hem heen kennen hem hier echter in en zullen hem hierom waarderen.

Typeringen Boogschutter

  • Ondeugend
  • Avontuurlijk
  • Zoekend
  • Oprecht
  • Grenzeloos

Wat bij een Boogschutter kind hoort

  • Boogschutter is het 9de teken in de dierenriem.
  • Boogschutter is een bewegelijk teken.
  • Boogschutter zijn vaak doelende zoekers op zoek naar het goede.
  • Zoals Don Quichot blijven Boogschutters zoeken naar een doel, een pad dat hen steeds verder brengt naar meer kennis.

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Kinderhoroscoop SteenbokSteenbok Sterrenbeeld

(22 december – 20 januari)
Eigenschappen van het diepzinnige Steenbok Kindje
Met uw kind dat het sterrenbeeld Steenbok heeft, hebt u een kind dat serieus van aard is. Het is zeer gevoelig, maar het uit dit niet op het emotionele vlak, maar op het vlak van de prestatie.
Uw kind wil graag presteren. En omdat het over een behoorlijke standvastigheid beschikt, verplicht het zichzelf er vaak toe om alles wat hij doet, zeer goed te doen.
Uw kind ontwikkelt hierdoor een sterk gevoel voor zelfdiscipline.

Als Steenbok kind is uw zoon of dochter erg gevoelig voor wat men van hem of haar vindt.
Als ouders heeft u waarschijnlijk de natuurlijke reactie om deze prestatiedrang te complimenteren.
Niet op de laatste plaats vanuit het besef dat we in een prestatiemaatschappij leven.
Deze reactie zal uw kind aanmoedigen om nog meer te doen of nog beter te presteren.
En door deze hiervoor omschreven instelling schuilt in uw Steenbok kind op het maatschappelijk vlak veelal een groot potentieel.

Maar als deze kracht te eenzijdig wordt geactiveerd, dan ligt er een risico dat uw zoon of dochter wat moeite heeft met betrekking tot de sociale aspecten in het leven.
Hoe goed hij of zij dan later ook zou presteren en hoe hoog hij of zij ook op de maatschappelijke ladder klimt, uw kind zou dan toch afgesneden kunnen raken van de normale gevoelsuitwisseling tussen mensen.
Houd daarom goed oog als ouders voor dat uw kind voldoende sociale aansluiting zoekt en actief ook onderhoudt.

Typeringen Steenbok

  • Gewetensvol
  • Ambitieus
  • Praktisch

Wat bij een kinderhoroscoop Steenbok hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Steenbok is Saturnus
  • God van tijd, en zodoende van verantwoordelijkheden
  • Het leerpunt van het Steenbok kind zijn typeringen van Kreeft.
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.
  • Steenbok is een aarde teken.
  • Steenbok is het 10de teken van de dierenriem.
  • Steenbok is een hoofd tekenBestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Sterrenbeeld Waterman

Waterman Sterrenbeeld

(20 januari – 19 februari)
Dit kun je verwachten van je geestige Watermannetje. Het Waterman kind is een kind dat vrijheidslievend van aard is. Het zal de dingen graag op zijn eigen manier doen.
Dit komt doordat dit Waterman kind van nature een tikkeltje eigenwijs is.
Het grappige hiervan is dat het daardoor werkelijk een eigen wijsheid kan creëren.

Het krijgen van vrijheid en ruimte is niet alleen een behoefte, het is voor dit Waterman kindje zelfs een voorwaarde om tot leren te komen.
Alleen op deze manier kan het namelijk de wereld leren begrijpen. Daarbij is de kans groot dat het de wereld enigszins rationeel bekijkt.
Zodra het dan echter om emoties gaat, wordt het moeilijk voor een Waterman kindje.
Emoties zijn immers niet altijd rationeel te verklaren, maar vragen desalniettemin aandacht.

Het Waterman kind is menslievend ingesteld en verkeert graag in groepjes. Vriendschappen spelen bij een Waterman kind een grote rol.
Zijn ietwat rationele kijk op de wereld kan hem echter ook in sociaal opzicht parten spelen.
Het kan daardoor namelijk soms wat hard overkomen, alsof het met enige afstand naar de anderen en zichzelf kijkt.
Aan de ene kant geeft hem dit het vermogen om op redelijke wijze objectief om zich heen te kijken.
.Aan de andere kant schept dit vermogen een bepaalde afstandelijkheid tot datgene wat het doet of heeft met anderen.
Dit kan het doen lijken alsof het Waterman kind niet emotioneel betrokken is.

Typeringen Waterman:

  • Eigenwijs
  • Onafhankelijk
  • Impulsief
  • Geestig
  • Rationeel

Wat hoort er bij Waterman

  • De planeet bij sterrenbeeld Waterman is Uranus
  • God van opstand, en vrijheid
  • Het leerpunt van het Waterman kind zijn typeringen van Leeuw.
  • Een uitgebreide kinderhoroscoop bestellen, zie onderaan het artikel hoe dit gaat.
  • Kinderhoroscoop Waterman – Aquarius
  • Waterman is een luchtteken en een vast teken,

Bestel de kinderhoroscoop nu niet voor 37,50 maar voor slechts 27,50. Vissen kinderhoroscoop
Vissen Sterrenbeeld

(19 februari  –  20 maart)

Sterrenbeeld Vissen:
Uw kind met het sterrenbeeld Vissen heeft een gevoelige inborst en uitstraling.
Het zal zeer gevoelig zijn voor de sfeer om hem heen en kan deze bij wijze van spreken helemaal in zich opzuigen.
Uw zult misschien wel herkennen dat uw Vissen kind feilloos aan weet te voelen hoe het met een ander is gesteld.
Het zal daardoor sterk op zijn omgeving kunnen reageren.

Waarschijnlijk houdt uw Vissen kind van theater en alles wat met illusie te maken heeft.
Het is daarom ook niet verwonderlijk als uw kind van jongs af aan van toneelspelen en van tekenen houdt.

Uw zoon of dochter is zacht van aard en heeft uw begeleiding nodig om ook zelf te laten zien wat het voelt.
Door zijn sensitieve gedrag kan uw Vissen kindje al snel het gevoel hebben dat hij zich weg moet cijferen, omdat anderen belangrijker zouden zijn dan hijzelf.

Uw Vissen kindje zal een steuntje in de rug nodig hebben om te leren om ook zelf direct te reageren op zijn omgeving. Als ouders kunt hem hierin helpen door gebruik te maken van zijn krachtige verbeelding.
Er huist een rijke fantasie in uw Vissen zoontje of dochtertje. En als het u lukt om uw kind op dat niveau te bereiken, dan heeft u de toegang tot wat er zich afspeelt in zijn gevoelsleven.

Typeringen Vissen

 

  • Verdraagzaam
  • Dromerig
  • Fantasierijk
  • Ongrijpbaar

Wat bij Vissen hoort

  • De planeet bij sterrenbeeld Vissen is Neptunus
  • God van zee, en zodoende van alle gevoelslagen en lees de Neptunus Mythologie.
  • Het leerpunt van het Vissenkind zijn typeringen van Maagd.
  • Kinderhoroscoop Vissen – Pisces
  • Vissen is een waterteken en een waterteken

  Copyright: Willem Kunst

Reviews Kinderhoroscoop

Beste Willem, Hartelijk bedankt voor de horoscoop voor Ayden. We hebben hem met heel veel plezier gelezen.
De aandachtspunten gaan we zeker meenemen, fijn dat die erbij staan.
Warme groet Roos,

Beste Willem Ik heb de horoscoop met veel plezier gelezen, nieuwsgierig en geboeid tegelijk.
Annelin en ik delen dezelfde ascendant, dus zeker herkenning op dat vlak.
Mooi zoals je de ouders ook handvaten aanreikt hoe in alle liefde het beste met Annelin voor te hebben in haar ontwikkeling.
Dankjewel voor het verzorgen van deze prachtige horoscoop. Ik heb hem inmiddels doorgestuurd naar onze oudste dochter en haar partner.
Met vriendelijke groet, Marieke

Mooie kinderhoroscopen. Voor de tweede keer een kinderhoroscoop laten maken via AstroKunst, door Willem Kunst.
Duidelijke horoscooptekening met uitgebreide beschrijving, in begrijpelijke taal.
Met vermelding van de leerpunten voor het kind en wat je als (groot)ouder kunt doen. Ik ben er superblij mee en wilde dat ik deze horoscopen had laten maken toen mijn kinderen klein waren.
Tip: leuk om cadeau te geven bij de geboorte van een (klein)kind.

Hallo Charlotte, Mag ik je vragen of je tevreden was over de kinderhoroscoop van Damian.
Hi Willem, Ja natuurlijk mag je dat vragen, ik ben er zeer tevreden mee.
Heel erg leuk om te zien hoe treffend bepaalde dingen zijn.Ik zou het iedereen aanraden, echt heel erg leuk & bijzonder. Dankjewel! Groetjes,
Charlotte Bedankt Willem!

Het ziet er mooi en overzichtelijk uit en is in fijne begrijpelijke taal geschreven.
Ik hoop dat ze/we er veel aan mogen hebben!
Vriendelijke groet, Agnes.

Goede Morgen, Ja zeker helemaal goed … Al 2 keer rustig doorgelezen, en zoveel zin om die kleine groot te brengen en op te voeden. Ik ben nu zelf 46 en het is mijn eerste kindje waar ik heel veel tijd voor heb.
Bedankt en we houden contact voor een afspraak. Groet, Nico

Hallo Willem, Bedankt voor de horoscoop. Het was een hoop informatie.
Die ik nog heel vaak ga nalezen. Maar wat me wel al een hoop inzicht heeft gegeven in mijn zoon.
Ik herkende Rayan er helemaal in.
Veel leerpunten voor mij. Ook met de speciale noot heeft u het helemaal goed. Rayan is vanaf zijn geboorte tot vorig jaar door mij alleen opgevoed.
Zijn biologische vader woont in het buitenland en ziet hij heel weinig. Vorig jaar heeft hij wel een nieuwe stiefvader gekregen.
Maar die moest om medische redenen gedeeltelijk in België blijven wonen voorlopig. Dus die is maar een deel van de week bij ons.
Voornamelijk voed ik Rayan dus alleen op. Wat het grenzen aangeven betreft en je verantwoordelijkheid nemen aanleren ga ik zeker aan werken. Ik ben soms wel wat makkelijk.
Ik bedoelde het goed. Maar ik begrijp nu dat dat alleen verwarrend werkt voor hem.
Super bedankt!! Groet, Lisa Reacties:

Bedankt Willem! Het ziet er mooi en overzichtelijk uit en is in fijne begrijpelijke taal geschreven.
Ik hoop dat ze/we er veel aan mogen hebben! Vriendelijke groet, Agnes.

Hallo Willem, Super! Boven verwachting, echt heel erg blij mee!
En snel ook, wat een goeie service. Reuze bedankt. Vriendelijke groet,
Sharon

Hallo Willem, Heel fijn, zeker weer heel erg naar mijn zin.
Super bedankt! Vriendelijke groet,
Sharon

Goeiemiddag Willem,

Van de week had ik de kinderhoroscoop ontvangen van mijn zoontje Mayson. Nu ben ik ook benieuwd naar de horoscoop van mijn andere zoon.

Hallo Willem,

Wat snel. Dank je wel.
Ik heb de horoscoop gelezen. En vind hem geweldig. Ik ben er reuzeblij mee.

Hartelijke groet,

Saskia

Mijnheer Kunst,

Ik heb de horoscoop ontvangen en ik vind hem heel duidelijk
en mooi ik denk dat zijn ouders hier heel blij mee zullen zijn.

Hartelijke groeten,
Paula

Beste Willem,
Bij deze wil ik je laten weten dat je mijn horoscoop mooi verwoord hebt en goed en duidelijk beschreven is. Mijn complimenten.

Beste Willem,

Wegens het grote succes van de 2 voorgaande kinderhoroscopen, zou ik voor de volgende 2 spruiten gaarne ook een uitdraai willen ontvangen.

Vriendelijke groet,
Nico

Beste Willem,
Inderdaad een eyeopener voor ons van onze zoon.
Ik zou je graag ook een kinderhoroscoop willen laten maken voor onze dochter.

Vriendelijke groet,
Kim

“Erg leerzaam en een absolute “blik verruimer”.
Heel fijn, zeker weer heel erg naar mijn zin.
Super bedankt! (2de kinderhoroscoop)

kinderhoroscoop, Astrokunst, astrologie content, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment,

Scroll naar boven