AstroAct Reacties

AstroAct uniek entertainment op feesten en bij het verzorgen van workshops
Astroact Astrologie entertainment

ART Bookings over de AstroAct

landgoed de Salentein, Nijkerk
Vandaag gewerkt met Willem Kunst met zijn AstoAct, een bijzondere man met een missie, hij leest niet alleen de horoscopen van mensen die direct naast hem staan, maar geeft vanuit zijn kennis van de sterren over het voertuig “de mens” ook tips uit het hart om bepaalde dingen vanuit het karakter wat moeitelozer aan te pakken, zodat het leven een feest kan zijn.
We waren meer dan tevreden, bedankt Willem!

Artur Verver

Een groot aantal alumni van MiEM hebben hem in 2018 al ontmoet op het tennistoernooi of bij de certificaatuitreiking van de leergang PEM in mei 2018. Willem was het succesnummer met zijn AstroAct!
Tussen de tennis sets en/of de reflectie op het tentamen nam hij de tijd om onze leergierige deelnemers mee te nemen in zijn wereld waarin onze bezoekers door Willem wijzer werden gemaakt over zijn of haar leven, carrière en toekomst.
Ik kan Willem zeer aanbevelen met zijn AstroAct.

Harry de WinterAstroAct miem

Directeur Master in Event Management
Miem 10 2018

Mariska, de Heer Event Entertainment Coördinator dekker Zoetemeer

Hi Willem, dankjewel! Wij vonden jouw aanwezigheid met de AstroAct erg geslaagd!

Nanette Haze over de AstroAct

Niet alleen ter lering en vermaak van de persoon in kwestie:’goh, zeer verrassend zo’n horoscoop’, ‘dat ie juist dat over me weet te vertellen’,’da’s toch wel frappant/treffend/spannend….of flauwekul’ (niet alle dokters laten zich verleiden door deze zweverige wetenschap!). Collega’s waren steeds zeer benieuwd naar hetgeen binnenskamers werd besproken en zo ontstond er een gezellige, opgewonden sfeer, waarin in openheid de nieuwe inzichten met elkaar werden besproken. Vol goede moed sluiten we oude jaar af en verwelkomen we het nieuwe jaar, de sterren staan ons vast gunstig gezind, toch?

Alysis Zorggroep

Patrice Ruhl over de AstroAct

Al gauw stond er een hele rij bij Willem met zijn AstroAct zijn tafeltje en zaten de mensen met rode oren te luisteren naar wat hij hun vertelde. Ook werd er door mensen snel nog ff naar moeders gebeld met de vraag; Mam, Hoe laat ben ik geboren. Je geboortetijd en plaats zijn voor een astroloog essentieel om te weten. Tijdens het eten ging Willem door met het vertellen van je astrologische kenmerken. Waar ligt je valkuil, hoe reageer je op veranderingen en waarom reageer je op die manier. Je komt een heleboel van jezelf te weten. Sommige dingen weet je al van jezelf, maar hij vertelt je ook iets wat je nog niet weet. De avond is mede dankzij Willem goed en gezellig verlopen, mensen hadden veel stof tot praten wat de avond ten goede kwam.

Stichting Kinder Opvang Weesp

Bovag over de AstroAct

“De reacties van collega’s waren zeer positief en men was verrast over de snelheid waarmee rake typeringen naar boven kwamen. De hele presentatie kwam zeer professioneel over en er werd maandag op kantoor nog veel over aagesproken. Kortom: een echte aanrader.”

Hitachi Data Systems Europe

“Ondanks de bij aanvang sceptische houding bij sommige gasten, raakte men al snel erg enthousiast. Voor elke horoscoop werd ruim de tijd genomen en met zijn plezierige en professionele uitleg weet Willem Kunst de mensen echt te raken. Wij kunnen deze astroloog met zijn AstroAct dan ook van harte aan bevelen.”

Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis: “Wij waren dik en dik tevreden..met Willems AstroAct.”

Josette Lenders: “Nog dagen na het feest belden mensen mij op om naar het adres van Willem te vragen. Hij had de mensen geraakt met zijn antwoorden. Ook vonden veel gasten deze act een originele bijdrage aan het feest.”

Autobedrijf van Gooi: “Ons bedrijf bestaat voornamelijk uit mannelijk personeel. In eerste instantie werd er wat lacherig gereageerd maar na de persoonlijke horoscoopuitleg waren ze allemaal onder de indruk. Er werd nog lange tijd nagepraat over deze wonderlijke ervaring. De heer Kunst heeft het vermogen om ongeacht de persoon dichtbij te komen en persoonlijk te zijn.”

Sioo: mw. dr. ir. C.J.A.M. Termeer

“Als afsluiting van een leergang hebben we Willem Kunst gevraagd een workshop te doen over astrologie. Ter voorbereiding had hij zowel een groepshoroscoop als individuele horoscopen gemaakt. Onder andere omdat Willem benadrukte dat het bij een horoscoop om mogelijkheden gaat ontstond een intens gesprek. De horoscopen waren een trigger om weer eens op een andere manier met elkaar in gesprek te komen..”

PGGM: Frans de Ridder -Teammanager,

“Ik met mijn team gedurende twee dagen aandacht besteed aan thema`s als operationele excellentie, open communicatie en klantgerichtheid. Vanuit de doelstelling was het zinvol om aandacht te besteden aan de samenwerking binnen mijn team. In dit verband is aan de hand van de astrologische profielen van de individuele teamleden, onder andere getoond hoe belangrijk het is om bij communicatie en samenwerking rekening te houden met de persoonlijkheid en het karakter van ‘de ander’. Terugkijkend op onze ‘heidagen’ beoordeel ik deze als bijzonder geslaagd. Jouw bijdrage aan het positieve resultaat was wezenlijk. Daarom wil ik je hierbij hartelijk danken voor je inzet, enthousiasme en professionaliteit.”

Naast de AstroAct vezorgt Willem ook bedrijfshoroscopen

Bedrijfshoroscoop geeft de mogelijkheden van groei en inzichten van pijn punten weer. Het belicht o.a. de kracht van het bedrijf, als ook de punten die aandacht nodig hebben. Alsook hoe de uitstraling van het bedrijf is en communicatiestijl van het bedrijf. Ook schetst de bedrijfshoroscoop de tendens voor de toekomst. Het bedrijfsprofiel is met name een krachtig instrument in de commerciële sector om in te zetten bij de strategiebepaling van uw bedrijf. Zij kan echter ook zeer goed gebruikt worden als een reflectiemiddel voor een lerende organisatie met een minder commercieel oogmerk.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze natuurlijk vrijblijvend stellen. klik hier voor het contactformulier:

Opdrachtgevers voor een bedrijfshoroscoop waren: Abn Amro, Telegraaf, Nuon, Albracht, Vitens en veel kleinere bedrijvenhoroscoop abn amro

Deze horoscoop kan ook als een relatiegeschenk geven worden.

“Vele waren verbaast over hoe dicht Willem bij het bedrijfsverhaal kon komen en met degelijke duidelijke adviezen kwam! “Aldus mederwerker Abn-Amro”

Voorbeeld bedrijfshoroscoop:

De ABN-AMRO Bank AstroAct ABN-AMRO Bank-horoscoop

Datum Oprichting 22-9-1991 CET – GMT 21-9-1991
Tijd 00.01u GMT 22.01u.
Plaats Amsterdam

De grondhouding van het bedrijf:

De ABN AMRO bank is een bank die een zelfsturende kracht wil zijn in de ont­wik­kelingen in het bedrijfsleven. Hierdoor kan het soms lijken alsof zij het wiel opnieuw wil uitvinden. Deze drang zorgt er echter ook voor dat bij tijd en wijle er daadwerkelijk iets op een geheel eigen wijze ontwikkeld wordt.

Hoewel de drang om op de voorgrond te treden niet prioriteit no. 1 is, wil de ABN AMRO de dingen om zich heen vormen c.q. creëren naar eigen inzicht waarvoor zij dan ook de waardering vraagt. Dit draagt ertoe bij dat, ondanks dat de bank zeer gericht is op leven en laten leven, zij als een eigengereide bank over kan komen.
De ABN AMRO heeft een praktische en nuchtere instelling. Dit maakt dat er behoefte aan is om met beide benen op de grond te blijven staan en dit laat zich dan ook zien in het beleid. Deze instelling kan echter ook ietwat star maken waarmee wellicht te lang ergens de tanden in worden gezet. Het is daarom goed om zo af en toe afstand te nemen van de basisprincipes. Niet zozeer om deze overboord te gooien maar om het mogelijk te maken om bepaalde zaken van meerdere kanten te kunnen beschouwen. Voor de mensen die bij de ABN-AMRO werken is de duidelijkheid en helderheid van beleid prettig omdat de kaders houvast bieden. Toch zou het de bank goed kunnen doen open te staan voor creatieve geesten. Deze zouden de ruimte moeten krijgen om vanuit de bestaande structuur op welke wijze dan ook de grenzen te verleggen. Dit draagt ertoe bij dat opportunisme ontstaat en dit een nieuwe impuls voor het beleid kan betekenen. Het kan opleveren dat zo’n groot bedrijf als de ABN-AMRO toch een bezieling van fris en uitdagend ondernemerschap uitstraalt. De ABN-AMRO wenst gevoelsmatig ten opzichte van de samenleving te staan. Zij wil zo inzicht verkrijgen in de verlangens van het zakenleven en de privé-clientèle. Er wordt gewerkt vanuit een emotionele stelregel en dat is dat ‘de mensen zich veilig en prettig voelen’, of dit nu de zakenpartners, de bankrekeninghouders of het personeel is.

Voor De ABN–AMRO is het ‘wijgevoel’ een belangrijk steunpunt om naar de buitenwereld toe als collectief over te komen. Dit is een mooi gegeven maar ieder uitgangspunt heeft zijn oppositie. In deze is dit, dat het belangrijk is om duidelijk en helder met elkander te communiceren. Hiermee wordt bedoeld dat wat goed of slecht voelt, óók helder onder woorden dient te worden gebracht zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Het Doel:

De ABN-AMRO heeft een sterke behoefte aan erkenning en wil daarom de drijvende kracht van het zakenleven zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de mensen die binnen het bedrijf werken maar ook aan degenen met wie de ABN-AMRO in zee gaat. Deze neiging naar perfectie kan tot ongekende hoogten reiken, maar kan soms ook de spontaniteit doden. Hierdoor zou er zo af en toe een goed idee te vroeg losgelaten kunnen worden. Hoe dan ook, de ABN-AMRO schuwt de concurren­tiestrijd met wie dan ook niet en dat zorgt zeker voor grote uitdagingen. Daarnaast is het saamhorigheidsgevoel van ‘de bank waar je je thuis voelt’, een even groot doel. Voor de ANB-AMRO is het wijgevoel en de zorg voor elkaar van wezenlijk belang.

Onderlinge emoties:

Op de werkvloer wordt er verwacht dat er een collectieve saamhorigheid is waarin ongeschreven wetten als natuurlijk beschouwd worden. Deze betrokkenheid op elkander zorgt ervoor dat eenieder zich ervan bewust is dat het beleid van het bedrijf onderdeel is van ieders functioneren. Daar staat tegenover dat de bank zelf ook haar betrokkenheid wil tonen aan de mensen die zij in dienst heeft.

Communicatie:

De onderlinge communicatie in het bedrijf is scherp en alert maar ook dienend. Hierdoor gaat het er niet alleen om wie de slimste is, maar draait het ook om wat je voor elkander kunt betekenen. Er wordt verwacht dat iedereen zijn specifieke kennis bundelt om de familie ABN–AMRO zo goed en fijn mogelijk te laten functioneren.

Relaties

In de relatie- en personeelssfeer is de ABN- AMRO hartstochtelijk van aard. De onderlinge contacten behoren warm en enthousiasmerend te zijn. Relatiegeschenken of oprecht bedoelde complimenten horen hier dan ook beslist bij.

Wat brengt het Jaar 2006?

De beginselideeën van de ABN-AMRO kunnen dit jaar opnieuw onder de loep genomen worden. Hierdoor zal er nog beter gekeken worden naar hoe men de mensen een fijne en toekomstgerichte veilige baan kan bieden. Dit natuurlijk ook met het doel om daarmee het product ABN-AMRO nog beter op de markt te kunnen zetten. Waarschijnlijk zullen dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die het bedrijf een vernieuwde uitstraling zullen geven. Hierdoor kunnen er nieuwe werkmethodieken ontwikkeld worden waardoor er een vrijer beleid op de werkvloer kan komen. Belangrijk in deze ontwikkeling zijn de begrippen duurzaamheid en toekomstvisie. Deze groei in het creatief omgaan met zaken en met de wens van de klanten, zal ervoor zorgen dat meer ruimte en vrijheid ontstaat om je als personeelslid enigszins te onderscheiden.

Waarschijnlijk zal de bank naarstig op zoek gaan naar allerlei nieuwe betalings en afhandelingsmogelijkheden. Dit omdat een bank als statisch gegeven op een zeker moment redelijk overbodig wordt om als loket te dienen. Daarbij staat internetbankieren ook nog in zijn kinderschoenen. Deze vernieuwingen kunnen voor het personeel het gevolg hebben dat zij voor deze technieken en ontwikkelingen bijgeschoold moeten worden. Dit kan het leuke feit met zich meebrengen dat velen die bij de ABN-AMRO werken al snel vertrouwd zullen zijn met de nieuwe mogelijkheden die er via mobiele telefonie/internet, en welke technieken dan ook, bijkomen.

Naast de AstroAct verzorgt Willem Kunst ook astrologie content, en tarot content voor websites en tijdschriften op aanvraag.
Zie reacties van klanten hieronder.

 • Type astrologie content, voor website’s en bladeren is o.a:
 • Daghoroscoop
 • Weekhoroscopen
 • Maandhoroscopen
 • Jaarhoroscopen
 • Tarot dag, maand en jaarhoroscopen
 • Horoscoop Nederlands elftal (panorama)
 • Bedrijfshoroscopen
 • Evenementen horoscopen
 • Horoscopen over koningshuis
 • Beroemdheden / celebs horoscopen
 • Horoscoop Nijmegen
 • Festival horoscoop
 • En meer….

Heeft u vragen of wilt u astrologie content of tarot content aan vragen klik dan op het contactformullier
Reacties op geschreven astrologie content van Willem is, bijzonder, inhoudelijk en uniek.

Klanten die u voor gingen:
AstroAct astrologie content willem kunst

Internet sites zoals die astrologie content gebruieken van Willem Kunst zijn o.a.: catharinaweb.nl, horoscoop.nl, Het staat in de sterren, inspirerendleven, 123horoscoop.nl, astroweb.be, tarotkaartenlegging, horoscoop2019.eu, het staat in de sterren, enz.
Referentie astrologie content glamour:
“Willem Kunst is werkzaam geweest als online astroloog voor Glamour.nl waar hij wekelijks de horoscoop aanleverde – die de Glamour-bezoekers dagelijks met veel plezier lazen. En tevens één van de bestgelezen dagelijkse rubrieken was.
De functie van Willem is, jammer genoeg, met ingang van 1 november 2019 wegens bedrijfsorganisatorische redenen vervallen, als gevolg daarvan waren wij helaas genoodzaakt de arbeidsovereenkomst met hem op te zeggen. Willem heeft veel kennis van zaken en heeft zijn werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. Het was een genoegen met hem samen te werken!”

Astrologie content Willem Kunst

 

*Alles wat ontstaat heeft een geboorte tijd en is daardoor astrologisch te interpretere

 

 

 


Voorbeeld astrologie content wat willekeurige voorbeelden

Dag horoscoop Boogschutter

Zaterdag
Je kunt vandaag zeer uitbundig zijn en als je vanavond iemand wilt versieren, vraag dan of hij/zij een Waterman is, dat klikt op dit moment geweldig met jou.

Zondag
Als je gezelligheid zoekt, ga dan met een goede vriend(in) naar een cultureel gebeuren. Wie weet ontmoet je daar wel boeiende en bijzondere mensen

Maandag
Een collega of een ander persoon in de buurt kan de concurrentiestrijd met jou aangaan om de aandacht van iemand die jullie beiden leuk vinden. Laat je niet opzij zetten

Dinsdag
Ga de avond niet alleen doorbrengen. Nodig iemand uit en maak er met hem/haar een vrolijke avond van waarin veel gelachen wordt en jij je kunt ontspannen.

Woensdag
Ga met iemand die je graag beter wilt leren kennen een rustig avondje doorbrengen zodat er genoeg ruimte is voor werkelijke intimiteit in de gesprekken.

Donderdag
Probeer vandaag alleen leuke dingen doen. Zorg dat je ontspannen thuiskomt zodat je met je geliefde vriend een warme en opwindende avond kunt beleven.

Vrijdag
Jouw extraverte uitstraling en geflirt kan wat irritatie oproepen bij andere mensen. Deze kunnen denken dat je het meent, is dat echt zo? Weet wat en dat je uitdaagt!

Voorbeeld astrologie weekhoroscoop content

Ram
 21 maart – 20 april
Dit wordt een fijne week waarin er op het sociale vlak veel leuke en spannende dingen te beleven zullen zijn. Alleen in de liefde kan het wat stroef lopen vooral op het emotionele vlak. Als je je wat onbegrepen voelt, probeer dan de irritaties met de ander rustig te bespreken.

Stier
 2 1 april – 20 mei
Je weet wat je wilt en hoe daar te komen. Alleen kun je soms te krachtig je doel willen nastreven waarbij je de mensen die jij lief hebt iets te weinig ontziet. Wees attent op andermans gevoelens dan staat jouw dadendrang niemand in de weg en zul je jouw gestelde doelen bereiken.

Tweelingen
 21 mei – 20 juni
Laat je niet ontmoedigen door deze donkere tijden. Zorg dat jouw thuisbasis een plek is waar je je op je gemak voelt. En zodoende genoeg tot jezelf komt om in de juiste balans met jezelf te blijven. Zorg dat je mensen om je heen hebt die om jou geven zodat je je gesteund voelt.

Kreeft
 21 mei – 22 juli
Jouw sociale en liefdesleven staan in volle bloei en dat maakt dat je een beetje de rode draad van jouw dagelijkse verplichtingen uit het oog kunt verliezen. Let daar een beetje op maar zorg vooral dat je nu de vruchten plukt van deze aangename tijd. Intensiveer je liefdesleven!

Leeuw
 23 juli – 22 augustus
Dit kan een heel gezellige week worden. Je zit prima in je vel en het liefst zou je iedereen om wie je geeft om je heen hebben. My casa is your casa. Alleen in je liefdesleven kan het wat minder boteren. Blijf oog houden voor hen die je lief hebt en neem hun gevoeligheden serieus.

Maagd
 23 augustus – 22 september
Dit kan een vervelend weekje worden. Je bent snel geïrriteerd en voor je het in de gaten hebt, flap je met een scherpe tong jouw kritiek eruit. Richt je niet teveel op de buitenkant maar meer op het innerlijk. Dat maakt je mild en ontvankelijk voor de gunstige liefdestijd.

Weegschaal 
23 september – 22 oktober
Je voelt je deze week krachtig en uitgelaten. En door je energieke uitstraling en je natuurlijke charme weet jij de mensen snel te fascineren. In de liefde moet je wel contact blijven houden met de gevoelens van de ander en jezelf. Als je beslissingen moet nemen, doe dat dan nu.

Schorpioen
 23 oktober – 22 november
De planeet van de liefde loopt door je dierenriemteken. Het kan dus een spannende tijd worden. Je zult meer aandacht krijgen dan normaal en als je singel bent is dit dé tijd om nieuwe mensen te ontmoeten. Als je iemand hebt zet dan de liefdesvlam en passie op de hoogste stand.

Boogschutter
 23 november – 21 december
Voor jou is het een fijne tijd, je bent of wordt jarig en dat moet gevierd worden. De dag van je verjaardag is een soort afspiegeling van wat volgend jaar je zal brengen. Zorg dat je zoveel mogelijk geniet van deze tijd want veel van wat je nu doet heeft een goede kans van slagen.

Steenbok 
22 december – 20 januari
Voor jou is het een goede tijd in de liefde. Je kunt nu gemakkelijk steun krijgen van de mensen die jou liefhebben. Laat die ander(en) ook zien dat jij evenzo behoefte hebt aan warmte en romantiek. Op je werk weet je goed gebruik te maken van je charmes wat beslist invloed zal hebben.

Waterman
 21 januari – 19 februari
Jouw liefdesleven wordt getest deze week. Je zult duidelijker gaan voelen waarover je wel en niet tevreden bent. Je zult merken dat er in contact met anderen sneller iets emotioneels ontstaat. Redeneer dit niet weg maar probeer met de ander vooral mee te voelen. Leef je in!

Vissen
 20 februari – 20 maart
Je kunt op het gevoelsmatige vlak een sterke geldingsdrang ervaren en soms heftig uit de hoek komen. Je bent, meer dan anders, duidelijk over wat je wel en niet wilt. Je libido is hoog, je wilt bemind worden maar je hebt zelf ook sterk de behoefte om je seksueel te laten gelden.

Astrologie content weekblad Panorama
Astrologisch gezien is het moment waarop Marco van Basten zijn handtekening onder dit contract zette de geboorte van dit Nederlands elftal.
Het basis idee:De basis van het Nederlands elftal is in eerste instantie rationeel. Als er iets moet gebeuren zal dit zo snel mogelijk gedaan moeten worden met zo’n hoog mogelijk rendement. De ideeën zijn scherp, helder en duidelijk maar ook hard en soms kan er enige ongevoeligheid op treden doordat Marco – als de grondleger van dit Nederlands elftal – te weinig rekening kan houden met het emotionele aspect wat voetbal nu eenmaal ook in zich draagt.
De meeste zaken omtrent dit elftal worden eerst rationeel bekeken en beredeneerd. Dat kan betekenen dat er soms te gemakkelijk over gevoelens heen wordt gestapt. De valkuil hiervan kan zijn dat er uiteindelijk een te abstracte benadering van individuen plaatsvindt binnen het elftal. Dit kan de eenheid van de groep in gevaar brengen.

Instelling:
In aanleg heeft dit Nederlands Elftal behoefte aan afwisseling. Het is belangrijk om de talenten in de juiste banen te leiden en deze niet te versnipperen in allerlei losse activiteiten en nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk om een vast omlijnd kader te creëren waarin betrokkenen deze behoefte aan afwisseling kunnen uiten.
Het zal steeds belangrijker worden om ervoor te zorgen dat ieder zijn kwaliteiten duidelijk kwijt kan. Het gebeurt dit in een vorm die helder en gestructureerd is en waarin de spelers duidelijk kunnen tonen wie ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn. Dit is belangrijk om te zorgen dat er een duidelijke groep komt waarin men de gezamenlijke talenten kan bundelen en richten op de doelen die gesteld worden.

Dominant spelenDe overtuiging van dit Nederland elftal is om dominant te spelen en de andere partij met creativiteit en kracht te overrompelen. Het elftal moet een sterke zelfexpressie en wil aan de dag leggen. Deze drang is de kracht en de valkuil van het systeem wat gespeeld moet worden.
Er bestaat de neiging om hier te ver in te gaan waardoor het collectieve doel voorbij gestreefd kan worden; Namelijk de garantie om mee te blijven doen.
Wanneer Nederland meedoet aan het wereldkampioenschap zal deze opportune manier van voetballen ons kunnen breken. De wens om de ander onze wil op te leggen kan dan sterven in het zoeken naar te speelse en creatieve oplossingen.
Als dit team niet zakelijk kan of durft te spelen zal het mijn inziens voortijdig stranden in haar schoonheid. Er zal daarom een duidelijke leider in het veld op moeten staan die bereid is om, wanneer mogelijk, eerst voor het belang te gaan om te winnen in plaats van hoe te winnen.
Deze versobering op zijn tijd zal het elftal ver kunnen brengen.

tan, panorama, flair, glamour, prive, rtl, btuist de teelegraaf, ,magriet, de gelderlander, tv gids belgie, en meer

Naast de AstroAct verzorgt Willem ook Astrologie entertainment

Zie ook:


Workshop horoscoop lezen


Astrologie workshop – persoonsprofiel


Workshop beroepsconsult


Referenties AstroAct


Bedrijfshoroscoop


Astrologie Content voor website’s & bladeren

 


Op Astrokunst vindt je ook ook mooie persoonlijke horoscopen.
Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde?
Je kunt kiezen voor een kinderhoroscoop, geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, relatiehoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop klik hier voor meer informatie

Sabine HagedorenBelgische beroemdheden

 


Naast de uitgebreide horoscopen vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:

Gelukshoroscoop
Wat kun je doen om gelukkig te zijn.
De levensles horoscoop
Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop.
Hondenhoroscoop
Wat is het basis karakter van jouw hond?
Aspecten en hun betekenis

Ook vindt je hier tarotleggingen

Astrokunst verzorgt gratis de  tarot jaarhoroscoop
Alsook: Tarotlegging: Harmonie en Geluk (kosten €5.-) Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten.


Tarotlegging: Liefdeslegging (kosten €5.-) Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen?


Op Astrokunst vindt je ook veel informatie bv. over de tarot

Inleiding tarot kaarten

De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is.
Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan.

De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan.

De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes.
De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten.

Aspecten en hun betekenis, astrologie elementen, tarotjaarhoroscoop 2021

De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten.

De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht.

De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen.

tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt.

De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten

De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is de Aas van Pentagrammen. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest?
De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven.

De tarotkaarten Bokalen zijn Water kaarten

Bekers
De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart:
Deze middelste kaart is van bokalen. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bokalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven.

Zwaarden-lucht tarotkaarten
Een kaart van Zwaarden: Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen.
Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren.
Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt.

 

Naar begin van de reacties AstroAct
@ W.Kunst

<h2>De Bedrijfshoroscoop</h2> Bedrijfshoroscoop geeft de mogelijkheden van groei en inzichten van pijn punten weer. Het belicht o.a. de kracht van het bedrijf, als ook de punten die aandacht nodig hebben. Alsook hoe de uitstraling van het bedrijf is en communicatiestijl van het bedrijf. Ook schetst de bedrijfshoroscoop de tendens voor de toekomst. Het bedrijfsprofiel is met name een krachtig instrument in de commerciële sector om in te zetten bij de strategiebepaling van uw bedrijf. Zij kan echter ook zeer goed gebruikt worden als een reflectiemiddel voor een lerende organisatie met een minder commercieel oogmerk. Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze natuurlijk vrijblijvend stellen. klik <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/contact-horoscoop-content-feesten/">hier</a> voor het contactformulier: Opdrachtgevers voor een bedrijfshoroscoop waren: Abn Amro, Telegraaf, Nuon, Albracht, Vitens en veel kleinere bedrijven<strong><img class="size-full wp-image-11640 alignright" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/10/logo-ABN-AMRO-Bank.jpg" alt="horoscoop abn amro" width="150" height="94" /></strong> <em>Deze horoscoop kan ook als een relatiegeschenk geven worden.</em> <em>"Vele waren verbaast over hoe dicht Willem bij het bedrijfsverhaal kon komen en met degelijke duidelijke adviezen kwam! "Aldus mederwerker Abn-Amro"<strong> </strong></em><strong> Voorbeeld bedrijfshoroscoop:</strong> <strong>De ABN-AMRO Bank <img class="alignright wp-image-12902 size-full" title="ABN-AMRO Bank-horoscoop" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/02/ABN-AMRO-Bank-horoscoop.jpg" alt="ABN-AMRO Bank-horoscoop" width="250" height="250" /> </strong> Datum Oprichting 22-9-1991 CET – GMT 21-9-1991 Tijd 00.01u GMT 22.01u. Plaats Amsterdam <strong>De grondhouding van het bedrijf:</strong> De ABN AMRO bank is een bank die een zelfsturende kracht wil zijn in de ont­wik­kelingen in het bedrijfsleven. Hierdoor kan het soms lijken alsof zij het wiel opnieuw wil uitvinden. Deze drang zorgt er echter ook voor dat bij tijd en wijle er daadwerkelijk iets op een geheel eigen wijze ontwikkeld wordt. Hoewel de drang om op de voorgrond te treden niet prioriteit no. 1 is, wil de ABN AMRO de dingen om zich heen vormen c.q. creëren naar eigen inzicht waarvoor zij dan ook de waardering vraagt. Dit draagt ertoe bij dat, ondanks dat de bank zeer gericht is op leven en laten leven, zij als een eigengereide bank over kan komen. De ABN AMRO heeft een praktische en nuchtere instelling. Dit maakt dat er behoefte aan is om met beide benen op de grond te blijven staan en dit laat zich dan ook zien in het beleid. Deze instelling kan echter ook ietwat star maken waarmee wellicht te lang ergens de tanden in worden gezet. Het is daarom goed om zo af en toe afstand te nemen van de basisprincipes. Niet zozeer om deze overboord te gooien maar om het mogelijk te maken om bepaalde zaken van meerdere kanten te kunnen beschouwen. Voor de mensen die bij de ABN-AMRO werken is de duidelijkheid en helderheid van beleid prettig omdat de kaders houvast bieden. Toch zou het de bank goed kunnen doen open te staan voor creatieve geesten. Deze zouden de ruimte moeten krijgen om vanuit de bestaande structuur op welke wijze dan ook de grenzen te verleggen. Dit draagt ertoe bij dat opportunisme ontstaat en dit een nieuwe impuls voor het beleid kan betekenen. Het kan opleveren dat zo’n groot bedrijf als de ABN-AMRO toch een bezieling van fris en uitdagend ondernemerschap uitstraalt. De ABN-AMRO wenst gevoelsmatig ten opzichte van de samenleving te staan. Zij wil zo inzicht verkrijgen in de verlangens van het zakenleven en de privé-clientèle. Er wordt gewerkt vanuit een emotionele stelregel en dat is dat ‘de mensen zich veilig en prettig voelen’, of dit nu de zakenpartners, de bankrekeninghouders of het personeel is. Voor De ABN–AMRO is het ‘wijgevoel’ een belangrijk steunpunt om naar de buitenwereld toe als collectief over te komen. Dit is een mooi gegeven maar ieder uitgangspunt heeft zijn oppositie. In deze is dit, dat het belangrijk is om duidelijk en helder met elkander te communiceren. Hiermee wordt bedoeld dat wat goed of slecht voelt, óók helder onder woorden dient te worden gebracht zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan. <strong>Het Doel:</strong> De ABN-AMRO heeft een sterke behoefte aan erkenning en wil daarom de drijvende kracht van het zakenleven zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de mensen die binnen het bedrijf werken maar ook aan degenen met wie de ABN-AMRO in zee gaat. Deze neiging naar perfectie kan tot ongekende hoogten reiken, maar kan soms ook de spontaniteit doden. Hierdoor zou er zo af en toe een goed idee te vroeg losgelaten kunnen worden. Hoe dan ook, de ABN-AMRO schuwt de concurren­tiestrijd met wie dan ook niet en dat zorgt zeker voor grote uitdagingen. Daarnaast is het saamhorigheidsgevoel van ‘de bank waar je je thuis voelt’, een even groot doel. Voor de ANB-AMRO is het wijgevoel en de zorg voor elkaar van wezenlijk belang. <strong>Onderlinge emoties:</strong> Op de werkvloer wordt er verwacht dat er een collectieve saamhorigheid is waarin ongeschreven wetten als natuurlijk beschouwd worden. Deze betrokkenheid op elkander zorgt ervoor dat eenieder zich ervan bewust is dat het beleid van het bedrijf onderdeel is van ieders functioneren. Daar staat tegenover dat de bank zelf ook haar betrokkenheid wil tonen aan de mensen die zij in dienst heeft. <strong>Communicatie:</strong> De onderlinge communicatie in het bedrijf is scherp en alert maar ook dienend. Hierdoor gaat het er niet alleen om wie de slimste is, maar draait het ook om wat je voor elkander kunt betekenen. Er wordt verwacht dat iedereen zijn specifieke kennis bundelt om de familie ABN–AMRO zo goed en fijn mogelijk te laten functioneren. <strong> </strong><strong>Relaties</strong> In de relatie- en personeelssfeer is de ABN- AMRO hartstochtelijk van aard. De onderlinge contacten behoren warm en enthousiasmerend te zijn. Relatiegeschenken of oprecht bedoelde complimenten horen hier dan ook beslist bij. <strong>Wat brengt het Jaar 2006?</strong> De beginselideeën van de ABN-AMRO kunnen dit jaar opnieuw onder de loep genomen worden. Hierdoor zal er nog beter gekeken worden naar hoe men de mensen een fijne en toekomstgerichte veilige baan kan bieden. Dit natuurlijk ook met het doel om daarmee het product ABN-AMRO nog beter op de markt te kunnen zetten. Waarschijnlijk zullen dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die het bedrijf een vernieuwde uitstraling zullen geven. Hierdoor kunnen er nieuwe werkmethodieken ontwikkeld worden waardoor er een vrijer beleid op de werkvloer kan komen. Belangrijk in deze ontwikkeling zijn de begrippen duurzaamheid en toekomstvisie. Deze groei in het creatief omgaan met zaken en met de wens van de klanten, zal ervoor zorgen dat meer ruimte en vrijheid ontstaat om je als personeelslid enigszins te onderscheiden. Waarschijnlijk zal de bank naarstig op zoek gaan naar allerlei nieuwe betalings en afhandelingsmogelijkheden. Dit omdat een bank als statisch gegeven op een zeker moment redelijk overbodig wordt om als loket te dienen. Daarbij staat internetbankieren ook nog in zijn kinderschoenen. Deze vernieuwingen kunnen voor het personeel het gevolg hebben dat zij voor deze technieken en ontwikkelingen bijgeschoold moeten worden. Dit kan het leuke feit met zich meebrengen dat velen die bij de ABN-AMRO werken al snel vertrouwd zullen zijn met de nieuwe mogelijkheden die er via mobiele telefonie/internet, en welke technieken dan ook, bijkomen. Naast de bedrijfhoroscoop verzorgt Willem Kunst ook astrologie content, en tarot content voor websites en tijdschriften op aanvraag. zie reacties van klanten hieronder. <i></i> <ul> <li><span class="background-details"><span class="background-details"><span class="background-details">Type astrologie content, voor website's en bladeren is o.a:</span></span></span></li> <li>Daghoroscoop</li> <li>Weekhoroscopen</li> <li>Maandhoroscopen</li> <li>Jaarhoroscopen</li> <li>Tarot dag, maand en jaarhoroscopen</li> <li>Horoscoop Nederlands elftal (panorama)</li> <li>Bedrijfshoroscopen</li> <li>Evenementen horoscopen</li> <li>Horoscopen over koningshuis</li> <li>Beroemdheden / celebs horoscopen</li> <li>Horoscoop Nijmegen</li> <li>Festival horoscoop</li> <li>En meer….</li> </ul> Heeft u vragen of wilt u astrologie content of tarot content aan vragen klik dan op het<a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/contact-horoscoop-content-feesten/"> contactformullier</a> Reacties op geschreven astrologie content van Willem is, bijzonder, inhoudelijk en uniek. <strong>Klanten die u voor gingen</strong>: <img class="alignnone wp-image-11619 size-full" title="astrologie content content willem kunst" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/10/astrologie-content-willem-kunst.jpg" alt="astrologie content willem kunst" width="682" height="74" /> Internet sites zoals die astrologie content gebruieken van Willem Kunst zijn o.a.: catharinaweb.nl, horoscoop.nl, Het staat in de sterren, inspirerendleven, 123horoscoop.nl, astroweb.be, tarotkaartenlegging, horoscoop2019.eu, het staat in de sterren, enz. <strong>Referentie <span class="background-details">astrologie content</span> glamour:</strong> "Willem Kunst is werkzaam geweest als online astroloog voor Glamour.nl waar hij wekelijks de horoscoop aanleverde – die de Glamour-bezoekers dagelijks met veel plezier lazen. En tevens één van de bestgelezen dagelijkse rubrieken was. De functie van Willem is, jammer genoeg, met ingang van 1 november 2019 wegens bedrijfsorganisatorische redenen vervallen, als gevolg daarvan waren wij helaas genoodzaakt de arbeidsovereenkomst met hem op te zeggen. Willem heeft veel kennis van zaken en heeft zijn werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht. Het was een genoegen met hem samen te werken!" <h2><img class="alignleft wp-image-2431 size-full" title="astrologie content Willem Kunst" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2018/11/WillemKunst-Astroloog.png" alt="Astrologie content Willem Kunst " width="202" height="171" /></h2> &nbsp; *<em>Alles wat ontstaat heeft een geboorte tijd en is daardoor astrologisch te interpretere</em> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <hr /> Voorbeeld astrologie content wat willekeurige voorbeelden Dag horoscoop Boogschutter Zaterdag Je kunt vandaag zeer uitbundig zijn en als je vanavond iemand wilt versieren, vraag dan of hij/zij een Waterman is, dat klikt op dit moment geweldig met jou. Zondag Als je gezelligheid zoekt, ga dan met een goede vriend(in) naar een cultureel gebeuren. Wie weet ontmoet je daar wel boeiende en bijzondere mensen Maandag Een collega of een ander persoon in de buurt kan de concurrentiestrijd met jou aangaan om de aandacht van iemand die jullie beiden leuk vinden. Laat je niet opzij zetten Dinsdag Ga de avond niet alleen doorbrengen. Nodig iemand uit en maak er met hem/haar een vrolijke avond van waarin veel gelachen wordt en jij je kunt ontspannen. Woensdag Ga met iemand die je graag beter wilt leren kennen een rustig avondje doorbrengen zodat er genoeg ruimte is voor werkelijke intimiteit in de gesprekken. Donderdag Probeer vandaag alleen leuke dingen doen. Zorg dat je ontspannen thuiskomt zodat je met je geliefde vriend een warme en opwindende avond kunt beleven. Vrijdag Jouw extraverte uitstraling en geflirt kan wat irritatie oproepen bij andere mensen. Deze kunnen denken dat je het meent, is dat echt zo? Weet wat en dat je uitdaagt! Voorbeeld astrologie weekhoroscoop content Ram
 21 maart - 20 april Dit wordt een fijne week waarin er op het sociale vlak veel leuke en spannende dingen te beleven zullen zijn. Alleen in de liefde kan het wat stroef lopen vooral op het emotionele vlak. Als je je wat onbegrepen voelt, probeer dan de irritaties met de ander rustig te bespreken. Stier
 2 1 april - 20 mei Je weet wat je wilt en hoe daar te komen. Alleen kun je soms te krachtig je doel willen nastreven waarbij je de mensen die jij lief hebt iets te weinig ontziet. Wees attent op andermans gevoelens dan staat jouw dadendrang niemand in de weg en zul je jouw gestelde doelen bereiken. Tweelingen
 21 mei - 20 juni Laat je niet ontmoedigen door deze donkere tijden. Zorg dat jouw thuisbasis een plek is waar je je op je gemak voelt. En zodoende genoeg tot jezelf komt om in de juiste balans met jezelf te blijven. Zorg dat je mensen om je heen hebt die om jou geven zodat je je gesteund voelt. Kreeft
 21 mei - 22 juli Jouw sociale en liefdesleven staan in volle bloei en dat maakt dat je een beetje de rode draad van jouw dagelijkse verplichtingen uit het oog kunt verliezen. Let daar een beetje op maar zorg vooral dat je nu de vruchten plukt van deze aangename tijd. Intensiveer je liefdesleven! Leeuw
 23 juli - 22 augustus Dit kan een heel gezellige week worden. Je zit prima in je vel en het liefst zou je iedereen om wie je geeft om je heen hebben. My casa is your casa. Alleen in je liefdesleven kan het wat minder boteren. Blijf oog houden voor hen die je lief hebt en neem hun gevoeligheden serieus. Maagd
 23 augustus - 22 september Dit kan een vervelend weekje worden. Je bent snel geïrriteerd en voor je het in de gaten hebt, flap je met een scherpe tong jouw kritiek eruit. Richt je niet teveel op de buitenkant maar meer op het innerlijk. Dat maakt je mild en ontvankelijk voor de gunstige liefdestijd. Weegschaal 
23 september - 22 oktober Je voelt je deze week krachtig en uitgelaten. En door je energieke uitstraling en je natuurlijke charme weet jij de mensen snel te fascineren. In de liefde moet je wel contact blijven houden met de gevoelens van de ander en jezelf. Als je beslissingen moet nemen, doe dat dan nu. Schorpioen
 23 oktober - 22 november De planeet van de liefde loopt door je dierenriemteken. Het kan dus een spannende tijd worden. Je zult meer aandacht krijgen dan normaal en als je singel bent is dit dé tijd om nieuwe mensen te ontmoeten. Als je iemand hebt zet dan de liefdesvlam en passie op de hoogste stand. Boogschutter
 23 november - 21 december Voor jou is het een fijne tijd, je bent of wordt jarig en dat moet gevierd worden. De dag van je verjaardag is een soort afspiegeling van wat volgend jaar je zal brengen. Zorg dat je zoveel mogelijk geniet van deze tijd want veel van wat je nu doet heeft een goede kans van slagen. Steenbok 
22 december - 20 januari Voor jou is het een goede tijd in de liefde. Je kunt nu gemakkelijk steun krijgen van de mensen die jou liefhebben. Laat die ander(en) ook zien dat jij evenzo behoefte hebt aan warmte en romantiek. Op je werk weet je goed gebruik te maken van je charmes wat beslist invloed zal hebben. Waterman
 21 januari - 19 februari Jouw liefdesleven wordt getest deze week. Je zult duidelijker gaan voelen waarover je wel en niet tevreden bent. Je zult merken dat er in contact met anderen sneller iets emotioneels ontstaat. Redeneer dit niet weg maar probeer met de ander vooral mee te voelen. Leef je in! Vissen
 20 februari - 20 maart Je kunt op het gevoelsmatige vlak een sterke geldingsdrang ervaren en soms heftig uit de hoek komen. Je bent, meer dan anders, duidelijk over wat je wel en niet wilt. Je libido is hoog, je wilt bemind worden maar je hebt zelf ook sterk de behoefte om je seksueel te laten gelden. <strong>Astrologie content weekblad Panorama</strong> Astrologisch gezien is het moment waarop Marco van Basten zijn handtekening onder dit contract zette de geboorte van dit Nederlands elftal. Het basis idee:De basis van het Nederlands elftal is in eerste instantie rationeel. Als er iets moet gebeuren zal dit zo snel mogelijk gedaan moeten worden met zo’n hoog mogelijk rendement. De ideeën zijn scherp, helder en duidelijk maar ook hard en soms kan er enige ongevoeligheid op treden doordat Marco - als de grondleger van dit Nederlands elftal - te weinig rekening kan houden met het emotionele aspect wat voetbal nu eenmaal ook in zich draagt. De meeste zaken omtrent dit elftal worden eerst rationeel bekeken en beredeneerd. Dat kan betekenen dat er soms te gemakkelijk over gevoelens heen wordt gestapt. De valkuil hiervan kan zijn dat er uiteindelijk een te abstracte benadering van individuen plaatsvindt binnen het elftal. Dit kan de eenheid van de groep in gevaar brengen. Instelling:
In aanleg heeft dit Nederlands Elftal behoefte aan afwisseling. Het is belangrijk om de talenten in de juiste banen te leiden en deze niet te versnipperen in allerlei losse activiteiten en nieuwe ideeën. Het is dus belangrijk om een vast omlijnd kader te creëren waarin betrokkenen deze behoefte aan afwisseling kunnen uiten. Het zal steeds belangrijker worden om ervoor te zorgen dat ieder zijn kwaliteiten duidelijk kwijt kan. Het gebeurt dit in een vorm die helder en gestructureerd is en waarin de spelers duidelijk kunnen tonen wie ze zijn en wat hun kwaliteiten zijn. Dit is belangrijk om te zorgen dat er een duidelijke groep komt waarin men de gezamenlijke talenten kan bundelen en richten op de doelen die gesteld worden. Dominant spelenDe overtuiging van dit Nederland elftal is om dominant te spelen en de andere partij met creativiteit en kracht te overrompelen. Het elftal moet een sterke zelfexpressie en wil aan de dag leggen. Deze drang is de kracht en de valkuil van het systeem wat gespeeld moet worden. Er bestaat de neiging om hier te ver in te gaan waardoor het collectieve doel voorbij gestreefd kan worden; Namelijk de garantie om mee te blijven doen. Wanneer Nederland meedoet aan het wereldkampioenschap zal deze opportune manier van voetballen ons kunnen breken. De wens om de ander onze wil op te leggen kan dan sterven in het zoeken naar te speelse en creatieve oplossingen. Als dit team niet zakelijk kan of durft te spelen zal het mijn inziens voortijdig stranden in haar schoonheid. Er zal daarom een duidelijke leider in het veld op moeten staan die bereid is om, wanneer mogelijk, eerst voor het belang te gaan om te winnen in plaats van hoe te winnen.
Deze versobering op zijn tijd zal het elftal ver kunnen brengen. tan, panorama, flair, glamour, prive, rtl, btuist de teelegraaf, ,magriet, de gelderlander, tv gids belgie, en meer <h4>Naast het schrijven van een bedrijfshoroscoop verzorgt Willem ook de AstroAct - Astrologie entertainment</h4> <img class="alignnone wp-image-10736 size-full" title="content astrologie entertainment, workshops en trainingen" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/AstroAct-entertainment.png" alt="astrologie content, AstroAct Astrologie entertainment" width="489" height="51" /> Event-astroloog Willem Kunst werkt met zijn AstroAct op vele events en verzorgt met zijn act ook workshops. Door zijn jarenlange ervaring leest Willem op feestelijke gelegenheden de horoscopen van de gasten in een hoog tempo, zonder daarbij vaktermen te gebruiken. Door zijn heldere uitleg staan mensen meestal versteld van de snelheid waarmee hij dichtbij kan komen met zijn uitleg. Vandaar dat zij hem ook meer persoonlijke gaan vragen stellen over wat hen op dat moment bezighoudt. Hoewel de AstroAct in een feestelijke setting een sfeervol reflectiemoment creëert, wordt Willem gewaardeerd door de wijze waarop hij de uitleg weet te relativeren met een gezonde dosis humor. <h4><span style="color: #000000;"><strong>De AstroAct </strong>Verbluffend persoonlijk…</span></h4> Alleen de precieze datum en geboorteplaats, en als het kan de geboortetijd, zijn nodig. Na deze gegevens te hebben ingevoerd in zijn laptop, verschijnt binnen enkele seconden een persoonlijke horoscooptekening. Daarna geeft Willem korte consulten met een persoonlijke tint. Hij weet je in korte tijd te raken en een opbouwend advies mee te geven. <h4><span style="color: #000000;"><strong>De AstroAct is geschikt voor elk evenement.</strong></span></h4> <strong> klik voor informatie of boekingen op het <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/contact-horoscoop-content-feesten/">contactformulier</a></strong> Zie ook: <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/workshop-horoscoop-lezen/">Workshop horoscoop lezen</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/astrologie-workshop-persoonsprofiel/">Astrologie workshop – persoonsprofiel</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/workshop-beroepsconsult/">Workshop beroepsconsult</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/referenties-entertainment-workshops/">Referenties AstroAct</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/reacties-op-de-astroact-entertainment/">Reacties AstroAct</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/bedrijfshoroscoop/">Bedrijfshoroscoop</a></h5> <hr /> <h5><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/astrologie-content-tarot-op-maat/">Astrologie Content voor website’s &amp; bladeren</a></h5> <h5></h5> <h5>Willem Kunst astroloog tarotist schrijver entertainer <img class="alignright wp-image-10707 size-full" title="AstroAct workschop content Astroloog Willem Kunst" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/astroact.png" alt="AstroAct Astroloog Willem Kunst" width="99" height="96" /></h5> Hallo ik ben Willem Kunst astroloog te Nijmegen heb reeds 27 jaar ervaring in het schrijven van horoscopen en tarotleggingen , lesgeven, Lezingen en workshops geven bij grote en kleine bedrijven, event astroloog bij bedrijfsfeesten, bedrijfshoroscopen maken voor grote en kleine bedrijven. Cursussen en persoonlijke consulten geven, Content verzorgen voor bladeren. Schrijver van meerdere tarot vormen, tarotist op evenementen. 25 jaar erkend praktiserend astroloog te Nijmegen. Door mijn jarenlange ervaring als astroloog ben ik de entertainment ingerold. Het lezen van een horoscoop gaat mij razendsnel af waardoor het inzetbaar is op vele evenementen. Ik heb geschreven voor verschillende magazines. Mijn uitleg is niet zweverig maar prikkelend, ‘ogen openend’ zoals iemand ooit eens tegen mij zei, ‘en altijd voorzien van relativerende humor’. Astrologie is geen waarheidsleer maar een ervaringsleer en het heeft in die zin een boeiend bestaansrecht. <h5>AstroAct als entertainment op feesten en bij het verzorgen van workshops</h5> <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/astroact-verbluffend-entertainment/"><img class="alignnone wp-image-10736 size-full" title="astrologie content, Astroact Astrologie entertainment" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/AstroAct-entertainment.png" alt="astrologie content Astroact Astrologie entertainment" width="489" height="51" /></a> <h4>ART Bookings</h4> landgoed de Salentein, Nijkerk Vandaag gewerkt met Willem Kunst, een bijzondere man met een missie, hij leest niet alleen de horoscopen van mensen die direct naast hem staan, maar geeft vanuit zijn kennis van de sterren over het voertuig “de mens” ook tips uit het hart om bepaalde dingen vanuit het karakter wat moeitelozer aan te pakken, zodat het leven een feest kan zijn. We waren meer dan tevreden , bedankt Willem! De AstroAct kan ik aanbevelen. Artur Verver Een groot aantal alumni van MiEM hebben hem in 2018 al ontmoet op het tennistoernooi of bij de certificaatuitreiking van de leergang PEM in mei 2019. Willem was het succesnummer met zijn astroact! Tussen de tennis sets en/of de reflectie op het tentamen nam hij de tijd om onze leergierige deelnemers mee te nemen in zijn wereld waarin onze bezoekers door Willem wijzer werden gemaakt over zijn of haar leven, carrière en toekomst. Ik kan Willem zeer aanbevelen. Harry de Winter<img class="alignright wp-image-11428 size-full" title="astrologie content, , AstroAct miem10 astrologie entertainment" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/09/AstroAct-miem10.jpg" alt="astrologie content, , AstroAct miem10" width="250" height="167" /> Directeur Master in Event Management Miem 10 2018 Mariska, de Heer Event Entertainment Coördinator dekker Zoetemeer Hi Willem, dankjewel! Wij vonden jouw aanwezigheid erg geslaagd! Naast astrologie content vind je hier ook mooie persoonlijke readings. Op zoek naar een uitgebreide horoscoop voor jezelf of een geliefde? Je kunt kiezen voor een geboortehoroscoop, liefdeshoroscoop, kinderhoroscoop, beroepshoroscoop of een persoonlijke jaarhoroscoop <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/geboortehoroscoop-karakterschets/">klik hier voor meer informatie</a> <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/horoscopen/"><picture class="alignleft wp-image-11933 size-full" title="horoscopen Sabine Hagedoren"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitgebriede-horoscopen-bestellen.jpg.webp 475w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitgebriede-horoscopen-bestellen-300x47.jpg.webp 300w" type="image/webp" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" /> <img class="lazyloaded" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitgebriede-horoscopen-bestellen.jpg" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitgebriede-horoscopen-bestellen.jpg 475w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Uitgebriede-horoscopen-bestellen-300x47.jpg 300w" alt="Sabine HagedorenBelgische beroemdheden" width="475" height="75" data-ll-status="loaded" /> </picture> </a> &nbsp; <hr /> <h4>Naast de rubriek bedrijshoroscoop vindt je ook de rubriek bijzondere horoscopen:</h4> Bijzondere horoscopen voor 1,30€ Speciaal voor vrouwen de <a href="https://www.astrokunst.nl/vrouw-horoscoop-vrouwenpower-horoscoop/">Vrouw horoscoop</a> Wat is jouw vrouwenpower en hoe ga je daar het beste mee om! <a href="https://www.astrokunst.nl/liefdeshoroscoop-online/">Liefdes horoscoop</a> online Hoe sta je in de liefde, wat vind je aantrekkelijk en wat zijn je tools? <a href="https://www.astrokunst.nl/erotiekhoroscoop-wat-vindt-je-spannend-of-niet/">Erotiek horoscoop</a> Wat vind jij spannend en waar word jij opgewonden van? <a href="https://www.astrokunst.nl/flirt-horoscoop/">Flirt horoscoop</a> Hoe reageer jij op hem/haar en visa versa. Wat vind je leuk aan die nieuwe flirt en wat vind die ander leuk aan jou? <a href="https://www.astrokunst.nl/relatie-test/">De relatietest</a> Wat maakt dat je het samen fijn hebt en waar kun je aan werken om het fijn te houden? <a href="https://www.astrokunst.nl/relatie-horoscoop/">Relatiehoroscoop</a> Als je wilt weten hoe jullie onderlinge relatie eruit ziet. <a href="https://www.astrokunst.nl/beroepshoroscoop/">Beroepshoroscoop</a> Wat zijn je talenten, ambities en wat is je kracht op dit vlak. <a href="https://www.astrokunst.nl/trouwdaghoroscoop/">Trouwdag horoscoop</a> Wat zeg jullie trouwdatum over jullie huwelijk in de toekomst? <a href="https://www.astrokunst.nl/libido-horoscoop/">Libido horoscoop</a> Hoe zit je sex drive in elkaar waar word je opgewonden van en waar knap je op af? <a href="https://www.astrokunst.nl/kinderhoroscoop-lees-het-karakter-van-je-kind/">Kinderhoroscoop klein</a> Een korte krachtige uitleg van een kinderhoroscoop. <a href="https://www.astrokunst.nl/financiele-horoscoop-hoe-ga-je-met-geld-om/">Financiële horoscoop</a> Hoe ga je met je geld om. Wat zijn je blinde vlekken op dit gebied en waar ligt je slimheid op dit vlak. <a href="https://www.astrokunst.nl/gelukshoroscoop/">Gelukshoroscoop</a> Wat kun je doen om gelukkig te zijn. <a href="https://www.astrokunst.nl/levensleshoroscoop-bewust-worden-van-wat-je-kan-doen-om-een-vol-en-rijk-leven-lees-het-op-astrokunst/">De levensles horoscoop</a> Wat kun je doen om een vol en rijk leven te hebben lees het in je levensles horoscoop. <a href="https://www.astrokunst.nl/spiritualiteit-test/">Spiritualiteit-test</a> Ben je heel spiritueel, of meer nuchter van aard? <a href="https://www.astrokunst.nl/emotie-test-hoe-emotioneel-ben-jij/">EmotieTest</a> Een test om te kijken of je heel gevoelig bent of wat minder of juist wat gereserveerder. <a href="https://www.astrokunst.nl/hondenhoroscoop/">Hondenhoroscoop</a> Wat is het basis karakter van jouw hond? Naast ade rubriek bedrijsdhoroscoop vind je hier ook veel bijzonderehoroscopen online <a href="https://www.astrokunst.nl/bijzondere-horoscopen-astrokunst-voor-horoscopen/"><picture class="alignnone wp-image-11938 size-full" title="horoscopen Sabine Hagedoren op pagina Belgische beroemdheden"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horoscopen-online.jpg.webp 431w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horoscopen-online-300x52.jpg.webp 300w" type="image/webp" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" /> <img class="lazyloaded alignnone" title="astrologie content" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horoscopen-online.jpg" sizes="(max-width: 431px) 100vw, 431px" srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horoscopen-online.jpg 431w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Horoscopen-online-300x52.jpg 300w" alt="astrologie content" width="431" height="75" data-ll-status="loaded" /> </picture> </a> Hier vind je ook veel Tarotlegging <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/harmonie-en-geluk-tarot/">Harmonie en Geluk</a> Hoe kun je aan je geluk werken. Leg deze harmonie en geluk tarotlegging om het te weten. <hr /> Tarotlegging: <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/tarot-liefdeslegging/">Liefdeslegging</a> Wil je weten waar je staat in de liefde. Ben je zo ver om je liefdesleven te verdiepen? <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-legging-de-poort/">Tarot legging De poort</a> Wat brengt je dichter bij jezelf <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-liefdes-vraag/">Tarot liefdesvraag</a> Waar moet je opletten ——————-<a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-de-blinde-vlek/">Tarot de blinde vlek</a> Wat zie je van jezelf niet <hr /> Tarotlegging: <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-verleden-heden-toekomst/">Verleden heden toekomst</a> Krijg inzicht in een bepaalde problematiek. <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-weeklegging/">Tarot Weeklegging</a><a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-weeklegging/"><picture class="hoverZoomLink alignright wp-image-10439" title="tarotlegging heden verleden toekomst"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/zomer.jpg.webp" type="image/webp" /> <img class="lazyloaded alignnone" title="astrologie content" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/zomer.jpg" alt="astrologie content" width="50" height="33" data-ll-status="loaded" /> </picture> </a> Wat kan er deze week gebeuren ? <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-legging-de-ster-2/">Tarot legging de ster</a> Waar sta je nu? <picture class="alignright wp-image-10400 size-full" title="tarot legging liefdeslegging"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vlinder-e1591789931303.gif.webp" type="image/webp" /> <img class="lazyloaded alignnone" title="astrologie content" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Vlinder-e1591789931303.gif" alt="astrologie content" width="50" height="42" data-ll-status="loaded" /> </picture> <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-liefdesinzicht-2/">liefdesinzicht</a> Hoe kan je je liefdesleven beter te begrijpen<a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/tarot-liefdeslegging/"><img class="lazyloaded alignright wp-image-10456 size-full" title="liefdesinzicht Hoe kan je je liefdesleven beter te begrijpen" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/liefde-e1591876942465.png" alt="astrologie content" width="43" height="50" data-ll-status="loaded" /></a> <hr /> <picture class="alignright wp-image-10450 size-full" title="Tarot legging de ster Op welk kruispunt sta je nu?"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/tarotlegging-de-Ster.png.webp" type="image/webp" /> <img class="lazyloaded alignnone" title="astrologie content" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/tarotlegging-de-Ster.png" alt="astrologie content" width="50" height="50" data-ll-status="loaded" /> </picture> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-de-kruislegging/">Tarot kruislegging</a> wat moet je nu accepteren.————–<a href="https://www.astrokunst.nl/gratis-tarot-dagkaart-per-dag-een-nieuwe-legging/">Tarot Dagkaart Gratis</a> Kijk wat de dagkaart je zegt <hr /> <a href="https://www.astrokunst.nl/tarot-de-gevoelslegging/">Tarot gevoelslegging</a> Verheldert je gevoelens <hr /> <strong>Naast de bedrijshoroscoop content vindt je hier ook veel informatie bv. over de tarot</strong> De Tarot maand, jaar, harmonie en geluk en liefdeslegging zijn geschreven door de bekende tarotlegger/astroloog Willem Kunst. Door zijn jaren lange ervaring weet hij de Tarot kaarten uit te leggen op een speelse, begrijpbare en inspirerende manier. De meeste tarotleggingen worden gelegdt met drie kaarten en geven je inzicht en biedt je begrip om je te ontwikkelen zodat je je geholpen voelt bij de dingen die je doet. De tekst zijn adviserend en positief geschreven, ze helpen je op een speelse manier op jouw pad te blijven of te komen. <h3>Inleiding tarot kaarten</h3> De eerste kaart (de middelste) staat voor het hoofdthema van de bv. maandlegging kortom, ‘waar gaat het deze maand over’ . De hoofdkaart duidt het thema aan dat deze maand het belangrijkste is. Het legt de thema ‘s bloot die in deze periode een rol spelen en het geeft je advies over hoe je daar deze maand het beste mee om kunt gaan. De tweede kaart staat voor de gevoelswereld Deze gevoelskaart legt uit hoe je emotioneel kunt reageren op het hoofdthema. Het vertelt je hoe je hiermee het beste om kan gaan. De derde kaart staat voor de gedachtewereld De gedachtekaart gaat over hoe je nadenkt over het thema. Het geeft een richting aan deze gedachtes. De kaart helpt je om je gedachten op een rijtje te zetten. <h3><a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/tarot-overzicht-liefde-geluk-inzicht/"><picture class="alignnone wp-image-10760 size-full" title="Sabine Hagedoren Belgische beroemdheden horoscoop"> <source srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tarotleggingen.png.webp 401w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tarotleggingen-300x56.png.webp 300w" type="image/webp" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" /> <img class="lazyloaded alignnone" title="astrologie content" src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tarotleggingen.png" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" srcset="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tarotleggingen.png 401w, https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2020/06/Tarotleggingen-300x56.png 300w" alt="astrologie content" width="401" height="75" data-ll-status="loaded" /> </picture> </a></h3> De Grote Arcana van het tarot spel bestaat uit 22 kaarten. De 22 kaarten van de Grote Arcana stellen onze verschillende stadia in het leven van de geest voor. De geboorte van ons bewustzijn tot en met het vinden van de antwoorden die we zoeken op onze ontdekkingstocht in het leven. Door besef te krijgen van deze symbolische beeldentaal is ons verstand in staat om de gevoelens in ons te vertalen naar inzicht. De Tarot kaarten bestaan net zo als bij de astrologie uit vier elementen. tarotkaarten Staven zijn vuur kaarten. Een staven kaart gaat over hoe je met je energie omgaat en hoe jij je daadkracht inzet om iets te bereiken. Het geeft weer hoe sterk je wilskracht is en hoe je deze moet richten of juist niet. Het geeft je de kracht, de moed en de geest om die dingen aan te pakken die doortastend aangepakt moeten worden. Het is de geest die de wil een richting opstuurt. De tarotkaarten: Pentakels zijn aarde kaarten De symbolische algemene betekenis van de hoofdkaart. De kaart van Pentakels gaat over aardse zaken zoals bezit. Het gaat over de normen en waarden waarover we beschikken en hoe je je toont naar de buitenwereld. De kaarten van Pentakels zijn bouwkaarten waar je op voort kunt borduren. Kun je delen en/of ben je creatief met hetgeen je hebt? Ben je arm of rijk van geest? De basis van deze kaart gaat voornamelijk over de fysieke kant van het leven. De tarotkaarten Bokalen zijn waterkaarten. Een kaart van Bokalen gaat over gevoelens en de innerlijke belevenis daarvan. De kaart zegt iets over hoe je je voelt en wat je daarvan laat zien of niet laat zien. De werking van bakalen is veelal voor anderen niet direct zichtbaar omdat deze zich op een dieper emotioneel vlak manifesteert. Bokalen gaan ook over hoe wij zaken verwerken en een plek geven. Het kan ons met onze diepere lagen contact laten maken waardoor we ervaringen, die zijn blijven liggen in het verleden, een nieuwe plek kunnen geven. Zwaarden-lucht tarotkaarten Dit zijn kaarten die helpen om onze gedachtes duidelijk en helder te krijgen. Zwaarden gaan over onze manier van denken op dat moment. De kaart geeft weer hoe we nu denken en hoe we de dingen die nu op ons pad verschijnen, analyseren. Hij geeft weer hoe we wel of juist niet moeten redeneren om tot een oplossing te komen. Deze kaart gaat dus met name over wat er zich tussen onze oren afspeelt. <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/astrologie-content-tarot-op-maat/">Naar begin van de Bedrijfshoroscoop </a> @ W.Kunst <a href="https://www.astrokunst.nl/astrokunst/astroact-verbluffend-entertainment/"><img class="aligncenter wp-image-2679 size-full lazyload" title="Bedrijfshoroscoop astrologie content Astrokunst, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment," src="https://www.astrokunst.nl/wp-content/uploads/2018/11/EenhoAstroAct, Bedrijfshoroscoop astrologie content, Astrokunst, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment," width="94" height="73" /></a> Astrokunst, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment, content

Scroll naar boven