De Bedrijfshoroscoop

Bedrijfshoroscoop geeft de mogelijkheden van groei en inzichten van pijn punten weer. Het belicht o.a. de kracht van het bedrijf, als ook de punten die aandacht nodig hebben. Alsook hoe de uitstraling van het bedrijf is en communicatiestijl van het bedrijf. Ook schetst de bedrijfshoroscoop de tendens voor de toekomst. Het bedrijfsprofiel is met name een krachtig instrument in de commerciële sector om in te zetten bij de strategiebepaling van uw bedrijf. Zij kan echter ook zeer goed gebruikt worden als een reflectiemiddel voor een lerende organisatie met een minder commercieel oogmerk.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze natuurlijk vrijblijvend stellen. klik hier voor het contactformulier:

Opdrachtgevers voor een bedrijfshoroscoop waren: Abn Amro, Telegraaf, Nuon, Albracht, Vitens en veel kleinere bedrijven

Deze horoscoop kan ook als een relatiegeschenk geven worden.

Op basis van de interpretaties van Willem Kunst.

“Vele waren verbaast over hoe dicht Willem bij het bedrijfsverhaal kon komen en met degelijke duidelijke adviezen kwam! “Aldus mederwerker Abn-Amro”

Voorbeeld bedrijfshoroscoop:

De ABN-AMRO Bank horoscoop abn amro

Datum Oprichting  22-9-1991 CET –   GMT   21-9-1991
Tijd                       00.01u                 GMT   22.01u.
Plaats                    Amsterdam

De grondhouding van het bedrijf:

De ABN AMRO bank is een bank die een zelfsturende kracht wil zijn in de ont­wik­kelingen in het bedrijfsleven. Hierdoor kan het soms lijken alsof zij het wiel opnieuw wil uitvinden. Deze drang zorgt er echter ook voor dat bij tijd en wijle er daadwerkelijk iets op een geheel eigen wijze ontwikkeld wordt.

Hoewel de drang om op de voorgrond te treden niet prioriteit no. 1 is, wil de ABN AMRO de dingen om zich heen vormen c.q. creëren naar eigen inzicht waarvoor zij dan ook de waardering vraagt. Dit draagt ertoe bij dat, ondanks dat de bank zeer gericht is op leven en laten leven, zij als een eigengereide bank over kan komen.
De ABN AMRO heeft een praktische en nuchtere instelling. Dit maakt dat er behoefte aan is om met beide benen op de grond te blijven staan en dit laat zich dan ook zien in het beleid. Deze instelling kan echter ook ietwat star maken waarmee wellicht te lang ergens de tanden in worden gezet. Het is daarom goed om zo af en toe afstand te nemen van de basisprincipes. Niet zozeer om deze overboord te gooien maar om het mogelijk te maken om bepaalde zaken van meerdere kanten te kunnen beschouwen. Voor de mensen die bij de ABN-AMRO werken is de duidelijkheid en helderheid van beleid prettig omdat de kaders houvast bieden. Toch zou het de bank goed kunnen doen open te staan voor creatieve geesten. Deze zouden de ruimte moeten krijgen om vanuit de bestaande structuur op welke wijze dan ook de grenzen te verleggen. Dit draagt ertoe bij dat opportunisme ontstaat en dit een nieuwe impuls voor het beleid kan betekenen. Het kan opleveren dat zo’n groot bedrijf als de ABN-AMRO toch een bezieling van fris en uitdagend ondernemerschap uitstraalt. De ABN-AMRO wenst gevoelsmatig ten opzichte van de samenleving te staan. Zij wil zo inzicht verkrijgen in de verlangens van het zakenleven en de privé-clientèle. Er wordt gewerkt vanuit een emotionele stelregel en dat is dat ‘de mensen zich veilig en prettig voelen’, of dit nu de zakenpartners, de bankrekeninghouders of het personeel is.

Voor De ABN–AMRO is het ‘wijgevoel’ een belangrijk steunpunt om naar de buitenwereld toe als collectief over te komen. Dit is een mooi gegeven maar ieder uitgangspunt heeft zijn oppositie. In deze is dit, dat het belangrijk is om duidelijk en helder met elkander te communiceren. Hiermee wordt bedoeld dat wat goed of slecht voelt, óók helder onder woorden dient te worden gebracht zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Het Doel:

De ABN-AMRO heeft een sterke behoefte aan erkenning en wil daarom de drijvende kracht van het zakenleven zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de mensen die binnen het bedrijf werken maar ook aan degenen met wie de ABN-AMRO in zee gaat. Deze neiging naar perfectie kan tot ongekende hoogten reiken, maar kan soms ook de spontaniteit doden. Hierdoor zou er zo af en toe een goed idee te vroeg losgelaten kunnen worden. Hoe dan ook, de ABN-AMRO schuwt de concurren­tiestrijd met wie dan ook niet en dat zorgt zeker voor grote uitdagingen. Daarnaast is het saamhorigheidsgevoel van ‘de bank waar je je thuis voelt’, een even groot doel. Voor de ANB-AMRO is het wijgevoel en de zorg voor elkaar van wezenlijk belang.

Onderlinge emoties:

Op de werkvloer wordt er verwacht dat er een collectieve saamhorigheid is waarin ongeschreven wetten als natuurlijk beschouwd worden. Deze betrokkenheid op elkander zorgt ervoor dat eenieder zich ervan bewust is dat het beleid van het bedrijf onderdeel is van ieders functioneren. Daar staat tegenover dat de bank zelf ook haar betrokkenheid wil tonen aan de mensen die zij in dienst heeft.

Communicatie:

De onderlinge communicatie in het bedrijf is scherp en alert maar ook dienend. Hierdoor gaat het er niet alleen om wie de slimste is, maar draait het ook om wat je voor elkander kunt betekenen. Er wordt verwacht dat iedereen zijn specifieke kennis bundelt om de familie ABN–AMRO zo goed en fijn mogelijk te laten functioneren.

 Relaties

In de relatie- en personeelssfeer is de ABN- AMRO hartstochtelijk van aard. De onderlinge contacten behoren warm en enthousiasmerend te zijn. Relatiegeschenken of oprecht bedoelde complimenten horen hier dan ook beslist bij.

Wat brengt het Jaar 2006?

De beginselideeën van de ABN-AMRO  kunnen dit jaar opnieuw onder de loep genomen worden. Hierdoor zal er nog beter gekeken worden naar hoe men de mensen een fijne en toekomstgerichte veilige baan kan bieden. Dit natuurlijk ook met het doel om daarmee het product ABN-AMRO nog beter op de markt te kunnen zetten. Waarschijnlijk zullen dit jaar nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die het bedrijf een vernieuwde uitstraling zullen geven. Hierdoor kunnen er nieuwe werkmethodieken ontwikkeld worden waardoor er een vrijer beleid op de werkvloer kan komen. Belangrijk in deze ontwikkeling zijn de begrippen duurzaamheid en toekomstvisie. Deze groei in het creatief omgaan met zaken en met de wens van de klanten, zal ervoor zorgen dat meer ruimte en vrijheid ontstaat om je als personeelslid enigszins te onderscheiden.

Waarschijnlijk zal de bank naarstig op zoek gaan naar allerlei nieuwe betalings en afhandelingsmogelijkheden. Dit omdat een bank als statisch gegeven op een zeker moment redelijk overbodig wordt om als loket te dienen. Daarbij staat internetbankieren ook nog in zijn kinderschoenen. Deze vernieuwingen kunnen voor het personeel het gevolg hebben dat zij voor deze technieken en ontwikkelingen bijgeschoold moeten worden. Dit kan het leuke feit met zich meebrengen dat velen die bij de ABN-AMRO werken al snel vertrouwd zullen zijn met de nieuwe mogelijkheden die er via mobiele telefonie/internet, en welke technieken dan ook, bijkomen.
@ Willem Kunst

Astrokunst, horoscopen, tarot, astrologie, entertainment, content

Scroll naar top